اخبار مهم بورسی 16 بهمن
دوشنبه 16 بهمن 1402

اخبار مهم بورسی 16 بهمن

اخبار مهم کدال | مهمترین خبر‌ها از افزایش سرمایه این ۴ نماد غذایی


اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره قچار

اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی (مؤسسه حسابرسی موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق) نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایة مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ هیئت مدیرة شرکت قچار مبنی بر لزوم افزایش سرمایه از مبلغ ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور منظور جلوگیری از خروج نقدینگی از شرکت به منظور حفظ وضعیت سرمایه در گردش و اصلاح ساختار مالی ارائه گردید. انجام افزایش سرمایة یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده می‌باشد.


اطلاعات بااهمیت اخابر

بر طبق مصوبات هیئت مدیره شرکت اخابر (سهامی عام) مبنی بر موافقت با تهاتر مطالبات حق بیمه سنوات قبل با شرکت بیمه معلم، به اطلاع سهامداران گرامی می‌رساند مبایعه نامه انتقال ۳ ملک مطابق نظر هیات کارشناسان رسمی دادگستری به ارزش 2,692,346,200,000 ریال منعقد گردید.


پذیرش تعهدات جدید لوتوس

تعداد سهام در تعهد شرکت ۷۰,۶۵۵,۲۰۰ سهم (نماد بیوتیک ۱) در تاریخ ۱۴۰۲.۱۱.۱۸ عرضه گردید، کارمزد پذیرش تعهد خرید در عرضه مبلغ ۸,۰۰۰ ملیون ریال می‌باشد.


پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه غشصفا

گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهاد افزایش سرمایه غشصفا از مبلغ ۱,۱۵۶,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۲,۱۴۵,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور استفاده از معافیت مالیاتی ناشی از افزایش سرمایه از محل سود انباشته که در بند (ه) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور در نظر گرفته شده، توسعه طرح‌ها و همچنین جلوگیری از خروج نقدینگی که در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده، ارائه گردید. انجام افزایش سرمایة یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده می‌باشد.


پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه غشان

گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهاد افزایش سرمایه غشان از مبلغ ۱,۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۲,۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالی، استفاده از معافیت مالیاتی ناشی از افزایش سرمایه و همچنین جلوگیری از خروج نقدینگی که در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده، ارائه گردید. انجام افزایش سرمایة یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده می‌باشد.


پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه غبشهر

گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهاد افزایش سرمایه غبشهر از مبلغ ۲۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار سرمایه، جلوگیری از خروج نقدینگی، سرمایه گذاری مجدد در شرکت فرعی و بهره مندی از معافیت‌های مالیاتی که در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده، ارائه گردید. اظهارنظر بازرس قانونی نسبت به گزارش مذکور متعاقبا اطلاع رسانی می‌گردد. انجام افزایش سرمایة یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده می‌باشد.


پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه غپاذر

گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهاد افزایش سرمایه غپاذر از مبلغ ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالی که در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده، ارائه گردید. انجام افزایش سرمایة یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده می‌باشد.


۵ نماد سرانجام تعلیق شدند! | خودرو تعلیق شد!

تاریخ و دلایل تعلیق سه نماد را در جدول زیر مشاهده می کنید. 
۳ نماد سرانجام تعلیق شدند! | تعلیق ایران خودرو تا چه زمانی است؟
 در همه اطلاعیه های نمادهایی که تعیق شده اند آمده است:
به اطلاع می‌رساند با توجه به عدم رعایت دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان،  شرکت بورس اوراق بهادار تهران، طی نامه شماره ۱۱۳۶۷۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ ضرورت رعایت موارد فوق ظرف مهلت ۱ ماه را به شرکت تاکید نمود. لکن به رغم پیگیری‌های انجام شده، ناشر موارد فوق را برطرف ننموده است. با توجه به اتمام مهلت ۲ ماهه ناشر به علت عدم رعایت دستورالعمل‌های مصوب سازمان، نماد معاملاتی ناشر تعلیق می‌گردد. بدیهی است بازگشایی نماد معاملاتی ناشر منوط به رعایت الزامات ماده ۷ بند ۴ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان‌ می‌باشد.


با توجه به موارد ذکر شده، تاکید می‌گردد که برای گرفتار نشدن در تعلیق نمادها، مطالب آخر هفته نبض بورس پیرامون نماد‌های مشمول فرآیند تعلیق را مطالعه بفرمایید.


رشد ۱۸۲ درصدی هزینه آگهی و تبلیغات به پرداخت ملت | ۲۰.۵ میلیارد تومان بابت چاپ سررسید و تقویم رومیزی!

روز گذشته مورخه ۱۵ بهمن ماه ۱۴۰۲ صورت‌های مالی حسابرسی شده سال منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲ شرکت به پرداخت ملت با نماد پرداخت بر روی کدال قرار گرفت. این صورت‌های مالی نکات بسیار زیادی را داشت، اما آنچه موجب تعجب بود، موضوع رشد عجیب و غریب هزینه آگهی و تبلیغات این شرکت بود!

