اخبار مهم بورسی 17 بهمن
سه شنبه 17 بهمن 1402

اخبار مهم بورسی 17 بهمن

اخبار مهم کدال | سود این نماد مهم ۱۱۲۳ درصد افزایش یافت


آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه مدیریت

از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی شرکت مدیریت که در ساعت ۰۹:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ در استان تهران، شهر تهران به آدرس خیابان مطهری، تقاطع قائم مقام فراهانی، پلاک ۲۵۱ برگزار میگردد حضور بهم رسانند.


تمدید فرصت اعطا شده به رمپنا جهت رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار

با توجه به عدم رعایت دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان و شرکت بورس اوراق بهادار تهران، طی نامه ای مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ ضرورت رعایت موارد فوق ظرف مهلت ۱ ماه را به شرکت تاکید نمود. با توجه به نامه واصله از شرکت مهلت مذکور به مدت ۱ ماه دیگر تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ تمدید می‌گردد.


اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره بشهاب

اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی (مؤسسه حسابرسی موسسه حسابرسی کاربرد ارقام) نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایة مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ هیئت مدیرة شرکت بشهاب مبنی بر لزوم افزایش سرمایه از مبلغ ۷۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور:

۱. اصلاح ساختار مالی شرکت
۲. بهره‌مند شدن از معافیت مالیاتی موضوع بند "ها" تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
۳. افزایش توان مالی و نقدینگی شرکت
۴. تسهیل عملیات نقل و انتقال سهام شرکت در بازار بورس و اوراق بهادار

ارائه گردید. انجام افزایش سرمایة یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده می‌باشد.


پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه غشاذر

گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهاد افزایش سرمایه غشاذر از مبلغ ۱,۳۷۰,۱۳۶,۰۸۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱,۷۱۴,۱۳۷,۶۴۸,۳۱۲ ریال از محل سود انباشته به منظور به منظور استفاده از معافیت مالیاتی ناشی از افزایش سرمایه از محل سود انباشته که در بند (ه) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور در نظر گرفته شده، اصلاح ساختار مالی و همچنین جلوگیری از خروج نقدینگی و توسعه طرح‌ها که در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده، ارائه می‌گردد. اظهارنظر بازرس قانونی نسبت به گزارش مذکور متعاقبا اطلاع رسانی گردید. انجام افزایش سرمایة یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده می‌باشد.


آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه تملت

از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی شرکت تملت که در ساعت ۰۹:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ در استان تهران، شهر تهران به آدرس بزرگراه چمران، بلوار دانشجو، دانشگاه شهید بهشتی، مرکز همایش‌های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی برگزار میگردد حضور بهم رسانند.


برگزاری مزایده غمارگ

شرکت غمارگ (سهامی عام) در نظر دارد تمامی شش دانگ سه قطعه زمین لذا کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که تمایل به بازدید و خرید ملک‌های موصوف را دارند، می‌توانند از تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ لغایت ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ (از ساعت ۸ صبح الی ۱۴ بعدازظهر) به دفتر حقوقی شرکت و فرم‌های مربوطه را دریافت دارند.


اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره بشهاب

اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی (مؤسسه حسابرسی موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا) نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایة مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ هیئت مدیرة شرکت بشهاب مبنی بر لزوم افزایش سرمایه از مبلغ ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالی، جلوگیری از خروج نقدینگی از شرکت و همچنین استفاده از معافیت مالیاتی مقرر شده در بند (ه) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور ارائه می‌گردد. انجام افزایش سرمایة یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده می‌باشد.


عملکرد ۹ ماهه فپنتا

شرکت فپنتا در ۹ ماه منتهی به ۳۰/۷/۱۴۰۲؛ سود خالص هر سهم ۳۶۷ ریال که نسبت به مدت مشابه ۱۱۲۳ درصد افزایش داشته است. سود ناخالص با افزایش ۱۰۸ درصد برابر با ۳۶۹,۶۹۷ میلیون ریال می‌باشد. سود خالص این شرکت به ۳۷۷,۸۱۶ میلیون ریال رسید.


عملکرد ۳ ماهه سدشت

شرکت سدشت در ۳ ماه منتهی به ۳۰/۹/۱۴۰۲؛ سود خالص هر سهم ۹۱۷ ریال که نسبت به مدت مشابه ۸۵ درصد افزایش داشته است. سود ناخالص با افزایش ۱۴۵ درصد برابر با ۱,۹۱۰,۹۸۵ میلیون ریال می‌باشد. سود خالص این شرکت به ۱,۰۸۲,۰۰۹ میلیون ریال رسید.


اطلاعیه افزایش سرمایه ۱۴ نماد | کدام نماد‌های غذایی افزایش سرمایه دارند؟

پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ۳۷ درصدی غشان

گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان از مبلغ ۱,۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۲,۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالی، استفاده از معافیت مالیاتی ناشی از افزایش سرمایه و همچنین جلوگیری از خروج نقدینگی که در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده است.

پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ۱۹ درصدی غبشهر

گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهاد افزایش سرمایه شرکت صنعتی بهشهر از مبلغ ۲۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار سرمایه، جلوگیری از خروج نقدینگی، سرمایه گذاری مجدد در شرکت فرعی و بهره مندی از معافیت‌های مالیاتی که در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده است.

پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه  ۱۴۱ درصدی غپاذر

گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهاد افزایش سرمایه شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی از مبلغ ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالی که در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده است.

پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ۱۱۴ درصدی خشرق

گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهاد افزایش سرمایه شرکت الکتریک خودرو شرق از مبلغ ۱,۱۳۲,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۲,۴۲۷,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور افزایش در ظرفیت تولید محصول خودروی دنا و همچنین استفاده از مشوق مالیاتی قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور می‌باشد که در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده است.

پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ۳۳ درصدی شپاکسا

گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهاد افزایش سرمایه شرکت پاکسان  از مبلغ ۹,۲۲۱,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالی که در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده است.

پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ۲۰ درصدی غگل

گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهاد افزایش سرمایه شرکت گلوکوزان از مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالی و استفاده از معافیت مالیاتی مقرر در بند ه تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ که در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده است.

اظهارنظر حسابرس در خصوص افزایش سرمایه کمین

اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی  نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایة مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ هیئت مدیرة شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه شرکت ثمین بیهق از مبلغ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور تامین مالی در جهت اجرای طرح تولید سمانته مس، تکمیل اکتشافات در معادن و انجام افزایش سرمایه در شرکت زیر مجموعه ارائه گردید.

اظهارنظر حسابرس در خصوص افزایش سرمایه ۹۲ درصدی بشهاب

اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایة مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ هیئت مدیرة شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه شرکت لامپ پارس شهاب از مبلغ ۷۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور:

۱- اصلاح ساختار مالی شرکت
۲- بهره¬مند شدن از معافیت مالیاتی موضوع بند "ها" تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
۳- افزایش توان مالی و نقدینگی شرکت
۴- تسهیل عملیات نقل و انتقال سهام شرکت در بازار بورس و اوراق بهادار

ارائه گردید.

اظهارنظر حسابرس در خصوص افزایش سرمایه ۱۵ درصدی شنفت

اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایة مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ هیئت مدیرة شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه  شرکت نفت پارس  از مبلغ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور جلوگیری از خروج نقدینگی، اصلاح ساختار مالی و استفاده از معافیت مالیاتی بند ف تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور ارائه گردید.

پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ۵۸ درصدی غگیلا

گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهاد افزایش سرمایه شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان از مبلغ ۴۰۹,۳۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۶۴۷,۳۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور منظور اصلاح ساختار مالی که در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده است.

اظهارنظر حسابرس در خصوص افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی پکرمان

اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایة مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ هیئت مدیرة شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه شرکت گروه صنعتی بارز  از مبلغ ۲,۵۲۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۵,۰۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور تامین منابع مورد نیاز طرح توسعه ۶ هزار تنی کارخانه کرمان ارائه  گردید.

پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ۷۴ درصدی غگلستا

گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهاد افزایش سرمایه شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان  از مبلغ ۶۳۵,۹۵۷,۲۳۷,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالی، استفاده از معافیت مالیاتی ناشی از افزایش سرمایه و همچنین جلوگیری از خروج نقدینگی که در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده است.

اظهارنظر حسابرس در خصوص افزایش سرمایه ۵۰ درصدی شپارس

اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایة مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ هیئت مدیرة شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه شرکت بین المللی محصولات پارس از مبلغ ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالی، جلوگیری از خروج نقدینگی از شرکت و همچنین استفاده از معافیت مالیاتی مقرر شده در بند (ه) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور ارائه گردید.

پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ۲۵ درصدی غشاذر

گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهاد افزایش سرمایه شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجانغربی از مبلغ ۱,۳۷۰,۱۳۶,۰۸۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱,۷۱۴,۱۳۷,۶۴۸,۳۱۲ ریال از محل سود انباشته به منظور به منظور استفاده از معافیت مالیاتی ناشی از افزایش سرمایه از محل سود انباشته که در بند (ه) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور در نظر گرفته شده، اصلاح ساختار مالی و همچنین جلوگیری از خروج نقدینگی که در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده است.

