تماس با ما

اطلاعات تماس و شماره های داخلی واحدهای کارگزاری
پشتیبانی معاملات آنلاین پشتیبانی مشتریان غیرحضوری و شعب منتخب بانک صادرات ایران
سمت داخلی سمت داخلی
مدیر واحد 141 مدیر واحد 201
کارشناس 1 135 کارشناس1 203
کارشناس2 170 کارشناس2 204
مالی کارشناس3 202
سمت داخلی کارشناس4 205
مدیر واحد 110 کارشناس5 161
کارشناس1 111 کارشناس6 162
کارشناس2 112 کارشناس7 163
کارشناس3 108 پذیرش مشتریان اوراق تهران و شهرستان
کارشناس4 109 سمت داخلی
کارشناس5 153 مدیر واحد 140
کارشناس6 154 کارشناس1 139
کارشناس7 152 کارشناس 2 138
کارشناس3 137
اعتبارات 126 کارشناس4 136
کارشناس معاملات تلفنی اوراق بهادار 156
عرضه و پذیرش شرکت ها 125 پذیرش بورس کالا، انرژی و معاملات گواهی سپرده
انفورماتیک 130 سمت داخلی
معامله گر 132
معامله گر 121
مسئول دفتر مدیریت 100-103 کارشناس1 118
معاونت عملیات بازار 148 کارشناس گواهی سپرده کالایی 158
ارسال فکس 104 کارشناس 2 114
شماره تماس کارگزاری : 02142359- 02191077700
آدرس: شعبه مرکزی، تهران، خیابان ولی عصر، بلوار میرداماد، نرسیده به پل آفریقا، پلاک 440
مرکز تماس: 42359-021 | 91077700-021