همان گونه که از تصویر زیر ملاحظه می‌گردد در حالی که هزینه آگهی و تبلیغات در دوره مالی منتهی به ۳۰ آذرماه سال ۱۴۰۱ حدود ۱۹.۴ میلیارد تومان بوده است این هزینه با رشدی بیش از ۲.۵ برابری معادل ۱۸۲ درصد در پایان دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه سال ۱۴۰۲ به ۵۴.۹ میلیارد تومان افزایش یافته است!

 
رشد ۱۸۲ درصدی هزینه آگهی و تبلیغات به پرداخت ملت | ۲۰.۵ میلیارد تومان بابت چاپ سررسید و تقویم رومیزی!
 


نکته بسیار مهم توضیحات پایین صفحه پیرامون این رشد عجیب و غریب هزینه آگهی و تبلیغات است! شرکت اعلام کرده است که حدود ۲۰.۵ میلیارد تومان از این هزینه آگهی و تبلیغات، بابت چاپ سررسید و تقویم رومیزی بوده است! یعنی حدود تقریبا نیمی از هزینه آگهی و تبلیغات (دقیقا ۳۷ درصد) جهت چاپ سررسید و تقویم رومیزی بوده است!

شایان ذکر است که این گونه هزینه کردن پرداخت برای آگهی و تبلیغات در سال‌های گذشته نیز اتفاق افتاده بود. به عنوان نمونه در صورت‌های مالی پایان سال ۱۳۹۸ اعلام شد که پرداخت جهت آگهی و تبلیغات ۳۴.۲ میلیارد تومان هزینه کرده است که از این مقدار حدود ۱۱.۹ میلیارد تومان مربوط به تبلیغات میان برنامه‌ای عصر جدید و بهار نارنج که هر دو به تهیه کنندگی احسان علیخانی بوده اند، می‌باشد. یعنی حدود ۳۵ درصد از هزینه تبلیغات شرکت به پرداخت ملت مربوط به تبلیغات میان برنامه‌ای عصر جدید و بهار نارنج بوده است.  

در انتها باید گفت که تابلوی پرداخت در این روزها حال و روز خوبی ندارد. در حالی که قیمت هر سهم پرداخت در ۵ فروردین ماه سال جاری ۱۲۰۹ تومان بوده است که این قیمت در ۱۵ بهمن ماه به ۹۸۷ تومان تنزل پیدا کرده است. حدود ۱۸ درصد اُفت قیمت را تجربه کرده است. بیشتر این اُفت از ۲۱ آذرماه سال جاری تا ۱۵ بهمن ماه رخ داده است و این نماد از آن تاریخ تا به امروز رنگ سبز را به خود ندیده است و همواره در مسیر اُفت قیمت بوده است.  


کدال غفارس | درعملکرد ۱۰ ماهه چقدر فروخت؟

عملکرد شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس در دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰، منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰، به شرح ذیل می باشد:

فروش: ۲,۰۹۸,۳۴۰ میلیون ریال
رشد فروش: ۲۴ درصد در مقایسه با دوره مشابه سال قبل
درآمد فروش ۱۰ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹: ۲۱,۶۰۰,۳۴۰ میلیون ریال
رشد درآمد: ۳۵ درصد در مقایسه با سال قبل
سایر اطلاعات:
سرمایه ثبت شده: ۱,۱۵۹,۸۰۵ میلیون ریال
تحلیل:
عملکرد مناسب در بازار: رشد ۲۴ درصدی فروش در این دوره، نشان‌دهنده عملکرد مناسب شرکت در بازار محصولات لبنی است.
تداوم روند مثبت: رشد ۳۵ درصدی درآمد در ۱۰ ماهه سال مالی، بیانگر تداوم این روند مثبت در سال مالی جاری است.


کدال کقزوی | ۴۳ درصد رشد فروش نسبت به قبل

فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ شرکت شیشه قزوین کقزوی به شرح زیر می باشد:

مبلغ فروش: ۱,۳۵۰,۰۰۸ میلیون ریال
دوره گزارش: ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
رشد فروش نسبت به مدت مشابه سال قبل: ۴۳ درصد
سایر اطلاعات:
مبلغ فروش ۱۰ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹: ۱۶,۸۶۷,۵۰۰ میلیون ریال
رشد فروش ۱۰ ماهه نسبت به مدت مشابه سال قبل: ۴۳ درصد
تحلیل:
رشد ۴۳ درصدی فروش در یک ماه و ۱۰ ماهه نشان دهنده رونق کسب و کار شرکت و افزایش تقاضا برای محصولات آن است.
این افزایش می‌تواند به دلیل عواملی مانند افزایش قیمت محصولات، افزایش صادرات و یا افزایش سهم بازار باشد.
پیش‌بینی:
با توجه به روند فعلی، انتظار می‌رود که شرکت در سال مالی جاری به سودآوری قابل قبولی دست پیدا کند.


