خلاصه بازار 21 بهمن
شنبه 21 بهمن 1402

خلاصه بازار 21 بهمن

گـــزارش بـــازار :
شاخص بورس تهران امروز صبح را با صعود آغاز کرد و در نهایت با رشد بیش از ۲ هزار و ۷۹ واحدی به کار روزانه خود پایان داد و در رقم دو میلیون و ۱۰۰ واحدی آرام گرفت. ارزش معاملات روزانه بیش از ۳ هزار و ۲۳۳ تومان بود و ارزش روز بازار به ۷ هزار و ۳۸۹ هزار میلیارد تومان رسید. شاخص کل هم وزن با افزایش ۱۱۶۱ واحدی به رقم ۷۳۹ هزار و ۱۳۷ واحد رسید.

صف‌های خرید و فروش در پیش گشایش

تعداد نماد‌های در صف خرید: 40 نماد | ارزش صف‌های خرید: 834.8 میلیارد تومان

تعداد نماد‌های در صف فروش: 34 نماد | ارزش صف‌های فروش: 397.2 میلیارد تومان


شاخص ها

شاخص کل: 2 میلیون و 100 هزار و 105 واحد | افزایش 2079 واحدی | معادل مثبت 0.10 درصد

شاخص کل قیمت وزنی-ارزشی: 438 هزار و 201 واحد | افزایش 433 واحدی | معادل مثبت 0.10 درصد

شاخص کل هم وزن: 739 هزار و 814 واحد | افزایش 1159 واحدی | معادل مثبت 0.16 درصد

شاخص قیمت هم وزن: 417 هزار و 462 واحد | افزایش 654 واحدی | معادل مثبت 0.16 درصد 

شاخص آزاد شناور: 2 میلیون و 697 هزار و 293 واحد | افزایش 3168 واحدی | معادل مثبت 0.12 درصد

شاخص بازار اول: یک میلیون و 585 هزار و 765 واحد | افزایش 2193 واحدی | معادل مثبت 0.14 درصد

شاخص بازار دوم: ۴ میلیون و 80 هزار و 743 واحد | افزایش 2214 واحدی | معادل مثبت 0.05 درصد


شاخص سهامداران خرد  

(شاخص ارزش دارایی سهامداران با دارایی کمتر از ۱۰ میلیارد تومان)

شاخص سهامداران خرد:  127 هزار و  669 واحد | افزایش 55 واحدی | معادل مثبت 0.04 درصد


ارزش و حجم معاملات

تعداد معاملات: 284 هزار و 141 نوبت معاملاتی

ارزش معاملات: 35 هزار و 732 میلیارد ریال

حجم معاملات: 5 میلیارد و 4 میلیون برگه اوراق بهادار


ارزش دلاری بورس

ارزش دلاری بازار: 166 میلیارد دلار


نماد‌های تاثیرگذار

۷ نماد تاثیرگذار بر شاخص کل بورس: شپنا ، فملی ، تاپیکو ، فاسمین ، سدشت ، گویر ، سصفها


صف‌های خرید و فروش

تعداد نماد‌های در صف خرید: 67 نماد | ارزش صف‌های خرید: 3998 میلیارد تومان
سنگین‌ترین صفوف خرید: بیوتیک ، فنر ، سصفها

تعداد نماد‌های در صف فروش: 38 نماد | ارزش صف‌های فروش: 1630 میلیارد تومان
سنگین‌ترین صفوف فروش: فنرژی ، کمینا ، خفولا


سرانه خرید و فروش بازار

سرانه خرید: 23 میلیون تومان

سرانه فروش: 21.6 میلیون تومان


برترین عرضه و تقاضا

۳ نماد با برترین تقاضا در بورس: بیوتیک ، فنر ، سصفها

۳ نماد با برترین عرضه در بورس: فنرژی ، کمینا ، خفولا


بیشترین و کمترین قیمت

۳ نماد با بیشترین افزایش قیمت در بورس: سیمرغ ، سصفها ، پارسیان

۳ نماد با بیشترین کاهش قیمت در بورس: فاسمین ، کسعدی ، کساپا


ورود و خروج پول حقیقی

میزان خروج پول حقیقی: 37.4 میلیارد تومان

۳ نماد با بیشترین ورود پول حقیقی: فنر ، سیمرغ ، کترام

۳ نماد با بیشترین خروج پول حقیقی: فکمند ، دی ، وصنعت

«نمــای پایــانی بـــازار بر اساس حجم معـــاملات»


توجـــه :
 "مطالب فوق جهت بهره برداری و تحلیل مشتریان گرامی بوده و سیگنال خرید یا فروش نمی باشد و این کـارگـزاری هیچ مسئولیتی را در مقابل زیان احتمالی نخواهد داشت."
خلاصه بازار 17 بهمن
خلاصه بازار 16 بهمن
خلاصه بازار 15 بهمن
خلاصه بازار 14 بهمن
خلاصه بازار 11 بهمن
خلاصه بازار 10 بهمن
خلاصه بازار 9 بهمن
خلاصه بازار 8 بهمن
خلاصه بازار 7 بهمن
خلاصه بازار 4 بهمن
خلاصه بازار 3 بهمن
خلاصه بازار 2 بهمن
خلاصه بازار 1 بهمن