خلاصه بازار 8 بهمن
یکشنبه 8 بهمن 1402

خلاصه بازار 8 بهمن

گـــزارش بـــازار :

شاخص بورس تهران امروز صبح را با صعود آغاز کرد و در نهایت با رشد بیش از هزار و ۲۰۵ واحدی به کار روزانه خود پایان داد و در رقم دو میلیون و ۱۲۸ واحدی آرام گرفت. ارزش معاملات روزانه بیش از ۵ هزار و ۶۴۴ تومان بود و ارزش روز بازار به ۷ هزار و ۳۸۹ هزار میلیارد تومان رسید. شاخص کل هم وزن با افزایش ۷۱۲۲ واحدی به رقم ۷۴۰ هزار و ۱۳۷ واحد رسید.


صف‌های خرید و فروش در پیش گشایش

تعداد نماد‌های در صف خرید: 71 نماد | ارزش صف‌های خرید: 445 میلیارد تومان

تعداد نماد‌های در صف فروش: 39 نماد | ارزش صف‌های فروش: 363 میلیارد تومان


شاخص ها:

شاخص کل: 2 میلیون و 128 هزار و 40 واحد | افزایش 1210 واحدی | معادل مثبت 0.06 درصد

شاخص کل قیمت وزنی-ارزشی: 444 هزار و 346 واحد |افزایش 252 واحدی | معادل مثبت 0.06 درصد

شاخص کل هم وزن: 740 هزار و 449 واحد | افزایش 7123 واحدی | معادل مثبت 0.97 درصد

شاخص قیمت هم وزن: 418 هزار و 336 واحد | افزایش 4024 واحدی | معادل مثبت 0.97 درصد 

شاخص آزاد شناور: 2 میلیون و 729 هزار و 147 واحد | افزایش 2377 واحدی | معادل مثبت 0.09 درصد

شاخص بازار اول: یک میلیون و 612 هزار و 624 واحد | افزایش 40 واحدی | معادل مثبت 0.01 درصد

شاخص بازار دوم: ۴ میلیون و 118 هزار و 164 واحد | افزایش 4910 واحدی | معادل مثبت 0.12 درصد


شاخص سهامداران خرد

(شاخص ارزش دارایی سهامداران با دارایی کمتر از ۱۰ میلیارد تومان)

شاخص سهامداران خرد:  129 هزار و  658 واحد | افزایش 282 واحدی | معادل مثبت 0.22 درصد


ارزش و حجم معاملات

تعداد معاملات: 423 هزار و 845 نوبت معاملاتی

ارزش معاملات: 60 هزار و 93 میلیارد ریال

حجم معاملات: 9 میلیارد و 58 میلیون برگه اوراق بهادار


ارزش دلاری بورس

ارزش دلاری بازار: 167 میلیارد دلار


نماد‌های تاثیرگذار

۷ نماد تاثیرگذار بر شاخص کل بورس: شستا ، شپنا ، سدشت ، ثشاهد ، شپدیس ، کگل ، فملی


صف‌های خرید و فروش

تعداد نماد‌های در صف خرید: 92 نماد | ارزش صف‌های خرید: 2,459 میلیارد تومان
سنگین‌ترین صفوف خرید: ثشاهد ، وآذر ، شگستر

تعداد نماد‌های در صف فروش: 32 نماد | ارزش صف‌های فروش: 1,655 میلیارد تومان
سنگین‌ترین صفوف فروش: خفولا ، فکمند ، کمینا


سرانه خرید و فروش بازار

سرانه خرید: 26.1 میلیون تومان

سرانه فروش: 22.2 میلیون تومان


برترین عرضه و تقاضا

۳ نماد با برترین تقاضا در بورس: ثشاهد ، وآذر ، شگستر

۳ نماد با برترین عرضه در بورس: خفولا ، فکمند ، کمینا


بیشترین و کمترین قیمت

۳ نماد با بیشترین افزایش قیمت در بورس: ثشاهد ، ولملت ، ولپارس

۳ نماد با بیشترین کاهش قیمت در بورس: وملی ، ثفارس ، ثنوسا


ورود و خروج پول حقیقی

میزان ورود پول حقیقی: 28 میلیارد تومان

۳ نماد با بیشترین ورود پول حقیقی: ثاخت ، مفاخر ، شیراز

۳ نماد با بیشترین خروج پول حقیقی: شستا ، فصبا ، فملی

«نمــای پایــانی بـــازار بر اساس حجم معـــاملات»

توجـــه :
 "مطالب فوق جهت بهره برداری و تحلیل مشتریان گرامی بوده و سیگنال خرید یا فروش نمی باشد و این کـارگـزاری هیچ مسئولیتی را در مقابل زیان احتمالی نخواهد داشت."

خلاصه بازار 7 بهمن
خلاصه بازار 4 بهمن
خلاصه بازار 3 بهمن
خلاصه بازار 2 بهمن
خلاصه بازار 1 بهمن