کدال وسدید | طی ۹ ماه چقدر زیان داشت؟

بررسی اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ شرکت گروه صنعتی سدید (وسدید) در این مطلب آمده است:

نکات کلیدی:
زیان انباشته: 
شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ به ازای هر سهم ۱۵ ریال زیان شناسایی کرده است.
این رقم در مقایسه با زیان ۱۱ ریالی به ازای هر سهم در مدت مشابه سال قبل، افزایش ۳۶ درصدی را نشان می‌دهد.
مبلغ زیان: 
«وسدید» با سرمایه ثبت شده ۲۹,۹۸۹,۱۷۶ میلیون ریال، طی عملکرد ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ مبلغ ۴۴۳,۶۷۸ میلیون ریال زیان شناسایی کرده است.
تحلیل و بررسی:
عملکرد ۹ ماهه شرکت گروه صنعتی سدید با افزایش زیان همراه بوده است.
عوامل مؤثر بر افزایش زیان:
(در اینجا باید به بررسی عوامل مؤثر بر افزایش زیان، با توجه به اطلاعات و صورت‌های مالی شرکت، پرداخته شود.)
برنامه‌های شرکت برای جبران زیان:
(در اینجا باید به بررسی برنامه‌های شرکت برای جبران زیان انباشته، با توجه به اطلاعات و اخبار منتشر شده، پرداخته شود.)
چشم‌انداز آتی:
چشم‌انداز آتی شرکت به عوامل متعددی از جمله ... (در اینجا باید به بررسی عوامل مؤثر بر چشم‌انداز آتی شرکت، مانند وضعیت اقتصادی کشور، صنعت مربوطه و برنامه‌های شرکت، پرداخته شود.)
جمع‌بندی:
عملکرد ۹ ماهه شرکت گروه صنعتی سدید با افزایش زیان همراه بوده است.
نکاتی که باید به آن‌ها توجه کرد:
بررسی دقیق‌تر صورت‌های مالی کامل و تفسیری شرکت برای تحلیل عمیق‌تر عملکرد و وضعیت مالی شرکت ضروری است.
بررسی عوامل مؤثر بر افزایش زیان و برنامه‌های شرکت برای جبران آن، می‌تواند در پیش‌بینی عملکرد آتی شرکت مفید باشد.


کدال زرنام | در عملکرد ۹ ماهه چگونه بود؟

اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده اصلاحیه شرکت گروه صنعتی پژوهشی فرهیختگان زرنام به شرح زیر می باشد:

۱.  خلاصه‌ای از اطلاعات:
سود هر سهم: ۱۲۳ ریال (کاهش ۶۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل)
سود خالص: ۲,۵۸۳,۰۷۱ میلیون ریال
سرمایه ثبت شده: ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
سود هر سهم شرکت زرنام در ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲ با افت ۶۲ درصدی نسبت به سال گذشته همراه بوده است.
بررسی علل این افت سود، نیازمند واکاوی جزئی‌تر صورت‌های مالی شرکت می‌باشد.
۲.۲.  ارزش‌گذاری:
با توجه به سود ۹ ماهه، P/E شرکت زرنام در حال حاضر حدود ۱۷۰۰ می‌باشد.
این P/E در مقایسه با P/E متوسط بازار بورس ایران (حدود ۱۵۰۰) بالا تلقی می‌گردد.
۳.     نتیجه‌گیری:
با توجه به افت سود و P/E بالا، به نظر می‌رسد که سهام شرکت زرنام در حال حاضر در وضعیت مطلوبی برای سرمایه گذاری نباشد.
۴.     نکات مهم:
این تحلیل صرفاً بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط شرکت و بدون در نظر گرفتن سایر عوامل و اطلاعات تکمیلی ارائه شده است.
پیش از هرگونه تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری، بررسی دقیق و کامل اطلاعات و صورت‌های مالی شرکت الزامی است.
اخذ نظرات کارشناسان و تحلیلگران بازار نیز می‌تواند در تصمیم‌گیری مؤثر باشد.


کدال غبشهر | اطلاعیه افزایش سرمایه داد

به اطلاع سهامداران محترم شرکت صنعتی بهشهر می‌رساند، هیئت مدیره این شرکت در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ با توجه به ضرورت اصلاح ساختار سرمایه، جلوگیری از خروج نقدینگی، سرمایه گذاری مجدد در شرکت فرعی و بهره مندی از معافیت‌های مالیاتی، پیشنهاد افزایش سرمایه شرکت را به شرح ذیل به مجمع عمومی فوق العاده ارائه نموده است:

۱. سرمایه فعلی: ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
۲. درصد افزایش سرمایه: ۱۹ درصد
۳. مبلغ افزایش سرمایه: ۵,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
۴. محل تامین افزایش سرمایه: سود انباشته
۵. موضوع افزایش سرمایه:
اصلاح ساختار سرمایه
جلوگیری از خروج نقدینگی
سرمایه گذاری مجدد در شرکت فرعی
بهره مندی از معافیت‌های مالیاتی
۶. تاریخ تصویب هیئت مدیره: ۱۴۰۲/۱۱/۱۰،
۷. توضیحات:
بدیهی است انجام افزایش سرمایه یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده می‌باشد.
جزئیات بیشتر در خصوص این افزایش سرمایه متعاقبا در سامانه کدال و سایر مجاری رسمی اطلاع رسانی خواهد شد.


