بورس انرژی

کارگزاری بانک صادرات ایران آماده ارائه بهترین و مطمئن ترین خدمات در بورس انرژی می باشد .

همچنین با استفاده از تکنولوژی روز و کارشناسان مجرب سعی داشته بهترین خدمات را به مشتریان خود ارائه کند.

شماره حساب های بورس انرژی

شماره حساب بانک ملت شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران : 4356513456

شماره شبای بانک ملت شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران : IR60 0120 0000 0000 4356 5134 56

خدمات بورس انرژی

خدمات بورس انرژی کارگزاری بانک صادرات

مشاوره و پذیرش شرکت ها در بازار فیزیکی

اخذ کد معاملاتی کارگزاری بانک صادرات

اخذ کد معاملاتی

انجام سفارشات کارگزاری بانک صادرات

انجام سفارشات

بورس انرژی کارگزاری بانک صادرات

ارائه خدمات مشاوره در تمامی موضوعات بورس انرژی