مشتری گرامی

سامانه سهام عدالت بصورت سراسری در کلیه شبکه کارگزاران بورس تا اطلاع ثانوی ازسوی نهادهای متولی قطع می باشد. با عنایت به این که فعلا امکان فروش میسر نیست جهت اخذ گزارش و اطلاع از سود سهام عدالت خود چنانچه ثبت نام و احراز هویت سجام را انجام داده اید، به پروفایل خود در سامانه یکپارچه ذینفعان یا ddn مراجعه فرمائید.

سامانه یکپارچه ذینفعان