کدال کفپارس | کارنامه ۱ ماهه بررسی شد

انتشار گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ شرکت فرآورده‌های نسوز پارس کفپارس به شرح زیر می باشد:
تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
مرجع انتشار: سامانه کدال
خلاصه گزارش:
فروش ماهانه: ۲۳۴,۷۳۲ میلیون ریال
کاهش فروش: ۴۹ درصد در مقایسه با آذر ۱۴۰۱
درآمد ۱۲ ماهه: ۳,۰۷۸,۷۳۳ میلیون ریال
کاهش درآمد ۱۲ ماهه: ۷ درصد در مقایسه با سال مالی گذشته
سرمایه ثبت شده: ۱,۶۱۹,۵۱۹ میلیون ریال
نکات قابل توجه:
دلیل افت فروش در این گزارش ذکر نشده است.
"کفپارس" در سال ۱۴۰۱ با افت ۲۵ درصدی سود خالص همراه بود.
این شرکت در صنعت سیمان، آهک و گچ فعالیت می‌کند.
تحلیل:
برای تحلیل دقیق‌تر این گزارش، به اطلاعات بیشتری مانند بهای تمام شده کالای فروش رفته، هزینه‌های عملیاتی و سود ناخالص نیاز است.
همچنین بررسی روند سودآوری "کفپارس" در سال‌های گذشته می‌تواند به سرمایه گذاران در پیش بینی عملکرد آتی این شرکت کمک کند.

کدال اعتلا | به هر سهم چقدر سود داد؟

به اطلاع سهامداران محترم شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز می‌رساند، صورت‌های مالی حسابرسی نشده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ این شرکت به شرح زیر منتشر شد:

سرمایه ثبت شده: ۳,۰۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
سود خالص: ۳,۲۴۶,۴۲۷ میلیون ریال
رشد سود خالص: ۴۲ درصد
سود هر سهم: ۱,۰۶۴ ریال
افزایش سرمایه: ۴۹ درصد
نکات قابل توجه:
با توجه به افزایش سرمایه شرکت در سال مالی مورد گزارش، نرخ رشد سود هر سهم به تنهایی برای ارزیابی عملکرد شرکت کافی نیست و می‌بایست به آهنگ رشد سود خالص نیز توجه شود.


کدال غپاذر | پیشنهاد افزایش سرمایه داد

به اطلاع سهامداران محترم شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی (غپاذر) می‌رساند، هیئت مدیره این شرکت در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵، پیشنهاد افزایش سرمایه شرکت را به شرح ذیل به مجمع عمومی فوق العاده ارائه نموده است:

مشخصات افزایش سرمایه:
سرمایه فعلی: ۲۹۰,۰۰۰ میلیون ریال
میزان افزایش سرمایه: ۴۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
درصد افزایش سرمایه: ۱۴۱ درصد
محل تامین افزایش سرمایه: سود انباشته
موضوع افزایش سرمایه: اصلاح ساختار مالی
نکات مهم:
انجام افزایش سرمایه منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده می‌باشد.
این افزایش سرمایه در صورت تصویب، به اصلاح ساختار مالی شرکت و افزایش توان عملیاتی آن کمک خواهد کرد.

تحلیل:
افزایش سرمایه ۱۴۱ درصدی شرکت شیر پگاه آذربایجان شرقی، می‌تواند به بهبود وضعیت مالی شرکت و افزایش سودآوری آن کمک کند.
سهامداران محترم می‌توانند با بررسی دقیق اطلاعات و تحلیل‌های منتشر شده، در خصوص ورود به این سهم تصمیم گیری کنند.
علاوه بر این، اطلاعات تکمیلی در خصوص این افزایش سرمایه در سامانه کدال به نشانی codal.ir منتشر خواهد شد.


رشد 26 درصدی کل استخراج در شرکت ملی صنایع مس ایران

به گزارش مس‌پرس، رکورد کل استخراج معدن مس سرچشمه 113 میلیون تن اعلام شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از رشد 37 درصدی برخوردار است. همچنین در مجتمع مس سونگون طی 10 ماه گذشته استخراج 45 میلیون و 565 هزار تن ماده معدنی و باطله به ثبت رسیده که در مقایسه با رکورد قبلی ثبت شده با بیش از 2 درصد رشد مواجه است.

در 10 ماه سال‌جاری، استخراج سنگ سولفور شرکت ملی مس به میزان 46 میلیون و 858 هزار تن به ثبت رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از رشدی 2 درصدی خبر می‌دهد. 

