رئیس هیئت مدیره

 

آقای احسان حاجی حسن معمار

نایب رئیس هیئت مدیره

آقای مهدی کباری

مدیرعامل

آقای فرهاد ذاکری

عضو هیئت مدیره

 

آقای محمود افسر

معاون عملیات

آقای امیر رشیدیان

مدیر واحد مالی

خانم شهرزاد ذنوبی

مدیر واحد سوپرمارکت مالی

آقای میلاد حیدری

مدیر واحد پذیرش دفتر مرکزی

آقای ایرج حیدری

مدیر واحد پذیرش شهرستانها

آقای یاسر ایروانی

مدیر واحد فناوری اطلاعات

خانم سهیلا نقی پور

مدیر واحد معاملات برخط

آقای احمد قطب الدینی

مدیر واحد بورس انرژی و آتی

آقای روح الله شاهسون

مدیر واحد بورس کالا

آقای میثم حکمی

مدیر واحد اداری