اخبار مهم بورسی 21 بهمن
شنبه 21 بهمن 1402

اخبار مهم بورسی 21 بهمن

اخبار مهم کدال | تاثیر قیمت گذاری جدید خوراک و محصولات نفتي بر عملکرد این نماد شاخص ساز


برگزاری مزایده خپارس

شرکت خپارس در نظر دارد اقلام مازاد قطعات برلیانس خود را از طریق برگزاری مزایده عمومی در تاریخ ۲۱/۱۱/۱۴۰۲ به فروش برساند.


اطلاعات با اهمیت شگویا

شرکت شگویا (سهامی عام) در راستای ماده ۱۹ مکرر ۱/۱۲ مکرر ۴ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات و ابلاغیه‌های مذکور و همچنین رعایت تشریفات قانونی شرکت در مزایده خرید ۳۰ درصد سهام شرکت پتروشیمی صدف‌خلیج‌فارس، نسبت به انجام مکاتبات مکرر و پیگیری‌های لازم جهت رعایت تشریفات قانونی اقدام نموده است. تا تعیین تکلیف قیمت پایه کارشناسی مطابق دستورالعمل مورد تایید آن سازمان معظم و رفع سایر ابهامات مطروحه، این‌شرکت انعقاد قرارداد جهت خرید سهام مذکور را به تعویق خواهد انداخت.


صدور مجوز افزایش سرمایه کطبس

در اجرای قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب آذرماه ۱۳۸۴)، تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت کطبس (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقرّرات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نگردیده و افزایش سرمایه به مبلغ ۱,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد.


اخذ تسهیلات از بانک اقتصاد نوین توسط پی پاد

تسهیلاتی به مبلغ ۲۵۵ میلیارد ریال بابت خرید دارایی‌های ثابت (پایانه‌های فروشگاهی) از بانک اقتصاد نوین با نرخ ۲۳ درصد و نرخ وجه التزام تأدیه دین ۶ درصد و بازپرداخت یکسال اخذ کرد.


اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره غبشهر

اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی (مؤسسه حسابرسی موسسه حسابرسی بهراد مشار) نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایة مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ هیئت مدیرة شرکت غبشهر مبنی بر لزوم افزایش سرمایه از مبلغ ۲۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار سرمایه، جلوگیری از خروج نقدینگی، سرمایه گذاری مجدد در شرکت فرعی و بهره مندی از معافیت‌های مالیاتی ارائه گردید. انجام افزایش سرمایة یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده می‌باشد.


اطلاعات بااهمیت فن آوا

شرکت فن آوا کارت از شرکت‌های زیرمجموعه گروه فن آوا مطابق ارزیابی و اعلام "پست بانک ایران" مجری قراردادی با موضوع "نصب و پشتیبانی کارت خوان و اتصال حساب‌های تسویه پذیرندگان پست بانک ایران" در تاریخ 1402/۱۱/16 انتخاب شده است. از آنجایی که مدت پروژه از تاریخ امضاء و انعقاد قرارداد ۱ سال می‌باشد، اثر درآمدی این پروژه برای شرکت فن آوا کارت پس از اتمام فرآیند نصب پایانه‌های موضوع قرارداد، ماهیانه حدود ۱۶ میلیارد ریال قابل محاسبه و اعلام خواهد بود. با عنایت به اینکه بهای تمام شده موضوع قرارداد و هزینه‌های مرتبط با آن درحال حاضر قابل شناسایی نیست، لذا بررسی آثار سود و زیانی این پروژه تا پایان قرارداد به طور دقیق قابل شناسایی و محاسبه نمی‌باشد.


عملکرد ۹ ماهه شبندر با دستورالعمل جدید

شرکت شبندر در ۹ ماه منتهی به 1402/۹/30؛ سود خالص هر سهم ۱,۸۰۹ ریال که نسبت به مدت مشابه ۴ درصد کاهش داشته است. سود ناخالص با کاهش ۲۴ درصد برابر با ۲۴۰,۳۲۵,۶۰۴ میلیون ریال می‌باشد. سود خالص این شرکت به ۲۴۳,۰۴۳,۱۴۹ میلیون ریال رسید.


اطلاعیه‌های مهم افزایش سرمایه چند نماد | افزایش سرمایه ۱۸۲۳ درصدی یک نماد

صدور مجوز افزایش سرمایه ۱۰ درصدی شسینا

تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت صنایع شیمیایی سینا  (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقرّرات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نگردیده و افزایش سرمایه با مشخّصات زیر و با رعایت قوانین و مقرّرات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد.