همچنین مجتمع مس سرچشمه، در زمینه استخراج سنگ سولفور در بازه 10 ماهه میزان 25 میلیون و 916 هزار تن را به ثبت رسانده است. استخراج این محصول در معدن مس میدوک 7 میلیون و 627 هزار تن اعلام شده که نسبت به رکورد قبلی ثبت شده با بیش از 8 درصد رشد مواجه است.  

تولید کنسانتره مس شرکت ملی مس در این بازه زمانی یک میلیون و 100 هزار  تن اعلام شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حاکی از رشد 6.5 درصدی می باشد. این رقم در سال 1401 یک میلیون و 32 هزار و 737 تن گزارش شده بود.

میزان تولید کنسانتره واحد تلغیظ سرچشمه طی 10 ماه نخست سال‌جاری 621 هزار و 289 تن بوده که با توجه به رکورد قبلی ثبت شده در سال 1400 رشد 1.6 درصدی را نمایش می دهد. همچنین کنسانتره مس میدوک در این مدت به تولید 141 هزار و 473 تن رسیده که نسبت به رکورد قبلی، حاکی از رشد بیش از 8 درصدی است.

شرکت ملی صنایع مس ایران، در زمینه تولید کنسانتره مولیبدن در این بازه زمانی 10 هزار و 824 تن بوده که این میزان تولید در مدت مشابه سال گذشته 7 هزار و 105 تن ثبت شده است و از رشد 52 درصدی برخوردار می باشد. تولید کنسانتره مولیبدن واحد تلغیظ سرچشمه نیز در این مدت 8 هزار و 215 تن اعلام شده که نسبت به آخرین رکورد ثبت شده، 52 درصد رشد داشته است.

واحد تلغیظ مجتمع سونگون نیز با تولید این محصول توانست رکورد 2 هزار و 609 تنی با رشد بیش از 28 درصدی را به ثبت برساند.

میزان تولید آند ذوب سرچشمه در این مدت 203 هزار و 167 تن بوده که  نسبت به رکورد قبلی با رشد 2.5 درصدی همراه بوده است و همچنین میزان تولید کاتد پالایشگاه سرچشمه 162 هزار و 630 تن به ثبت رسیده که در مقایسه با رکورد قبلی نشان از رشد 6.6 درصدی دارد. 

لازم به ذکر است، کل استخراج شرکت ملی صنایع مس ایران در دی ماه 1402،  25 میلیون و 603 هزار تن ثبت شده که این مقدار بیشترین میزان استخراج طی یک ماه از ابتدای راه اندازی شرکت بوده است.


رشد 66درصدی درآمد بانک پاسارگاد در 10 ماهه سال‌ جاری

بانک پاسارگاد با نماد "وپاسار" در گزارش ماهانه منتهی به 30دی‌ماه1402 در کدال، ارقامی مربوط به میزان درآمد تسهیلات اعطایی، درآمد سپرده‌گذاری، درآمد کارمزد، اوراق بدهی و درآمد سرمایه‌گذاری را ارائه می‌کند.

بر اساس این گزارش، مجموع درآمد محقق شده از گزینه‌های مذکور در 10 ماهه سال‌جاری معادل 88 هزار میلیارد تومان است و با توجه به درآمد 53 هزار میلیارد تومانی آن در 10 ماهه مشابه در سال‌1401، نشان از رشد درآمد 66‌درصدی در سال‌جاری دارد.

تسهیلات اعطایی بیشترین گزینه درآمدی این بانک در 10‌ماهه سال‌جاری با رقمی معادل 82 هزار میلیارد تومان و سپس درآمد کارمزد با رقمی معادل 4 هزار میلیارد تومان گزارش می‌شود.

همچنین در گزارش منتشر شده، درآمد عملیاتی محقق از تسهیلات اعطایی، درآمد سپرده‌گذاری، درآمد کارمزد و اوراق بدهی در دی ماه سال‌جاری معادل 7.688 میلیارد تومان است که تسهیلات اعطایی با بیشترین گزینه درآمدی معادل 7.147 میلیارد تومان را به خود اختصاص داده‌است.

وضعیت تسهیلات اعطایی از فروش خدماتی مانند اقساطی، جعاله، مرابحه، اجاره به شرط تملیک، مضاربه، مشارکت مدنی، بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی، تسهیلات ارزی و غیره بوده است.

درآمد کارمزدها دومین و بیشترین گزینه درآمدی بانک پاسارگاد در دی ماه بوده که درآمدی معادل 425 میلیارد تومان را به خود اختصاص داده است.  

درآمد سپرده‌گذاری گزینه دیگر درآمدی این بانک به شمار می‌رود که در دی ماه، 42 میلیارد تومان و درآمد اوراق بدهی نیز معادل 75 میلیارد تومان به ثبت رسیده است.


کدال غگرجی | در دی ماه چقدر فروخت؟

عملکرد ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ شرکت بیسکویت گرجی را در این مطلب می خوانید.