اطلاعیه افزایش سرمایه ۱۴ نماد | کدام نماد‌های غذایی افزایش سرمایه دارند؟

مجمع فروی ۱۴۰۲ | چند درصد افزایش سرمایه تصویب شد؟ | تولید کدام محصول متوقف شده است؟
شرکت ذوب روی اصفهان جزء واحد‌های تجاری فرعی شرکت باما (سهامی عام) و شرکت اصلی نهایی گروه، شرکت صنعتی و معدنی امیر (سهامی عام) می‌باشد. این شرکت در تاریخ ۱۳۹۸/۸/۱۳ در فرابورس ایران پذیرفته شد. فعالیت اصلی شرکت طی دوره مورد گزارش معطوف به تولید و فروش شمش، کربنات سرب و سرباره روی می‌باشد.
سهامداران شرکت
صورت سود و زیان شرکت
افزایش سرمایه‌های انجام شده
سوالات مطرح شده در مجمع

با توجه به کاهش قیمت نرخ جهانی برنامه شرکت چیست؟ اگر در تولید افزایش نداشته باشید چه طور میخواهید صادرات را بالاتر ببرید و بر سودآوری شرکت چقدر تاثیر دارد؟ الان نرخLME ۲۴۶۰دلار هست نسبت به سال قبل که ۳۸۰۰ دلار تا ۴۲۰۰ بود امسال از ۲۸۰۰ کاهش تا ۲۲۰۰ داشته الان چند ماهی هست ۲۴۰۰ رنج جهانی هست. برنامه شرکت را در سایت کدال افشا کردیم و الزام اینکه شرکت، ارز را در سامانه نیما بفروشد و کاهش LME این دو عامل باعث کاهش درآمد شد. فعلا تولید شمش نداریم و تولید اکسید داریم هم سود ده هست و هم می‌توانیم بفروشیم.

گاز و گازوئیل در چه شرایطی قرار دارد؟ شرکت گاز الزام کرد تولیدکننده ها، مصرف گاز را کاهش دهند و گازوئیل هم سهمی است و با بروکراسی اداری و نامه نگاری قول دادند تا به حالت اولیه برگردد.

چرا خرید خاک انگوران متوقف شده است؟ خاک ۲ سال هست که متوقف شده به خاطر کمبود متوقف شد که رو آوردیم به خاک کم عیار.

زغال سنگ را با چه نرخی خریداری می‌کنید؟ به ازای یک کیلو، ۵۰۰۰ تومان

برنامه تولید برای سال آینده چیست؟ به همین روال امسال می‌باشد و احتمالا سود ده است.

افزایش سرمایه شرکت فروی از مبلغ ۱۸۰۰ میلیارد ریال به ۳۶۰۰ میلیارد ریال (معادل ۱۰۰ درصد سرمایه فعلی) از طریق صدور تعداد ۱۸۰۰ میلیون سهم جدید ۱۰۰۰ ریالی از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالی، جلوگیری از خروج نقدینگی، کاهش هزینه مالی و نیز بهره مندی از معافیت مالیاتی به تصویب رسید.


با درج نماد در بازار دوم معاملات بورس:

شرکت ۲۵ هزار میلیارد تومانی در نوبت عرضه اولیه ایستاد + مشخصات

سرمایه‌گذاری تجاری شستان با سرمایه ۲۵ هزار میلیارد تومانی در بازار دوم معاملات بورس درج شد تا در صف عرضه اولیه ۲۵ درصدی سهام بایستد.
با موافقت هیات پذیرش، سهام شرکت سرمایه‌گذاری تجاری شستان از ۱۶ بهمن با نماد "وشستان" در بخش شرکت‌ های چند رشته‌ای صنعتی در پلاک ۶۱۲ در بازار دوم معاملات بورس درج شد تا در صف عرضه اولیه ۲۵ درصدی سهام (برای عرضه اولیه، انتقال به بازارگردان و عرضه پس از عرض اولیه) بایستد.
معرفی شرکت، سرمایه و ترکیب سهامداری

بر اساس این گزارش و طبق بررسی‌های بورس پرس، سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی نیروهای مسلح ۱۱ تیر سال ۸۷ به صورت سهامی خاص تاسیس و در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید و در همان تاریخ شروع به بهره‌برداری کرد. شهریور سال ۹۸ نام شرکت به سرمایه‌گذاری تجاری شستان تغییر یافت.

سرمایه شرکت در بدو تاسیس ۲۰ میلیون تومان بوده که طی چند مرحله افزایش سرمایه به ۲۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح و صندوق بیمه نیروهای مسلح ۷۰ و ۳۰ درصد سهام این شرکت را در اختیار دارند. با توجه به افزایش سرمایه اخیر، شرکت اصلی برنامه‌ای برای افزایش سرمایه ندارد. شرکت اصلی دارای ۶۶ نیروی انسانی بوده که با کارکنان گروه به ۱۰.۴ هزار نفر می‌رسد.

درآمد ناشی از فروش خالص گروه

محصولات تولیدی گروه به دو دسته صادراتی و داخلی تفکیک می‌شود. محصولات صادراتی شامل متانول، پروپان، بوتان و گوگرد در گروه محصولات پتروشیمی و فروسیلیسیم، سرباره و غبار میکروسیلیکا در گروه محصولات آلیاژی است.