 • سرمایه فعلی:      ۳,۵۹۷,۲۸۱,۵۰۰,۰۰۰   ریال
 • تعداد سهام قابل انتشار:      ۳۵۹,۷۲۸,۱۵۰ سهم
 • ارزش اسمی هر سهم:      ۱,۰۰۰  ریال
 • مبلغ افزایش سرمایه:    ۳۵۹,۷۲۸,۱۵۰,۰۰۰  ریال
 • منبع تأمین افزایش سرمایه:    ۳۵۹,۷۲۸,۱۵۰,۰۰۰  ریال از محل سود انباشته.
 • موضوع افزایش سرمایه:    اصلاح ساختار مالی و استفاده از مشوق مالیاتی مندرج در بند ه تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲

صدور مجوز افزایش سرمایه ۴۹ درصدی بنیرو

تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت نیرو ترانس  (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقرّرات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نگردیده و افزایش سرمایه با مشخّصات زیر و با رعایت قوانین و مقرّرات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد.

 • سرمایه فعلی:      ۹,۴۱۸,۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰   ریال
 • تعداد سهام قابل انتشار:      ۴,۵۸۱,۲۰۶,۰۰۰ سهم
 • ارزش اسمی هر سهم:      ۱,۰۰۰  ریال
 • مبلغ افزایش سرمایه:    ۴,۵۸۱,۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰  ریال
 • منبع تأمین افزایش سرمایه:    ۴,۵۸۱,۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰  ریال از محل سود انباشته.
 • موضوع افزایش سرمایه:    اصلاح ساختار مالی و جلوگیری از خروج نقدینگی جهت راه اندازی خط تولید بوشینگ‌های خازنی فشار متوسط و قوی

صدور مجوز افزایش سرمایه ۴۲ درصدی کایزد

تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت فرانسوز یزد  (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقرّرات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نگردیده و افزایش سرمایه با مشخّصات زیر و با رعایت قوانین و مقرّرات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد.

 • سرمایه فعلی:      ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   ریال
 • تعداد سهام قابل انتشار:      ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ سهم
 • ارزش اسمی هر سهم:      ۱,۰۰۰  ریال
 • مبلغ افزایش سرمایه:    ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال
 • منبع تأمین افزایش سرمایه:    ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال از محل سود انباشته.
 • موضوع افزایش سرمایه:    اصلاح ساختار مالی، جلوگیری از خروج نقدینگی و جبران مخارج سرمایه گذاری انجام شده

صدور مجوز افزایش سرمایه ۳۰ درصدی تملت

تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت تامین سرمایه بانک ملت  (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقرّرات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نگردیده و افزایش سرمایه با مشخّصات زیر و با رعایت قوانین و مقرّرات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد.

 • سرمایه فعلی:      ۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   ریال
 • تعداد سهام قابل انتشار:      ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم
 • ارزش اسمی هر سهم:      ۱,۰۰۰  ریال
 • مبلغ افزایش سرمایه:    ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال
 • منبع تأمین افزایش سرمایه:    ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال از محل سود انباشته.
 • موضوع افزایش سرمایه:    تقویت ساختار مالی، بهبود کفایت سرمایه و توسعه فعالیت‌های تامین مالی

پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ۶۲ درصدی کچاد

گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه شرکت معدنی و صنعتی چادرملو از مبلغ ۲۷۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی، سود انباشته، آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی به منظور:

۱- تأمین بخشی از منابع مورد نیاز جهت تکمیل طرح‌های توسعه در دست اجرا شامل؛
الف: احداث نیروگاه سیکل ترکیبی به ظرفیت اسمی ۵۴۶ مگاوات - EPC
ب: احداث نیروگاه خورشیدی به ظرفیت ۱۰۰ مگاوات
ج: بهره برداری از معدن سنگ آهن جدید (آنومالی A۱۰)
۲- جبران مخارج انجام شده بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه پذیر
۳- مشارکت در افزایش سرمایة در حال انجام شرکت‌های سرمایه پذیر
۴- جبران مخارج انجام شده بابت تحصیل سرمایه گذاری‌ها (خرید سهام و تأسیس شرکت) که در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده است.
پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ۱۵۰ درصدی خزر

گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه شرکت صنعتی پارس خزر  از مبلغ ۱,۶۶۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۴,۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور :

 • اصلاح ساختار مالی شرکت
 • بهره‌مند شدن از معافیت مالیاتی موضوع بند (ه) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
 • افزایش توان مالی و نقدینگی شرکت
 • حذف فاصله بین مبلغ سرمایه ثبت شده با مبلغ مورد نظر سازمان بورس
 • تسهیل عملیات نقل و انتقال سهام شرکت در بازار بورس و اوراق بهادار که در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده است.

پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ۱۸۲۳ درصدی سیمرغ

گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه شرکت سیمرغ  از مبلغ ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته، مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها به منظور اصلاح ساختار مالی و جلوگیری از خروج نقدینگی از شرکت که در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده  است.

ثبت افزایش سرمایه ۶۳ درصدی کمرجان

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۰  افزایش سرمایۀ شرکت بازرگانی و تولیدی مرجانکار   از مبلغ ۶۷۳,۵۹۷ میلیون ریال به‌مبلغ ۱,۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۳۲۶۴۰۳ میلیون ریال، از محل سود انباشته مبلغ ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال، میلیون ریال و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی مبلغ میلیون ریال) در در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.

آگهی ثبت افزایش سرمایه ۲۱۳ درصدی قیستو

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۱  افزایش سرمایۀ شرکت قند بیستون از مبلغ ۴۸۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۱۰۲۰۰۰۰ میلیون ریال، میلیون ریال و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی مبلغ میلیون ریال) در در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.

صدور مجوز افزایش سرمایه ۱۴۸ درصدی کطبس

تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت ذغالسنگ نگین طبس  (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقرّرات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نگردیده و افزایش سرمایه با مشخّصات زیر و با رعایت قوانین و مقرّرات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد.

 • سرمایه فعلی:      ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   ریال
 • تعداد سهام قابل انتشار:      ۱,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ سهم
 • ارزش اسمی هر سهم:      ۱,۰۰۰  ریال
 • مبلغ افزایش سرمایه:    ۱,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال
 • منبع تأمین افزایش سرمایه:    ۱,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال از محل سود انباشته.
 • موضوع افزایش سرمایه:    اصلاح ساختار مالی و جلوگیری از خروج نقدینگی

صدور مجوز افزایش سرمایه ۱۸۷ درصدی تاپکیش

تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش  (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقرّرات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نگردیده و افزایش سرمایه با مشخّصات زیر و با رعایت قوانین و مقرّرات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد.

 • سرمایه فعلی:      ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   ریال
 • تعداد سهام قابل انتشار:      ۳,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰ سهم
 • ارزش اسمی هر سهم:      ۱,۰۰۰  ریال
 • مبلغ افزایش سرمایه:    ۳,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال
 • منبع تأمین افزایش سرمایه:    ۲۷۱,۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰  ریال از محل سود انباشته، ۳,۰۹۴,۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰  ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
 • موضوع افزایش سرمایه:    اصلاح ساختار مالی و خرید قطعات دستگاه کارتخوان

آگهی ثبت افزایش سرمایه ۳۵ درصدی ولساپا

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۰  افزایش سرمایۀ شرکت لیزینگ رایان سایپا  از مبلغ ۱۴,۵۴۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۱۹,۶۲۹,۰۰۰ میلیون ریال (از محل سود انباشته مبلغ ۵,۰۸۹,۰۰۰ میلیون ریال، میلیون ریال و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی مبلغ میلیون ریال) در در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.

اظهارنظر حسابرس در خصوص افزایش سرمایه ۱۹ درصدی غبشهر

اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایة مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ هیئت مدیرة شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه  شرکت صنعتی بهشهر از مبلغ ۲۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار سرمایه، جلوگیری از خروج نقدینگی، سرمایه گذاری مجدد در شرکت فرعی و بهره مندی از معافیت‌های مالیاتی ارائه  گردید.


کدال فن افزار | کارنامه یک ساله منتشر شد

«فن‌افزار» با سرمایه ثبت شده ۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ مبلغ ۳,۸۱۹,۹۶۸ میلیون ریال سود شناسایی کرده است.

شرکت در گزارش تلفیقی مبلغ ۳,۵۲۰,۵۵۳ میلیون ریال سود شناسایی کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹۶ درصد رشد داشته است.


کدال غدام | رشد ۷۷ درصدی در سال ۱۴۰۲

صورت‌های مالی حسابرسی نشده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ شرکت خوراک دام پارس حاکی از سود ۷۳۵ ریالی به ازای هر سهم است.

مقایسه این رقم با سود هر سهم سال مالی قبل، نشان دهنده رشد ۷۷ درصدی سودآوری شرکت در سال ۱۴۰۲ می‌باشد.
نکات کلیدی:

 • سود خالص: ۱۱۷,۶۰۵ میلیون ریال
 • سرمایه ثبت شده: ۱۶۰,۰۰۰ میلیون ریال
 • رشد سود هر سهم: ۷۷%
 • مقایسه: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ نسبت به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

تحلیل:
افزایش ۷۷ درصدی سود هر سهم، نشان دهنده عملکرد قوی شرکت در سال مالی ۱۴۰۲ است.
بررسی جزئیات صورت‌های مالی منتشر شده، می‌تواند به تحلیل دقیق‌تر عوامل موثر بر این رشد سودآوری کمک کند.