این شرکت شاهد رشد ۲۶ درصدی فروش محصولات خود نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده است.
جزئیات عملکرد:
مبلغ فروش ماهانه: ۵۰۲,۸۲۸ میلیون ریال
رشد فروش: ۲۶ درصد
سرمایه ثبت شده: ۳,۷۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
درآمد فروش ۱۰ ماهه: ۳,۲۴۶,۱۹۵ میلیون ریال
افت فروش ۱۰ ماهه: ۶ درصد
تحلیل:
افزایش ۲۶ درصدی فروش ماهانه، نشان‌دهنده رونق در فعالیت‌های شرکت بیسکویت گرجی در این دوره می‌باشد. با این وجود، افت ۶ درصدی درآمد فروش ۱۰ ماهه، بیانگر وجود چالش‌هایی در بلندمدت برای این شرکت است.


کدال بهیر | گزارش عملکرد ۱ ساله منتشر شد

شرکت بین‌المللی سرمایه‌گذاری توسعه تجارت هیرمند ("بهیر")، صورت‌های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ را منتشر کرد.

نکات کلیدی:
سود هر سهم در سال مالی ۱۴۰۱، ۲۵۸ ریال است که ۲۴ درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته است.
"بهیر" با سرمایه ثبت شده ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال، در ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹، ۱۵۴,۶۹۸ میلیون ریال سود شناسایی کرده است.


کدال پترول | برای سرمایه گذاری مناسب است؟

صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای حسابرسی شده دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ شرکت گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس (پترول) به شرح زیر منتشر گردید:

۱. سود هر سهم: ۱۶ ریال
۲. مقایسه با مدت مشابه سال قبل:
کاهش ۷۴ درصدی
۳. اطلاعات تکمیلی:
سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
سود شناسایی شده: ۱,۶۲۳,۰۱۰ میلیون ریال
۴. تحلیل:
کاهش ۷۴ درصدی سود "پترول" در ۶ ماهه می‌تواند به عوامل مختلفی از جمله کاهش قیمت محصولات پتروشیمی، افزایش هزینه‌های تولید و افت صادرات مرتبط باشد.
۵. بررسی دقیق تر:
برای بررسی دقیق‌تر این موضوع، سهامداران محترم می‌توانند به جزئیات صورت‌های مالی میان دوره‌ای شرکت که در سامانه کدال منتشر شده است، مراجعه نمایند.


کدال غگل | اطلاعیه افزایش سرمایه داد

هیئت مدیره شرکت گلوکوزان با نماد غگل در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ با توجه به ضرورت اصلاح ساختار مالی و استفاده از معافیت مالیاتی مقرر در بند ه تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، پیشنهاد افزایش سرمایه شرکت را به شرح زیر به مجمع عمومی فوق العاده ارائه نموده است:

سرمایه فعلی: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
افزایش سرمایه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۲۰ درصد)
محل تامین: سود انباشته
موضوع افزایش سرمایه: اصلاح ساختار مالی و استفاده از معافیت مالیاتی
لازم به ذکر است انجام افزایش سرمایه یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده خواهد بود.


کدال وپست | در ۹ ماه چقدر افزایش سود داشت؟

شرکت پست بانک ایران در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ به ازای هر سهم ۱,۷۱۰ ریال سود شناسایی کرده است که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۷۴ درصد افزایش نشان می‌دهد.

نکات قابل توجه:
سرمایه ثبت شده: ۱۶,۳۹۰,۸۳۶ میلیون ریال
سود ۹ ماهه: ۲۸,۰۲۶,۹۴۴ میلیون ریالتاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۱۱/۱۶
تحلیل:
رشد ۷۴ درصدی سود ۹ ماهه پست بانک، نشان‌دهنده عملکرد مثبت این شرکت در سال جاری است. این سودآوری عمدتاً ناشی از افزایش درآمد‌های عملیاتی و همچنین کنترل هزینه‌ها بوده است.


کدال سفارس |سهامدارانش چقدر سود گرفتند؟

صورت‌های مالی میان دوره‌ای حسابرسی شده۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ شرکت سیمان فارس و خوزستان (سفارس) به شرح زیر می باشد:

سرمایه ثبت شده: ۵,۶۲۵,۰۰۰ میلیون ریال
نکات کلیدی:
سود هر سهم: ۴۲ ریال

مقایسه با دوره مشابه سال قبل: 

کاهش ۹۵ درصدی سود هر سهم
سود خالص: ۲۳۶,۸۳۸ میلیون ریال
تحلیل:
افت قابل توجه سود هر سهم در مقایسه با دوره مشابه سال قبل
نیاز به بررسی دقیق‌تر صورت‌های مالی و اخبار و تحولات مربوط به صنعت سیمان برای تحلیل عمیق‌تر


70درصد سهام تپسی توسط گلرنگ خریداری شد

ماه گذشته بود که سازمان بورس در اعلامیه‌هایی جداگانه از عرضه عمده 4 بلوک سهام تپسی در روزهای 15 و 16 بهمن خبر داد. نقل‌و‌انتقال اشاره‌شده که مجموعا 68.95 درصد از سهام تپسی را شامل می‌شد، دیروز و امروز از طریق تابلوی معاملات عمده فرابورس کشور انجام و شرکت گلرنگ با مبلغ بیش از 2.1 هزار میلیارد تومان (معادل 38 میلیون دلار) برنده این مزایده شناحته شد. به گفته روابط عمومی تپسی، تیم مدیریتی تپسی و گلرنگ در ادامه بر نحوه مدیریت شرکت و نقشه راه توسعه تمرکز خواهند کرد.