عمده فروش صادراتی شرکت در سال گذشته مربوط به محصول متانول پتروشیمی مرجان به میزان ۱.۳ میلیون تن معادل ۱۱ هزار میلیارد تومان و محصول متانول پتروشیمی بوشهر به میزان ۱.۱ میلیون تن معادل ۹.۱ هزار میلیارد تومان است.

در گروه محصولات آلیاژی عمده فروش صادراتی مربوط به فروسیلیسیم شرکت فروسیلیسم خمین است که در سال گذشته به میزان ۲.۶ هزار تن معادل ۱۱۴.۲ میلیارد تومان است.

درآمدهای عملیاتی شرکت اصلی

درآمدهای عملیاتی شرکت اصلی شامل سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها و درآمد املاک است.

صورت سود و زیان ۵ ساله شرکت اصلی

سیاست تقسیم سود در سه سال گذشته و پیش بینی سه سال آینده

سیاست تقسیم سود شرکت برای ۵ سال گذشته بطور میانگین ۸۵ درصد بوده و برای سه سال مالی آینده تا ۱۴۰۴ بر مبنای تقسیم سود به میزان حداقل و حداکثر ۸۰ و ۸۵ درصد سود خالص سال قابل پیش‌بینی است.

پیش بینی سود هر سهم تا سال ۱۴۰۴

اهم طرح‌های توسعه‌ای شستان


با ۲۵، ۵۸ و ۷۶ درصد اعلام شد:

برنامه افزایش سرمایه سه زیرمجموعه دیگر هلدینگ شیر از محل سود انباشته

سه شرکت پگاه آذربایجان غربی، پگاه گیلان و پگاه گلستان از برنامه افزایش سرمایه ۲۵، ۵۸ و ۷۶ درصدی از محل سود انباشته خبر دادند.
سه شرکت پگاه آذربایجان غربی، پگاه گیلان و پگاه گلستان به ترتیب از برنامه افزایش سرمایه 25، 58 و 76 درصدی از محل سود انباشته خبر دادند.

بر اساس این گزارش، "غشاذر" در نظر دارد سرمایه فعلی را از 137 به 171.4 میلیارد تومان برساند. تامین مالی این شرکت بورسی از محل سود انباشته به منظور استفاده از معافیت مالیاتی ناشی از افزایش سرمایه، اصلاح ساختار مالی، جلوگیری از خروج نقدینگی و توسعه طرح ها اعمال خواهد شد.

همچنین "غگیلا" درصدد است سرمایه فعلی را از 40.9 به 64.7 میلیارد تومان برساند. تامین مالی این شرکت فرابورسی از محل سود انباشته اعمال خواهد شد تا صرف اصلاح ساختار مالی شود.

در این میان، "غگلستا" در نظر دارد سرمایه فعلی را از 63.5 به 111.5 میلیارد تومان برساند. تامین مالی این شرکت فرابورسی از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالی، استفاده از معافیت مالیاتی ناشی از افزایش سرمایه و جلوگیری از خروج نقدینگی اعمال خواهد شد.


شرکت فرابورسی درباره افزایش ۹۴ و ۵۸ درصدی سود و سفارشات و ... توضیح داد

شرکت آزمایش در خصوص افزایش ۹۴ و ۵۸ درصدی سود عملیاتی نسبت به دوره مشابه قبل و سفارشات و کاهش ۶۱ درصدی پیش دریافت‌ها، توضیح داد و در جریان معاملات دوشنبه با رشد ۲.۹ درصدی قیمت سهام و صف خرید روبرو شد.

بر اساس این گزارش، "لازما" درباره ارائه اطلاعات تکمیلی صورت‌های مالی حسابرسی نشده سه ماهه منتهی به آذر، اعلام کرد: افزایش ۹۴ درصدی سود عملیاتی نسبت به دوره مشابه قبل به تحقق درآمدهای عملیاتی اجاره املاک بوده که با توجه به افزایش سالانه اجاره بها منجر به افزایش سود عملیاتی شده است.

افزایش ۵۸ درصدی سفارشات و پیش پرداخت‌ها مربوط به پیش پرداخت خرید خدمات اعم از اقدامات صورت گرفته در راستای سیستم اعلان حریق، خرید تجهیزات آتش نشانی و هزینه‌های نقشه برداری و ... جهت امور آتش نشانی بوده که با توجه به عدم اخذ صورتحساب‌ها شناسایی اولیه شده است.

در خصوص کاهش ۶۱ درصدی پیش دریافت‌ها با توجه به اینکه شرکت حساب‌های دریافتنی مستاجران و پیش دریافت‌ها را در مقطع انعقاد قرارداد متقابلاً شناسایی کرده و این گردش صرفاً جنبه کنترلی حجم مطالبات از مستاجران تا مرحله اخذ اسناد دریافتی را داشته و تاکید حسابرس در دوره مالی منتهی به شهریور نیز تعدیل متقابل این حساب‌ها در صورت‌های مالی بوده، شرکت به منظور شفافیت بیشتر صورت‌های مالی که بیانگر عملکرد عملیاتی است بنا به توصیه، اقدام به اصلاح فوق و انعکاس صحیح صورت‌های مالی طبق نظر حسابرس کرده که این موضوع در مقایسه با دوره مشابه سال قبل بدین شکل نمایان است.

