پوشش رسانه ای برگزاری بزرگ ترین پروژه آموزشی در تاریخ بازار سرمایه
سه شنبه 30 آبان 1402

پوشش رسانه ای برگزاری بزرگ ترین پروژه آموزشی در تاریخ بازار سرمایه

♦ بانک صادرات ایران : بزرگترین پروژه آموزشی تاریخ بازار سرمایه کشور          


♦ کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار : بزرگترین پروژه آموزشی بازارسرمایه با همکاری کانون کارگزاران بورس و کارگزاری بانک صادرات کلید خورد


♦ صدای بورس : مراسم بزرگترین پروژه آموزشی در تاریخ بازار سرمایه


♦ خبرگزاری برنا :  نقش اساسی آموزش در حرکت نقدینگی از بازار‌های سفته بازی به بازار سرمایه و تولید


♦ ایبنا : آموزش نقش اساسی در حرکت نقدینگی از بازارهای سفته بازی به بازار سرمایه و تولید دارد


♦ عصر بانک : برگزاری بزرگترین پروژه آموزشی تاریخ بازار سرمایه کشور


♦ باشگاه بانکداران : برگزاری بزرگترین پروژه آموزشی تاریخ بازار سرمایه کشور

♦ تفاهم آنلاین : برگزاری بزرگ ترین پروژه آموزشی تاریخ بازار سرمایه کشور


♦ بورس 24 : رونمایی از یک سامانه با رویکرد جامع نسبت به بازار سرمایه

♦ دنیای اقتصاد : توسعه سواد مالی در بازار سرمایه