مدیران شرکت

آقای مهدی کباری

رئیس هیئت مدیره

آقای سید هادی ابطحی

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

آقای احسان حاجی حسن معمار

نایب رئیس هیئت مدیره

آقای مرتضی خان کش

معاون مالی و اداری

آقای محمود افسر

معاون عملیات

آقای یاسر ایروانی

مدیر واحد فناوری اطلاعات

آقای فرشاد سرتیپی

مدیر معاملات

خانم شهرزاد ذنوبی

مدیر واحد تحقیق و توسعه و امور مشتریان

آقای میلاد حیدری

مدیر واحد پذیرش دفتر مرکزی

آقای ایرج حیدری

مدیر واحد پذیرش شهرستان ها

خانم سهیلا نقی پور

مدیر واحد معاملات برخط

خانم نفیسه حبیبی فرد

مدیر واحد کالا

آقای روح الله شاهسون

مدیر اعتبارات

آقای مهدی لشنی

مدیر واحد اداری