مدیران شرکت

آقای مهدی کباری

رئیس هیئت مدیره

آقای احسان حاجی حسن معمار

نایب رئیس هیئت مدیره

آقای سید هادی ابطحی

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

آقای محمود افسر

معاون عملیات

آقای امیر رشیدیان

مدیر واحد مالی

خانم شهرزاد ذنوبی

مدیر واحد سوپرمارکت مالی

آقای میلاد حیدری

مدیر واحد پذیرش دفتر مرکزی

آقای ایرج حیدری

مدیر واحد پذیرش شهرستان ها

آقای یاسر ایروانی

مدیر واحد فناوری اطلاعات

خانم سهیلا نقی پور

مدیر واحد معاملات برخط

آقای روح الله شاهسون

مدیر اعتبارات

آقای میثم حکمی

مدیر واحد اداری