کدال کمرجان | در عملکرد ۱۲ ماهه چه کرد؟

صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت بازرگانی و تولیدی مرجانکار (کمرجان) برای دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ منتشر شده است.

نکات قابل توجه:

 • افزایش سرمایه: شرکت در این دوره ۶۳ درصد افزایش سرمایه داشته است.
 • سود خالص: "کمرجان" با سرمایه ثبت شده ۶۷۳,۵۹۷ میلیون ریال، طی این دوره ۲۳۷,۸۰۸ میلیون ریال سود خالص شناسایی کرده که ۳۷ درصد بیشتر از سال گذشته است.
 • رشد سود هر سهم: به دلیل افزایش سرمایه، نرخ رشد سود هر سهم به تنهایی حائز اهمیت نیست و باید به آهنگ رشد سود خالص نیز توجه کرد.

کدال غناب | چقدر سود به سهامداران داد؟

شرکت گروه صنعتی ناب (غناب) در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ را منتشر کرد.

نکات قابل توجه:

 • سود هر سهم در این دوره ۱۱۲ ریال بوده که ۹۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است.
 • سود خالص شرکت در این دوره ۲,۲۴۵ میلیون ریال بوده است.

کدال وپارسیس | کارنامه ۱ ماهه منتشر شد.

صورت‌های مالی حسابرسی نشده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ شرکت سرمایه گذاری آتیه پار سیس پارس ("وپارسیس")به شرح زیر منتشر گردید:
 • سود خالص: ۱,۷۱۰,۵۷۰ میلیون ریال
 • رشد سود خالص: ۷۲ درصد
 • سرمایه ثبت شده: ۳,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
 • سود هر سهم: ۳۴۲ ریال

نکات قابل توجه:
با توجه به افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی شرکت در سال مالی ۱۴۰۲، نرخ رشد سود هر سهم به تنهایی شاخص قابل اعتمادی برای ارزیابی عملکرد شرکت نیست.
سهامداران محترم می‌بایست به آهنگ رشد سود خالص "وپارسیس" توجه کنند که نشان دهنده عملکرد قوی شرکت در سال مالی ۱۴۰۲ می‌باشد.


کدال تاتمس | برای سرمایه گذاری مناسب است؟

شرکت کارخانجات صنعتی و تولیدی اتمسفر (با نماد "تاتمس") در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ به ازای هر سهم ۵۰۲ ریال سود شناسایی کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹۰ درصد کاهش داشته است.

نکات قابل توجه:

 • سرمایه ثبت شده شرکت ۱۱۵,۷۸۶ میلیون ریال است.
 • سود ۹ ماهه شرکت ۵۸,۱۴۵ میلیون ریال بوده است.

تحلیل:

 • دلایل متعددی می‌تواند برای کاهش ۹۰ درصدی سود "تاتمس" در ۹ ماهه وجود داشته باشد. برخی از این عوامل احتمالی عبارتند از:
 • کاهش تقاضا برای محصولات شرکت
 • افزایش قیمت مواد اولیه
 • افزایش هزینه‌های تولید

کدال بهداش | سهامداران چقدر سود گرفتند؟

شرکت شیمیایی بهداش در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ به ازای هر سهم ۷۸۶ ریال سود شناسایی کرده است که ۲۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است.

نکات کلیدی:

 • سرمایه ثبت شده: ۱,۹۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
 • سود شناسایی شده در ۹ ماهه: ۱,۵۰۱,۰۲۰ میلیون ریال

تحلیل:
کاهش سود "بهداش" در ۹ ماهه می‌تواند به عوامل مختلفی مانند افزایش قیمت مواد اولیه، کاهش تقاضا برای محصولات شرکت و یا مشکلات تولید مربوط باشد.


کدال فصبا | عملکرد یک ماهه :

گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ شرکت صبا فولاد خلیج فارس فصبا در سامانه کدال منتشر شده است.

موارد قابل توجه در این گزارش:

 • کاهش ۲ درصدی فروش محصولات شرکت در مقایسه با مدت مشابه سال قبل
 • ۸,۵۷۰,۲۵۱ میلیون ریال درآمد فروش در این دوره
 • ۵,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال سرمایه ثبت شده

کدال وجامی | ۱۹۲ درصد سود بیشتر در ۶ ماه

سرمایه گذاری جامی (وجامی) در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰، به ازای هر سهم ۷۰ ریال سود شناسایی کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۹۲ درصد افزایش داشته است.

