تماس با ما

اطلاعات تماس و شماره های داخلی واحدهای عملیاتی کارگزاری
پشتیبانی معاملات آنلاین پشتیبانی مشتریان غیرحضوری و شعب منتخب بانک صادرات ایران
سمت داخلی سمت داخلی
مدیر واحد 141 مدیر واحد 201
کارشناس 1 135 کارشناس1 202
کارشناس 2 170 کارشناس2 203
کارشناس3 172 کارشناس3 204
مالی کارشناس4 205
سمت داخلی کارشناس5 163
مدیر واحد 110 کارشناس6 159
کارشناس1 109 پذیرش مشتریان اوراق تهران و شهرستان
کارشناس2 108 سمت داخلی
کارشناس3 112 مدیر واحد 140
کارشناس4 171 کارشناس1 136
کارشناس5 152 کارشناس 2 137
کارشناس6 153 کارشناس3 138
کارشناس7 154 کارشناس معاملات تلفنی اوراق بهادار 156
عرضه و پذیرش شرکت ها 125 پذیرش بورس کالا، انرژی و معاملات گواهی سپرده
اعتبارات 126 سمت داخلی
انفورماتیک 130 مدیرواحد 132
مدیریت معامله گر 121
معامله گر 122
رئیس دفتر مدیرعامل 100-103 کارشناس1 118
معاونت عملیات بازار 148 کارشناس 2 139
ارسال فکس 104 کارشناس 3 161
کارشناس 4 123
کارشناس 5 116
کارشناس6 (کالا و گواهی سپرده کالایی) 114
شماره تماس کارگزاری : 02142359- 02191077700
آدرس: شعبه مرکزی، تهران، خیابان ولی عصر، بلوار میرداماد، نرسیده به پل آفریقا، پلاک 440
مرکز تماس: 42359-021 | 91077700-021