تفاوت مشهود در صورت سود و زیان و وضعیت مالی شرکت با صورت جریان وجوه نقد در بخش تسهیلات مربوط به غیر نقدی عمل کردن بخشی از پرداخت‌ های اقساط بانکی ( بانک ملت) بوده که از محل اجاره پرداختنی بانک تعدیل شده که این موضوع در صورت جریان وجوه نقد موثر نیست.


کدال گلدیرا | در عملکرد ۱ ماهه چه کرد؟

فعالیت ماهانه شرکت صنایع گلدیران (گلدیران) برای دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ در سامانه کدال منتشر شده است.
نکات کلیدی گزارش:
میزان فروش: ۵,۷۰۴,۸۹۳ میلیون ریال
سرمایه ثبت شده: ۸,۳۶۳,۸۰۰ میلیون ریال
دوره گزارش: ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۱۰
سال مالی: منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۱۰

کدال ساروج | به هر سهم چقدر سود داد؟

شرکت بین المللی ساروج بوشهر (ساروج) در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰، صورت‌های مالی تلفیقی حسابرسی نشده خود را منتشر نموده است.

نکات برجسته عملکرد:
سود هر سهم: ۵,۰۵۷ ریال
رشد سود هر سهم: ۴۶ درصد نسبت به سال قبل
سود خالص: ۶,۷۷۶,۰۴۴ میلیون ریال
رشد سود خالص: ۴۷ درصد نسبت به سال قبل
سرمایه ثبت شده: ۱,۳۴۰,۰۰۰ میلیون ریال
تحلیل:
رشد ۴۶ درصدی سود هر سهم "ساروج" نشان دهنده عملکرد قوی این شرکت در سال مالی ۱۴۰۲ می‌باشد. این افزایش سود می‌تواند به دلیل عوامل مختلفی از جمله افزایش نرخ فروش محصولات، افزایش تولید و یا کاهش هزینه‌ها باشد.
پیش بینی:
با توجه به عملکرد قوی "ساروج" در سال مالی ۱۴۰۲، انتظار می‌رود این شرکت در سال مالی ۱۴۰۳ نیز سودآوری مناسبی داشته باشد.


کدال خاور | افت ۵۸ درصدی فروش

عملکرد ماهانه شرکت ایران خودرو دیزل (خاور) منتشر شد و نشان می‌دهد این شرکت در اولین ماه سال مالی جدید (منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱) با افت ۵۸ درصدی فروش محصولات خود نسبت به مدت مشابه سال قبل روبرو بوده است.

بر اساس این گزارش، ایران خودرو دیزل در این دوره ۱ ماهه ۲۰,۳۱۱,۰۳۲ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است.
در حالی که این شرکت در ۶ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ با رشد ۳۹ درصدی درآمد فروش به ۱۵۸,۶۴۹,۴۲۴ میلیون ریال دست یافته بود.
کارشناسان معتقدند افت فروش ایران خودرو دیزل در اولین ماه سال مالی جدید می‌تواند به دلیل عوامل مختلفی از جمله کاهش تقاضا برای محصولات این شرکت، افزایش قیمت‌ها و همچنین مشکلات اقتصادی باشد.
لازم به ذکر است که سرمایه ثبت شده شرکت ایران خودرو دیزل ۸۶,۳۶۰,۸۴۹ میلیون ریال است.


کدال سدشت | در دوره ۳ ماهه چقدر سود کرد؟

۰۸:۴۷صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰، شرکت صنایع سیمان دشتستان به همراه گزارش حسابرس و بازرس قانونی، در سامانه کدال منتشر گردید.

نکات قابل توجه:
سود هر سهم در این دوره ۹۱۷ ریال است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸۵ درصد افزایش داشته است.
سود خالص شرکت در این دوره ۱,۰۸۲,۰۰۹ میلیون ریال بوده است.
سرمایه ثبت شده شرکت ۱۱۸,۰۰۰ میلیون ریال است.


سهام فولاد | خبرهای خوش برای افزایش سرمایه ها | انتقال آب دریا در چه مرحله ای است؟ + فیلم کنفرانس

کنفرانس آنلاین پرسش و پاسخ سهامداران و مدیران شرکت فولاد مبارکه اصفهان در تاریخ ۱۵ بهمن ماه ۱۴۰۲ برگزار شد. در این کنفرانس به سوالاتی در زمینه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی و سود انباشته، انتقال آب خلیج فارس و نیروگاه خورشیدی و ... پاسخ داده شد:

ضخامت خط نورد گرم ۲ و خط نورد سرد ۲ به چه صورت است؟ خط نورد گرم ۲ ضخامتی معادل ۱.۵ تا ۲۵ میلیمتر و عرض ورق از ۸۰۰ تا ۲۱۰۰ می باشد. این نورد سبد کاملی از فولادهای دو فازی مانند مانند مخازن نفت و گاز، کشتی سازی و خودروسازی و لوازم خانگی و گالوانیزه و  فولاد عملیات حرارتی....

