مدیران شرکت

آقای مهدی کباری

رئیس هیئت مدیره

آقای سید هادی ابطحی

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره manager@saderatbourse.com

آقای احسان حاجی حسن معمار

نایب رئیس هیئت مدیره

آقای مرتضی خان کش

معاون مالی و اداری khankosh@saderatbourse.com

آقای محمود افسر

معاون عملیات afsar@saderatbourse.com

آقای مصطفی نیک قلب

سرپرست مالی nikghalb@saderatbourse.com

آقای یاسر ایروانی

مدیر فناوری اطلاعات iravani@saderatbourse.com

خانم شهرزاد ذنوبی

مدیر تحقیق و توسعه zonobi@saderatbourse.com

آقای سیدمهدی پورکاظمی

مدیر سرمایه گذاری pourkazemi@saderatbourse.com

آقای میثم حکمی

مدیر بازاریابی hokmi@saderatbourse.com

آقای مهدی لشنی

مدیر اداری lashani@saderatbourse.com

آقای رضا گلستانی خواه

مدیر معاملات بورس کالا golestani@saderatbourse.com

آقای فرشاد سرتیپی

مدیر معاملات بورس اوراق بهادار sartipi@saderatbourse.com

آقای حسین سراجی

سرپرست اعتبارات seraji@saderatbourse.com

آقای میلاد حیدری

مدیر پذیرش دفتر مرکزی mheidari@saderatbourse.com

آقای ایرج حیدری

مدیر پذیرش شعب شهرستان heidari@saderatbourse.com

خانم سهیلا نقی پور

مدیر معاملات برخط naghipur@saderatbourse.com