جزئیات عملکرد ۶ ماهه:

 • سود خالص: ۱۴۰,۴۱۵ میلیون ریال
 • سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

نکات مهم:

 • این اطلاعات بر اساس صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای حسابرسی نشده منتشر شده است.
 • برای اطلاعات بیشتر به سامانه کدال مراجعه کنید.

تحلیل:

 • افزایش ۱۹۲ درصدی سود جامی در ۶ ماهه ۱۴۰۲ نشان دهنده عملکرد قوی این شرکت است.
 • این سود عمدتاً از محل سرمایه گذاری در شرکت‌های تابعه و سود حاصل از فروش آن‌ها به دست آمده است.
 • با توجه به رشد سودآوری و وضعیت مناسب بازار سرمایه، انتظار می‌رود سهام جامی در ادامه سال ۱۴۰۲ نیز عملکرد مثبتی داشته باشد.

کدال وسگیلا | در عملکرد ۹ ماهه چگونه بود؟

گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ شرکت سرمایه گذاری استان گیلان (وسگیلا) منتشر شده است.

نکات کلیدی این گزارش:

 • عدم کسب درآمد از محل واگذاری سهام در دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
 • عدم تحقق سود از محل سود سهام در ۹ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
 • سرمایه ثبت شده: ۱۴۹,۵۱۲,۶۶۹ میلیون ریال

بازدهی منفی نماد بانکی:

سودده ترین و زیان ده ترین نمادهای هفته سوم بهمن ماه | زیان ده ترین نماد هفته گذشته، سودده ترین نماد این هفته شد

بررسی معاملات بورس در هفته سوم بهمن ماه حاکی از آن است که شاخص کل نزولی شد و،  اما شاخص هم‌وزن در این هفته توانست اندکی افزایش یابد.

شاخص کل بورس تهران در روز شنبه رشد ۳ هزار و ۸۱۲ واحدی داشت و روز یکشنبه ۱۰ هزار و ۹۰۱ واحد افت نمود، روز دوشنبه شاخص هزار و ۷۹۱ واحد کاهش یافت در روز سه‌شنبه نیز شاخص هزار و ۲۱۷ واحد ریزش کرد. در آخرین روز معاملاتی هفته شاخص کل ۸۳۸ واحد بالا آمد.  

در کل در هفته سوم بهمن ماه  شاخص کل طی پنج روز کاری حدود ۰.۴۶ درصد پایین آمد و از دو میلیون و ۱۰۷ هزار واحد به دو میلیون و ۹۸ هزار واحد رسید. در طرف دیگر، اما شاخص هم‌وزن طی این هفته، اندکی رشد کرد؛ به نحوی که این نماگر طی هفته سوم بهمن، از تراز ۷۳۲ هزار واحد با رشد ۰.۸۱ درصدی به ۷۳۸ هزار واحد رسید.

در هفته سوم بهمن ماه، کدام نماد‌ها بیشترین و کمترین بازدهی را داشتند؟

سوده‌ترین نماد‌های این هفته

در هفته اول دی ماه نماد‌های سصفها، فنر، خلنت، سجام، کایزد، ریشمک، رنیک، وتوسکا، ثجنوب، تمحرکه بیشترین بازدهی را در میان نماد‌های دیگر داشتند. بیشترین بازدهی در  بازار سرمایه در هفته سوم بهمن  ماه از آن سصف‌ها شد که بازدهی خوب ۳۵ درصدی را برای سهامداران در پی داشت. در رتبه بعدی نماد‌فنر با ۲۷ درصد مثبت قرار داشت، خلنت با ۲۲ درصد در مقام بعدی ایستاد و نماد‌های سجام و کایزد با ۱۷ درصد بازدهی مثبت در مقام چهارم قرار گرفتند، نماد‌های ریشمک، رنیک، وتوسکا بازدهی ۱۶ درصدی را برای سهامداران به ارمغان آوردند، ثجنوب و تمحرکه هم ۱۵ درصد بازدهی مثبت داشتند.

نکته قابل توجه این که نماد سصفها در هفته دوم بهمن ماه زیان ده ترین نماد بود در حالی که این هفته در جایگاه سودده ترین نماد قرار داشت.

زیان ده‌ترین نماد‌های این هفته

اما زیان ده‌ترین نماد‌های این هفته عبارت بودند از:

میهن، وایران، وملی، کساپا، سخاش، کرومیت، شلیا، وثوق، وامیر، وآیند

نماد‌های میهن، وایران با ۱۵ درصد بازدهی منفی،  وملی، کساپا با ۱۳ درصد و سخاش با ۱۲ درصد و نماد‌های کرومیت و شلیا با ۱۱ درصد منفی کمترین بازدهی را در بازار سرمایه در هفته سوم بهمن ماه از آن خود کردند.