تامین منابع معدنی شرکت بالاخص کنسانتره سنگ آهن شرکت با کمبود مواجه است سابقا بیش از نیمی از کنسانتره خریداری شده معدنی صنعتی چادرملو تامین شده با توجه به روبه کاهش بودن این معدن، برنامه تامین کنسانتره شرکت چگونه خواهد بود؟ تا به امروز نزدیک به ۵۰ درصد نیاز ما به کنسانتره از معدن چادرملو تامین شده و درسته در حال کاهش است اما چادرملو در حال اکتشاف محدوده هایی در استان یزد هستند ، آنومالی D19 پیش باطله برداری اش در حال انجام است  و باسرعت پیش می رود و بر اساس گزارش ها احتمالا در سال آینده به نتیجه می رسند و در قراردادهای بلندمدتی در منطقه و فرامنطقه بسته شده و پیش بینی این است که نیاز شرکت تامین شود. البته ما به این اکتفا نکرده و اکتشاف های کوچک و بزرگی بررسی کرده و ذخیره ای به اندازه ۳۰ میلیون تن تملک کردیم و درخصوص استخراج ذخیره معدنی حدود ۵۰ میلیون تن در اختیار گرفتیم و ۴ تا ۵ میلیون تن هم در قراردادهای جدید ذخیره پیش بینی کردیم.

در مورد نیروگاه خورشیدی برق با مناقصه قرارداد بستید بیشتر توضیح دهید؟ قرارداد ۳۰ ماه زمان لازم دارد تا احداث پست ۴۰۰ کلیو ولت نیز انجام شود و مدت زمان بهره برداری از نیروگاه ۲۵ سال است و نرخ خرید برق تضمینی حدود ۶.۹ سنت و در واقع این نیروگاه خود تامین است.

آیا شرکت برنامه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارائی ها دارد؟ ابتدا کارهای کارشناسی زمین ها انجام شود و برآورد می شود و بعد موضوع در هیئت مدیره مطرح می شود اگر موافقت شود در فاز اول زمین را در بحث تجدید ارزیابی ها پیش خواهیم برد. در فاز بعد سرمایه گذاری ها را مورد کارشناسی قرار خواهیم داد و در هیئت مدیره مطرح می کنیم اگر موافقت شود هر دو باهم یا اول زمین و سپس سرمایه گذاری هارو پیش خواهیم برد. زمین کارخانه ۳۵ کیلومتر مربع است و زمین های در اختیار شرکت بیش از ۴۶ کیلومتر مربع می باشد.

آبرسانی شرکت از خلیج فارس در چه مرحله ای هست؟به جهت اینکه این پروژه سریع تر به نتیجه برسد به دو بخش تقسیم کردیم؛ فاز اجرایی قسمت اصفهان-سیرجان که در این قسمت هزینه ها پایین تر و در واقع آب با شیب خود منتقل می شودو همزمان بحث آب شیرین کن را پیگیر هستیم و فاز دوم بحث کریدور و لوله گذاری تا دریای عمان ادامه خواهد داشت و البته این پروژه ۵ ساله بوده که امیدواریم در بهار سال آینده، آب دریا را در اصفهان ببینیم.

تعهد شرکت در انتقال آب خلیج فارس چه مقدار است؟ تعهد شرکت سهامداری ماست که حدود ۴۵ درصد سهامداریم.

آیا در بهار ۱۴۰۳ اورهال برای نورد ورق سرد دارید؟ از سال ۱۴۰۲، ۳ فاز اورهال برنامه ریزی کردیم که ۲ فاز آن انجام شده و یک فاز دیگر در سه ماهه اول ۱۴۰۳ به مدت چند روز انجام خواهد شد.

چرا افزایش سرمایه از محل سود انباشته به میزان ۳۵ درصد انجام نشده؟ ۲ مرحله پیش رو داشتیم، ابتدا مجوز سازمان خصوصی سازی که گرفتیم و سپس مجوز سازمان بورس که تا دوشنبه خواهیم گرفت و بعد ازین مجوز هرچه زودتر احتمالا تا هفته اول اسفند مجمع برگزار خواهیم کرد.


فروش نمادهای گروه دامپروری در دی ماه زیر ذره بین نبض بورس:

سپید همچنان روند صعودی فروش را حفظ کرد | چهار نماد رکورد فروش را شکستند

بیشترین و کمترین میزان فروش در دی ماه؟

نماد سپید با فروش 1128.7 میلیارد تومان بیشترین میزان و غدام با میزان فروش 15.1 میلیارد تومان کمترین میزان فروش را در دی ماه به خود اختصاص دادند.

