مدیران شرکت

مدیران کارگزاری بانک صادرات

آقای مهدی کباری

رئیس هیئت مدیره

 

مدیران کارگزاری بانک صادرات

آقای محمد رحمانی

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

manager@saderatbourse.com

مدیران کارگزاری بانک صادرات

آقای احسان حاجی حسن معمار

نایب رئیس هیئت مدیره

 

 
مدیران کارگزاری بانک صادرات

آقای مرتضی خان کش

معاون مالی و اداری

khankosh@saderatbourse.com

مدیران کارگزاری بانک صادرات

آقای محمود افسر

معاون عملیات

afsar@saderatbourse.com

مدیران کارگزاری بانک صادرات

آقای مصطفی نیک قلب

مدیر مالی

nikghalb@saderatbourse.com

مدیران کارگزاری بانک صادرات

آقای یاسر ایروانی

مدیر فناوری اطلاعات

iravani@saderatbourse.com

مدیران کارگزاری بانک صادرات

خانم شهرزاد ذنوبی

مدیر تحقیق و توسعه

zonobi@saderatbourse.com

مدیران کارگزاری بانک صادرات

آقای سیدمهدی پورکاظمی

مدیر سرمایه گذاری

pourkazemi@saderatbourse.com

مدیران کارگزاری بانک صادرات

آقای میثم حکمی

مدیر بازاریابی

hokmi@saderatbourse.com

مدیران کارگزاری بانک صادرات

آقای مهدی لشنی

مدیر اداری

lashani@saderatbourse.com

مدیران کارگزاری بانک صادرات

آقای رضا گلستانی خواه

مدیر معاملات بورس کالا

golestani@saderatbourse.com

مدیران کارگزاری بانک صادرات

خانم سهیلا نقی پور

مدیر معاملات برخط

naghipur@saderatbourse.com

مدیران کارگزاری بانک صادرات

آقای حسین سراجی

مدیر اعتبارات

seraji@saderatbourse.com

مدیران کارگزاری بانک صادرات

آقای میلاد حیدری

مدیر پذیرش دفتر مرکزی

mheidari@saderatbourse.com

مدیران کارگزاری بانک صادرات

آقای ایرج حیدری

مدیر پذیرش شعب شهرستان

heidari@saderatbourse.com

محمد حسین مجمع الصنایع

محمد حسین مجمع الصنایع

مدیر روابط عمومی

majma@saderatbourse.com