نماد وثوق ۱۰ درصد و نماد‌های وامیر و وآیند نیز بازدهی منفی ۹ درصدی را ثبت نمودند.

 

در زیر فهرست سودده‌ترین و زیان ده‌ترین نماد‌ها را بر روی نمودار ملاحظه می‌کنید.

سودده ترین و زیان ده ترین نمادهای هفته سوم بهمن ماه | زیان ده ترین نماد هفته گذشته، سودده ترین نماد این هفته شد
 

مجمع غبشهر ۱۴۰۲ | میزان سود و زمان پرداخت آن | چه زمان افزایش نرخ خواهید داشت؟ + فیلم مجمع

در تاریخ ۱۸ بهمن ماه ۱۴۰۲ مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت صنعتی بهشهر با حضور ۸۲.۹۵ درصد سهامداران برگزار شد. در این مجمع گزارش فعالیت هیئت مدیره منتهی به ۱۴۰۲/۹/۳۰ ، گزارش حسابرس، مصوبات مجمع و سوالات سهامداران مورد بررسی قرار گرفت:
مقدار تولید و مصرف در سال ۱۴۰۲
سهامداران شرکت
گزارش های مالی شرکت و نکات قابل توجه
سوالات سهامداران

مجمع سالی یکبار برگزار می شود و توقع داریم از اوضاع و چالش های شرکت بیشتر در جریان قرار بگیریم! اکثر این مسائل روی کدال است، مطالعه بفرمایید، ما به علت کمبود وقت به سرفصل ها اشاره می کنیم و قرار بود روی مانیتور هم داشته باشیم که نشد.

هزینه توزیع و فروش چند درصد است؟ ۵.۵ درصد است و تخفیفات با ماست البته بستگی به برند و حجم محصول هم دارد.

محصولات بر چه اساس به فروش می رسد؟ بر اساس نرخ سازمان حمایت از مصرف کنندگان

آیا شرکت وبسایت دارد؟ در حال بروزرسانی است انشاا... داریم.

آیا افزایش نرخ محصولات دارید؟ معمولا افزایش نرخ ۱۰ درصد است که به دلیل انتخابات، ماه رمضان و عید نوروز، بعد از عید افزایش نرخ خواهیم داشت.

تعرفه واردات پالم چقدر است؟ یک درصد واردات و یک درصد ارزش افزوده است.

آیا تعرفه واردات افزایش می یابد؟ خیر قرار است به صفر برسد.

آیا صادرات روغن خوراکی ممنوع است؟ بله ممنوع است.

با وضعیت زیان ده بودن شرکت، راه حلی دارید؟ یک بار زیان ده بود و تکرار نمی شود.

وضعیت شرکت در تن ماهی به چه صورت است؟ شرکت دومین برند تن ماهی بعد از تحفه است و در تن ماهی کروسان و لادن پیشرفت خوبی داشته ایم.

چرا قیمت شرکت بالاتر از قیمت کوروش است؟ ما تا ارز روغن را نگیریم مصرف نمی کنیم مثلا سویا ۱۶۰۰ دلار و حدود ۸ ماه طول کشید و به ۹۰۰ دلار رسید اما غکوروش تفاوت نرخ را قبول می‌کند و بخاطر همین نرخ ما بالاتر بود.

دولت ۲ تا ۲.۵ ماه است دستور داده سویا و آفتاب وارد نشود بنابراین روغن آفتاب که ۳۰ تومان بوده الان زیر ۳۴ تومان فروش نمی رود.‌

تصویب سود و زمان پرداخت آن

به ازای هر سهم، به میزان ۱۰۵ ریال سود تصویب شد.

البته در این مجمع تاکید شد که به میزان ۵۵۰ میلیارد ریال در حدود ۱۹ درصد افزایش سرمایه خواهیم داشت که تا پایان سال احتمالا ثبت خواهد شد.

مصوبات مجمع
 • صورتهای مالی منتهی به ۱۴۰۲/۹/۳۰ تصویب شد.
 • معاملات ۱۲۹ تصویب شد.
 • حسابرس و بازرس قانونی موسسه بهراد مشار و بازرس علی البدل موسسه تدوین و همکاران است.
 • روزنامه کثیرالانتشار برای درج اطلاعیه، روزنامه اطلاعات تصویب شد.
 • حق حضور اعضای غیرموظف به میزان ۵ میلیون تومان تصویب شد.
 • پاداش هیئت مدیره به میزان یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان تصویب شد.
 • برای مسئولیت های اجتماعی و عام المنفعه ۱۰ میلیارد ریال تصویب شد.