بیشترین و کمترین رشد فروش نسبت به مدت مشابه سال گذشته

سپید در دی ماه رشد فروش 113 درصدی را در مقایسه با دی ماه سال گذشته تجربه کرد و بنابراین بیشترین رشد فروش به این نماد تعلق گرفت. در این گروه، غدام با اُفت 21 درصد بدترین عملکرد را بدین لحاظ به خود اختصاص داد.

بیشترین رشد و اُفت در مقایسه با میانگین ۱۲ ماهه

زماهان با رشد 64 درصدی فروش در مقایسه با میانگین ۱۲ ماهه بهترین نماد بدین لحاظ لقب گرفت. همچنین فروش زپارس در آذر ماه در مقایسه با میانگین فروش ۱۲ ماهه، اُفت 78 درصدی را تجربه کرد و بنابراین بدترین عملکرد را بدین لحاظ داشت.

فروش زمستان نسبت به زمستان

در دی ماه، سپید توانست 59 درصد از کل فروش زمستان سال گذشته را پوشش دهد و بهترین عملکرد را بدین لحاظ داشت و بهپاک با پوشش 21 درصد کل فروش زمستان سال گذشته بدترین عملکرد را داشت.

چند نکته دیگر:

 • بهترین عملکرد فروش در این گروه متعلق به سپید بود.
 • در مجموع بدترین عملکرد فروش متعلق به بهپاک بود. 
 • فروش سه نماد بهپاک، غدانه و غدام در دی ماه در مقایسه با دی ماه سال گذشته اُفت داشت.
 • نمادهای بهپاک، زپارس، زبینا، غدشت، غدام و غدانه نسبت به میانگین 12 ماهه کمتر فروختند. 
 • غگل، زکشت، زگلدشت و سپید رکورد فروش از ابتدای سال گذشته تاکنون را شکستند. 
 • سپید از شهریورماه تاکنون روند صعودی فروش خود را حفظ کرد. 
 • زماهان هم برای پنجمین ماه فروش خود را صعودی نگه داشت. 
 • غدام بعد از شکستن رکورد فروش، این ماه اُفت شدیدی را تجربه کرد. 
 
تیتر
 

۴.۷ میلیارد سهام "تجلی" و تحت مالکیت چادرملو توثیق شد

شرکت چادرملو از توثیق بیش از 4.7 میلیارد سهام تجلی توسعه معادن و فلزات بابت ضمانت انتشار اوراق بدهی شرکت آهن و فولاد سرمد ابرکوه خبر داد. بر اساس این گزارش، "کچاد" اعلام کرد: شرکت اقدام به توثیق 4.715 میلیارد سهام شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات تحت تملک به نفع بانک تجارت بابت ضمانت انتشار اوراق بدهی شرکت آهن و فولاد سرمد ابرکوه به منظور تامین مالی پروژهای فولاد سازی و احیاء مستقیم کرد. ارزش این وثیقه 1.05 هزار میلیارد تومان اعلام شده است.

 شفاف سازی شرکت دارویی بورسی درباره دعوای نقل و انتقال سهام

شرکت داروسازی کوثر در خصوص دعوا با داروسازی عبیدی بر سر نقل و انتقال سهام و به تبع آن مالکیت 37.5 درصد سهام داروسازی امین، دست به شفاف سازی زد. بر اساس این گزارش، "دکوثر" اعلام کرد: پیرو نگرانی سهامداران راجع به سهام شرکت داروسازی امین، 37.5 درصد از سهام این شرکت در اختیار بوده و در NAV این شرکت محاسبه می شود. سود و زیان تلفیق آن در صورت های مالی و سامانه کدال گزارش و مدیریت این شرکت توسط داروسازی کوثر تعیین می شود. بطور مشخص هر گونه نقل و انتقال احتمالی مربوط به دعوای شرکت داروسازی عبیدی، مربوط به سهام شرکت داروسازی کوثر بوده و به تبع آن شامل شرکت داروسازی امین نیز می شود و هیچ انشقاقی بین این دو شرکت در هیچ زمانی وجود نخواهد داشت.

اقدام استقلال برای تسویه بدهی مالیاتی ۱۷ ساله و دربافت مجوز حرفه‌ای

با توجه به تاکید علی خطیر مدیرعامل باشگاه استقلال مبنی بر ضرورت دریافت مجوز حرفه‌ای و با استناد به نقش تسویه حساب‌ های مالیاتی در روند صدور این مجوز، باشگاه حل مشکل مالیاتی با قدمت ۱۷ ساله را در دستور کار قرار داد. بر اساس این گزارش، محسن شیرزادی معاون مالی باشگاه استقلال در این خصوص، گفت: بدهی مالیاتی مربوط به درآمد سال ۱۴۰۱ باشگاه ۳۱.۸ میلیارد تومان بود که با پیگیری به ۲.۸ میلیارد تومان کاهش پیدا کرد. وی افزود: بدهی‌های مالیاتی انباشته باشگاه از ۱۷ سال پیش تا سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۲۷۰ میلیارد تومان بود که با پیگیری‌های مداوم و مراجعات مکرر این مبلغ به ۳۲ میلیارد تومان کاهش یافت. باشگاه جهت انعقاد تفاهم‌نامه مالیاتی برای اخذ مجوز حرفه‌ای حدوداً ۲۱ میلیارد تومان را نقداً پرداخت کرد تا مابقی را طبق توافق با این سازمان به صورت اقساط پرداخت کند. با بارگذاری این تفاهمنامه مالیاتی استقلال مشکلی بابت بدهی مالیاتی برای اخذ مجوز حرفه‌ای نخواهد داشت.

