معرفی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
نوع صندوق سرمایه باز - اندازه بزرگ- بازارگردانی اوراق بهادار
تاریخ ثبت 04/08/1393
شماره ثبت 34824
عمر صندوق 03/08/1406
مدیر صندوق شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران
مدیر سرمایه‌گذاری آقای مصطفی بیگی
متولی صندوق موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
حسابرس صندوق موسسه حسابرسی هشیار بهمند
تارنمای صندوق www.ganjinehsepehrfund.ir
 
صندوق به شماره 34824 در تاریخ 04/08/1393 نزد اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری و به‌موجب مجوز شماره 11295 مورخ 07/08/1393 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار تهران به ثبت رسیده است. اساسنامه و امیدنامه صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات در تاریخ 17/06/1393 به تصویب مجمع صندوق رسیده است.
موضوع فعالیت صندوق:
موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار اعلام‌شده در امیدنامه با هدف ایفای تعهدات بازارگردانی با شرایط مندرج در امیدنامه و موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار موضوع بازارگردانی است.
هدف از تشکیل صندوق:
هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و خرید و فروش اوراق بهادار در چارچوب تعهدات بازارگردانی آن اوراق مطابق امیدنامه و کسب منافع از این محل است. همچنین درصورتی‌که صرفه و صلاح صندوق ایجاب کند، صندوق در قبال دریافت کارمزد در تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار موضوع بازارگردانی مشارکت کرده که در این صورت وجوه جمع‌آوری شده و سایر دارایی‌های صندوق، پشتوانۀ این تعهد خواهد بود با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش مي‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد.
دوره فعالیت صندوق:
مدت فعالیت صندوق به‌موجب ماده 5 اساسنامه 3 سال بوده و تحت شرایط مندرج در ماده 49 اساسنامه آن قابل تمدید می‌باشد. مجوز تاسیس و فعالیت صندوق طی نامه شماره 289918/121 مورخ 15/08/1393 سازمان بورس و اوراق بهادار تا پایان روز 03/08/1396 می‌باشد. . سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه شماره 114357/122 مورخ 03/08/1401 با تمدید فعالیت صندوق به مدت پنج سال تا تاریخ 03/08/1406 موافقت نموده است.
با توجه به ابلاغ‌نامه اجرایی ماده 14 الحاقیه قانون مبارزه با پولشویی در آذرماه 1399 مصوب هیئت دولت مورخ 22/07/1398، مدیریت صندوق در اواخر سال مالی از وجود چنین آیین‌نامه‌ای به دلیل ابلاغ آن در آذرماه سال 1399 مطلع گردیده است؛ بنابراین دستورالعمل مربوط به آیین‌نامه مذکور را در سال1400 و 1401 در دستور کار قرار داده و تشریفات مربوط به آن در حال اجرا می‌باشد.
 
جهت کسب اطلاعات بیشتر لینک روبرو را کلیک فرمائید: ganjinehsepehrfund.ir