  عرضه اولیه بزرگ در راه بورس | دو نماد دیگر در صف عرضه اولیه

  محمدامین قهرمانی به آخرین جزئیات درج نماد شرکت سرمایه‌گذاری تجاری «شستان» در بازار سهام اشاره کرد و افزود: نماد این شرکت روز دوشنبه (۱۶ بهمن ماه) در بورس تهران درج شد.
  جزئیات درج و عرضه اولیه وشستان در بورس تهران

  وی به اقداماتی که باید برای عرضه اولیه شرکت سرمایه‌گذاری تجاری «شستان» در دستور کار قرار گیرد، تاکید کرد و گفت: این شرکت باید در ابتدا توکن مورد نیاز را از سازمان دریافت و اطلاعات مالی را در سامانه کدال افشا کند.

  قهرمانی خاطرنشان کرد: در ادامه این اقدامات، باید موضوع مربوط به ارزش‌گذاری انجام و سهام شرکت پس از برگزاری جلسه معارفه عرضه اولیه شود.

  سرپرست معاونت ناشران و اعضا شرکت بورس اوراق بهادار تهران به سنا گفت: سرمایه فعلی شرکت «شستان» بالغ بر ۲۵ همت است و در واقع جزو بزرگ‌ترین شرکت‌هایی است که عرضه اولیه آن در بورس تهران انجام می‌شود.

  درج نماد شستان

   پس از تاکید محمود گودرزی مدیرعامل بورس تهران در نشست خبری اخیر با اصحاب رسانه، شرکت سرمایه‌گذاری تجاری شستان (سهامی عام)، با نماد وشستان در فهرست نرخ‌های بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران درج شد.

  عرضه اولیه و درج دو نماد به زودی
  وی به برنامه‌های پیش‌رو برای عرضه اولیه دیگر شرکت‌ها در بورس اشاره کرد و افزود: به نظر می‌رسد که طی چند روز آینده درج نماد و فرآیند عرضه اولیه ۲ شرکت فولاد سیرجان و شرکت ذوب آهن بیستون در بورس انجام شود.
   
  آمار عرضه اولیه بورس تهران تا پایان سال ۱۴۰۲

  قهرمانی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۵ شرکت در بورس تهران پذیرش و عرضه اولیه پنج شرکت انجام شد.

  سرپرست معاونت ناشران و اعضا شرکت بورس اوراق بهادار تهران به شرکت‌هایی که در صف عرضه اولیه بورس تهران قرار دارند، اشاره و خاطر نشان کرد: تا پایان سال هم ۶ شرکت دیگر در بورس تهران پذیرش خواهند شد.

  وی در پایان گفت: اکنون پنج شرکت در مرحله عرضه اولیه قرار دارد که اگر شرایط بازار اجازه دهد مراحل عرضه اولیه را طی خواهیم کرد.


  فروش نمادهای گروه روغن در دی ماه :

  اُفت فروش غبشهر | باقی نمادها در دی ماه چه کردند؟

  بیشترین و کمترین میزان فروش در دی ماه؟

  نماد غکورش با فروش 1928.3 میلیارد تومان بیشترین میزان و غپونه با میزان فروش 81.8 میلیارد تومان کمترین میزان فروش را در دی ماه به خود اختصاص دادند.

  بیشترین و کمترین رشد فروش نسبت به مدت مشابه سال گذشته

  غمارگ در دی ماه رشد فروش 119 درصدی را در مقایسه با دی ماه سال گذشته تجربه کرد و بنابراین بیشترین رشد فروش به این نماد تعلق گرفت. در این گروه، غبشهر با اُفت 29 درصد بدترین عملکرد را بدین لحاظ به خود اختصاص داد.

  بیشترین رشد و اُفت در مقایسه با میانگین ۱۲ ماهه

  غپونه با رشد 11 درصدی فروش در مقایسه با میانگین ۱۲ ماهه بهترین نماد بدین لحاظ لقب گرفت. همچنین فروش غبشهر در دی ماه در مقایسه با میانگین فروش ۱۲ ماهه، اُفت 16 درصدی را تجربه کرد و بنابراین بدترین عملکرد را بدین لحاظ داشت.

  فروش زمستان نسبت به زمستان

  در دی ماه، غپونه و غکورش توانستند 32 درصد از کل فروش زمستان سال گذشته را پوشش دهند و بهترین عملکرد را بدین لحاظ داشت و غبشهر با پوشش 22 درصد کل فروش زمستان سال گذشته بدترین عملکرد را داشت.