مجمع پرداخت ۱۴۰۲ | چه میزان سود تصویب شد؟

شرکت به پرداخت ملت با هدف ارائه خدمات پرداخت الکترونیک به مشتریان و ایجاد سهولت در عملیات پولی و بانکی در سال ۱۳۸۴ فعالیت خود را آغاز نموده است . این شرکت در گروه صنعت رایانه و فعالیت های وابسته با نماد پرداخت برای اولین بار در تاریخ ۱۳۹۶/۴/۲۷ در بورس اوراق بهادار مورد معامله قرار گرفت. پرداخت در ۱۲ ماه سال مالی بر اساس گزارش های مالی اقتصادی منتشر شده توسط شاپرک رتبه نخست سهم از مبالغ تراکنش ها را در بین ۱۲ شرکت خدمات پرداخت الکترونیک به خود اختصاص داد.
سهامداران عمده شرکت پرداخت
گزارش های مالی شرکت
محور اصلی برنامه ها در سال ۱۴۰۳
سوالات سهامداران

آیا امکان دارد سود سریعتر پرداخت شود؟  باید برای زمان پرداخت سریعتر هماهنگ شود و اگر پیش بینی شود حتما زودتر پرداخت می شود.

چرا مجمع دیر برگزار شد؟ به علت شرایط آب و هوا مجمع تاخیر داشت.

چرا موقع ورود به سهامدار اجازه ندادید از آسانسور استفاده کند؟ بابت وقفه و تاخیر آسانسور و سرویس دهی عذرخواهیم.

تصویب سود و زمان پرداخت آن

به ازای هر سهم به میزان ۲۸۸ ریال سود تصویب شد.

سود سهامداران حقیقی و صندوق های سرمایه گذاری در تاریخ 16 اردیبهشت ماه 1403 و سهامداران حقوقی در تاریخ 9 خرداد ماه 1403 سود خود را از طریق سجام دریافت خواهند کرد.

البته تاکید شد که پنجاه درصد از سود انباشته تقسیم و مابقی افزایش سرمایه انجام می شود.

مصوبات مجمع 
 • تصویب صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۲/۹/۳۰
 • موسسه مدیر آرمان نوین به عنوان حسابرس و بازرس قانونی و موسسه ایران مشهود به عنوان حسابرس علی البدل تصویب شد.
 • روزنامه کثیرالانتشار برای درج در آگهی روزنامه دنیای اقتصاد تصویب شد.
 • حق حضور اعضای غیرموظف به میزان ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به ازای حداقل دو جلسه در ماه تصویب شد.
 • پاداش هیئت مدیره ۳۲۰ میلیون تومان تصویب شد.
   
  حق حضور کمیته های تخصصی ۴ میلیون و ۱۶۰ هزار تومان به صورت ناخالص تصویب شد.
 • برای مسئولیت اجتماعی مبلغی تعیین نشد.
در همین رابطه بخوانبد :

 
کلمات کليدي

اخبار مهم کدال افزایش سرمایه افزایش سرمایه شرکت الکتریک خودرو شرق افزایش سرمایه شرکت پاکسان افزایش سرمایه شرکت ثمین بیهق افزایش سرمایه شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان افزایش سرمایه شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان افزایش سرمایه شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان افزایش سرمایه شرکت صنعتی بهشهر افزایش سرمایه شرکت گروه صنعتی بارز افزایش سرمایه شرکت گلوکوزان افزایش سرمایه شرکت نفت پارس افزایش سرمایه غشاذر افزایش سرمایه کمین بازار سرمایه برگزاری مجمع بشهاب بهپاک بورس پرداخت سود پکرمان تجلی تجلی توسعه معادن و فلزات تملت چادرملو خاور خشرق داروسازی عبیدی دکوثر رمپنا ساروج سپید سدشت سرمایه‌گذاری تجاری شستان سهام سهم شپارس شپاکسا شرکت آهن و فولاد سرمد ابرکوه شرکت ایران خودرو دیزل شرکت باما شرکت بین المللی ساروج بوشهر شرکت چادرملو شرکت داروسازی امین شرکت داروسازی کوثر شرکت ذوب روی اصفهان شرکت صنایع سیمان دشتستان شرکت صنایع گلدیران شرکت صنعتی و معدنی امیر شرکت فولاد مبارکه اصفهان شنفت غبشهر غپاذر غشاذر غشان غگل غگلستا غگیلا غمارگ فپنتا فرابورس فروی فولاد کارگزاری بانک صادرات کدال کمین گلدیرا مدیریت