میلاد منشی‌پور بنیان‌گذار تپسی پس از عرضه گفت: «امروز یک روز تاریخی برای تپسی و در نگاه من اکوسیستم استارتاپی کشور است. خرید توسط یکی از معتبرترین هلدینگ‌های صنعتی کشور نویدبخش آینده‌ای روشن برای تپسی در مسیر رشد پرشتاب و تاثیرگذاری حداکثری در اقتصاد کشور است. امروز سرمایه‌گذاران تپسی توانستند با نرخ بازگشت مناسبی، برای اولین بار از طریق بازار بورس سرمایه‌ خود را نقد کنند. امیدوارم این مسیر برای همه سهام‌داران و کارآفرینان استارتاپی کشور میسر شود و منجر به افزایش تمایل سرمایه‌گذاران به ورود به این اکوسیستم شود.»

منشی‌پور اضافه کرد: «امروز تپسی با شبکه‌ای از کاربران شامل 23 میلیون مسافر و بیش از 2.5 میلیون راننده، زیرساخت فنی کارآمد، هوش مصنوعی مقیاس‌پذیر و نیروهای متخصص، بستری آماده برای رشد چند ده‌برابری در اقتصاد دیجیتال کشور است. این در حالی است که صنعت دیجیتال کشور هنوز به حوزه‌های بسیاری ورود نکرده است. از طرفی تیم مدیریتی ما همواره ایده‌ها و برنامه‌های بزرگی برای رشد و توسعه کسب‌و‌کار در حوزه‌های خدماتی جدید در ذهن داشته که تحقق آن نیازمند ورود سرمایه معنادار است.»

او با اشاره به چرایی این تغییر و خروج بنیان‌گذاران تپسی ادامه داد: «بنابراین با مطالعه شرایط موجود، تصمیم گرفتیم تا با همراهی تمامی سهام‌داران عمده، ضمن یکپارچه کردن ساختار سهام‌داری و تامین پشتوانه مالی مناسب، زمینه را برای توسعه همه‌جانبه تپسی در آینده‌ نردیک فراهم کنیم. آنچه مسلم است تپسی با این تغییرات، وارد مرحله‌ای جدید از چرخه عمر خود خواهد شد.»

به این ترتیب تپسی به اولین استارتاپ کشور تبدیل شد که پس از ورود به بورس و ارزش‌گذاری توسط بازار، توانسته مسیر خروج را برای سرمایه‌گذارانش فراهم کند؛ آنچه شاید بتوان مهم‌ترین اتفاق اکوسیستم استارتاپی ایران در چند سال گذشته لقب داد. گفتنی است تپسی در بدو ورود به بازار بورس 1100 میلیارد تومان ارزش‌گذاری شده بود که با ارزش عرضه انجام‌شده رشدی 90 درصدی را در بازه 1.5 ساله نشان می‌دهد. 


کدال سنوین | سهامداران چقدر سود گرفتند؟

۱۰:۴۵صورت‌های مالی حسابرسی نشده شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین (سنوین) برای دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ منتشر گردید.

نکات قابل توجه:
سود هر سهم: ۸۹۴ ریال
رشد سود هر سهم: ۴۷ درصد
سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
سود خالص ۱۲ ماهه: ۸۹۴,۰۵۱ میلیون ریال


از آورده نقدی و سود انباشته اعلام شد:

افزایش سرمایه ۱۹ تا ۱۴۱ درصدی سه زیرمجموعه هلدینگ شیر و ۴ شرکت دیگر

شرکت های مس افق کرمان، پگاه اصفهان، پگاه خراسان، صنعتی بهشهر، پگاه آذربایجان شرقی، الکتریک خودرو شرق و پاکسان به ترتیب از برنامه افزایش سرمایه 49، 86، 38، 19، 141، 114 و 33 درصدی از دو محل آورده نقدی و سود انباشته خبر دادند.

بر اساس این گزارش، "فافق" در نظر دارد سرمایه فعلی را از 470 به 700 میلیارد تومان برساند. تامین مالی این شرکت حاضر در تابلو زرد بازار پایه از دو محل آورده نقدی سهامداران و سود انباشته به منظور بهبود ساختار مالی، حفظ و افزایش عملیات جاری، توسعه فعالیت های جدید در شرکت اصلی و زیر مجموعه ها، مشارکت در افزایش سرمایه جهت انجام پروژه های در جریان توسعه و خرید تجهیزات و ماشین آلات اعمال خواهد شد.