  چند نکته دیگر:

  بدترین عملکرد فروش در این گروه متعلق به غبشهر بود. فروش غبشهر و غپونه در مقایسه با دی ماه سال گذشته اُفت داشت.  فروش غبشهر و غمارگ در مقایسه با میانگین فروش 12 ماهه اُفت داشت.  فروش غمارگ برای سومین ماه نزولی بود. 
  اُفت فروش غبشهر | باقی نمادها در دی ماه چه کردند؟

  ۱۱ شرکت و چهار پتروشیمی به مجمع می روند+ زمان افزایش سرمایه ۸۰ درصدی

   شرکت بورسی و فرابورسی به همراه چهار پتروشیمی، زمان برگزاری مجمع سالانه، عادی بطور فوق العاده و فوق العاده را اعلام کردند.

  بر اساس این گزارش، شرکت های: مخازن گاز طبیعی آسیا نام
  اتمسفر
  توسعه فن افزار توسن
  سرمایه گذاری لقمان
  مرجان کار
  برای تصویب صورت های مالی به مجمع سالانه و شرکت های:
  کارتن ایران
  کشت و صنعت آب شیرین
  سرمایه گذاری توسعه و عمران اردبیل
  روان فن آور برای انتخاب اعضای هیات‌ مدیره
  پتروشیمی داراب
  پتروشیمی فسا
  پتروشیمی جهرم برای تصویب صورت های مالی و انتخاب اعضا به مجمع عادی بطور فوق العاده و شرکت های:
  پتروشیمی قائد بصیر برای افزایش سرمایه 80 درصدی
  بیمه حکمت صبا
  پتروشیمی داراب
  پتروشیمی فسا
  پتروشیمی جهرم
  بیمه زندگی باران برای تطابق اساسنامه، بهداشتی ساینا برای افزایش سرمایه و تطابق اساسنامه به مجمع فوق العاده می روند.
   

  1. کارتن ایران(مجمع عادی بطور فوق العاده): ساعت 14 سه شنبه اول اسفند در جاده قدیم کرج، بعد از میدان شیر پاستوریزه، اول شادآباد
  2. کشت و صنعت آب شیرین(مجمع عادی بطور فوق العاده): ساعت 11 سه شنبه اول اسفند در هتل ایثار فجر کاشان
  3. سرمایه گذاری توسعه و عمران اردبیل(مجمع عادی بطور فوق العاده): ساعت 11 شنبه 28 بهمن در اردبیل، عباس آباد، بلوار اتوبوسرانی، مجتمع شهریار
  4. روان فن آور(مجمع عادی بطور فوق العاده): ساعت 10 یکشنبه 29 بهمن در گلپایگان، ابتدای کیلومتر یک جاده خوانسار، شهرک صنعتی سایپا، بلوار ارغوان، پلاک 7
  5. مخازن گاز طبیعی آسیا ناما: ساعت 9 شنبه 5 اسفند در مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش
  6. اتمسفر: ساعت 14 چهارشنبه 2 اسفند در محل شرکت واقع در کیلومتر 26 جاده مخصوص کرج
  7. توسعه فن افزار توسن: ساعت 10 سه شنبه اول اسفند در هتل المپیک
  8. سرمایه گذاری لقمان: ساعت 9 یکشنبه 29 بهمن در سعادت آباد، بلوار فرهنگ، نبش کوچه نور، گروه مالی گردشگری
  9. مرجان کار: ساعت 9 دوشنبه 30 بهمن در مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش
  10. بیمه حکمت صبا(مجمع فوق العاده): ساعت 10 یکشنبه 29 بهمن در میدان آرژانتین، خ الوند، خ راشل کوری، پلاک 6
  11. بهداشتی ساینا(مجمع فوق العاده): ساعت 9 یکشنبه 29 بهمن در هتل المپیک
  12. بیمه زندگی باران(مجمع فوق العاده): ساعت 9 یکشنبه 29 بهمن در خ ولیعصر، بالاتر از میدان ونک، خ خدامی، بعد از خ آفتاب، پلاک 99
  13. پتروشیمی قائد بصیر(مجمع فوق العاده): ساعت 14 دوشنبه 30 بهمن در اختیاریه شمالی، بالاتر از بزرگراه صدر، کوچه نوریان، روبروی دبیرستان پسرانه سپهر، پلاک 8
  14. پتروشیمی داراب(دو مجمع عادی بطور فوق العاده و فوق العاده): ساعت 10:15 و 11:15 شنبه 28 بهمن در شیراز، بلوار مطهری، کوچه 6، ساختمان کیمیا
  15. پتروشیمی فسا(دو مجمع عادی بطور فوق العاده و فوق العاده): ساعت 11:30 و 12:30 شنبه 28 بهمن در شیراز، بلوار مطهری، کوچه 6، ساختمان کیمیا
  16. پتروشیمی جهرم(دو مجمع عادی بطور فوق العاده و فوق العاده): ساعت 9 و 10 شنبه 28 بهمن در شیراز، بلوار مطهری، کوچه 6، ساختمان کیمیا