"غشصفا" درصدد است سرمایه فعلی را از 115.6 به 214.5 میلیارد تومان برساند. تامین مالی این شرکت بورسی از محل سود انباشته اعمال خواهد شد تا صرف استفاده از معافیت مالیاتی ناشی از افزایش سرمایه، توسعه طرح ها و جلوگیری از خروج نقدینگی شود.

همچنین "غشان" در نظر دارد سرمایه فعلی را از 171.8 به 236.3 میلیارد تومان برساند. تامین مالی این شرکت بورسی از محل سود انباشته به منظور  اصلاح ساختار مالی، استفاده از معافیت مالیاتی ناشی از افزایش سرمایه و جلوگیری از خروج نقدینگی اعمال خواهد شد.

"غبشهر" درصدد است سرمایه فعلی را از 2.9 به 3.5 هزار میلیارد تومان برساند. تامین مالی این شرکت بورسی از محل سود انباشته اعمال خواهد شد تا صرف اصلاح ساختار سرمایه، جلوگیری از خروج نقدینگی، سرمایه گذاری مجدد در شرکت فرعی و بهره مندی از معافیت های مالیاتی شود.

"غپاذر" در نظر دارد سرمایه فعلی را از 29 به 70 میلیارد تومان برساند. تامین مالی این شرکت فرابورسی از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالی اعمال خواهد شد.

"خشرق" نیز درصدد است سرمایه فعلی را از 113.2 به 242.7 میلیارد تومان برساند. تامین مالی این شرکت بورسی از محل سود انباشته به منظور  افزایش در ظرفیت تولید محصول خودروی دنا و استفاده از مشوق مالیاتی قانون بودجه صرف خواهد شد.

در این میان، "شپاکسا" در نظر دارد سرمایه فعلی را از 922.1 میلیارد به 1.2 هزار میلیارد تومان برساند. تامین مالی این شرکت بورسی از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالی اعمال خواهد شد.


سرمایه گذاری ۲.۴ هزار میلیارد تومانی ایمیدرو در اکتشاف معادن

ایمیدرو اعلام کرد: بیش از ۲.۴ هزار میلیارد تومان تا آذر سال جاری در بخش اکتشاف معادن سرمایه گذاری شده است.
 
ایمیدرو با اشاره به سرمایه گذاری ۲.۴ هزار میلیارد تومانی در بخش اکتشاف معادن اعلام کرد: طی سه فصل سال جاری به همراه واحدها و شرکت‌های زیر مجموعه بیش از ۴۱۳ هزار متر حفاری اکتشافی انجام شد که این میزان عملکرد ۹۰.۶ درصد از برنامه پیش بینی شده سال جاری را محقق کرد.

بر اساس این گزارش، طبق برنامه پیش بینی شده قرار است تا پایان سال جاری میزان حفاری‌های اکتشافی به ۴۵۶ هزار متر برسد. عملکرد حوزه‌هایی از جمله آهن، زغالسنگ، پلی متال، بوکسیت، مس و طلا را در بر گرفته و بخش‌های زمین شناسی، ژئوشیمی، ژئوفیزیک، حفر ترانشه و چاهک، حفاری و نمونه برداری و بررسی را شامل می‌شود.
 

اخبار مهم بورسی 15 بهمن
اخبار مهم بورسی 14 بهمن
اخبار مهم بورسی 14 بهمن-2
اخبار مهم بورسی 11 بهمن
اخبار مهم بورسی 10 بهمن
اخبار مهم بورسی 9 بهمن
اخبار مهم بورسی 8بهمن
اخبار مهم بورسی 7 بهمن
اخبار مهم بورسی 4 بهمن
اخبار مهم بورسی 3 بهمن
اخبار مهم بورسی 2 بهمن
اخبار مهم بورسی 1 بهمن

 
کلمات کليدي

اخابر اخبار مهم کدال اعتلا افزایش سرمایه افزایش سرمایه غبشهر افزایش سرمایه غپاذر افزایش سرمایه غشان افزایش سرمایه غشصفا الکتریک خودرو شرق بازار سرمایه بانک پاسارگاد برگزاری مجمع به پرداخت ملت بهیر بورس پاکسان پترول پرداخت سود پگاه آذربایجان شرقی پگاه خراسان تپسی خشرق زرنام سفارس سنوین سهام سهم شپاکسا شرکت بیسکویت گرجی شرکت بین‌المللی سرمایه‌گذاری توسعه تجارت هیرمند شرکت پست بانک ایران شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین شرکت سیمان فارس و خوزستان شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس شرکت شیشه قزوین کقزوی شرکت صنعتی بهشهر شرکت فرآورده‌های نسوز پارس کفپارس شرکت گروه صنعتی پژوهشی فرهیختگان زرنام شرکت گروه صنعتی سدید شرکت گلوکوزان شرکت ملی صنایع مس ایران صنعتی بهشهر غبشهر غپاذر غشان غشصفا غفارس غگرجی غگل فافق فرابورس فملی قچار کارگزاری بانک صادرات کدال کفپارس کقزوی گاه اصفهان گلرنگ لوتوس مجامع مس افق کرمان وپاسار وپست وسدید