خلاصه بازار 7 بهمن
شنبه 7 بهمن 1402

خلاصه بازار 7 بهمن

گـــزارش بـــازار :

شاخص بورس تهران امروز صبح را با صعود آغاز کرد و در نهایت با رشد بیش از ۳ هزار و ۳۶۳ واحدی به کار روزانه خود پایان داد و در رقم دو میلیون و ۱۲۶ واحدی آرام گرفت. ارزش معاملات روزانه بیش از ۴ هزار و ۲۳۳ تومان بود و ارزش روز بازار به ۷ هزار و ۳۸۹ هزار میلیارد تومان رسید. شاخص کل هم وزن با افزایش ۵۴۱۳ واحدی به رقم ۷۳۳ هزار و ۱۳۷ واحد رسید.

صف‌های خرید و فروش در پیش گشایش

تعداد نماد‌های در صف خرید: 47 نماد | ارزش صف‌های خرید: 301 میلیارد تومان

تعداد نماد‌های در صف فروش: 28 نماد | ارزش صف‌های فروش: 354 میلیارد تومان


شاخص ها

شاخص کل: 2 میلیون و 126 هزار و 855 واحد | افزایش 3364 واحدی | معادل مثبت 0.16 درصد

شاخص کل قیمت وزنی-ارزشی: 444 هزار و 98 واحد |افزایش 702 واحدی | معادل مثبت 0.16 درصد

شاخص کل هم وزن: 733 هزار و 377 واحد |افزایش 5413 واحدی | معادل مثبت 0.74 درصد

شاخص قیمت هم وزن: 414 هزار و 340 واحد | افزایش 3058 واحدی | معادل مثبت 0.74 درصد 

شاخص آزاد شناور: 2 میلیون و 726 هزار و 791 واحد | افزایش 6513 واحدی | معادل مثبت 0.24 درصد

شاخص بازار اول: یک میلیون و 612 هزار و 621 واحد | افزایش 2644 واحدی | معادل مثبت 0.16 درصد

شاخص بازار دوم: ۴ میلیون و113 هزار و 254 واحد | افزایش 6230 واحدی | معادل مثبت 0.15 درصد


شاخص سهامداران خرد

(شاخص ارزش دارایی سهامداران با دارایی کمتر از ۱۰ میلیارد تومان)

شاخص سهامداران خرد:  129 هزار و  377 واحد | افزایش 410 واحدی | معادل مثبت 0.32 درصد


ارزش و حجم معاملات

تعداد معاملات: 328 هزار و 372 نوبت معاملاتی

ارزش معاملات: 43 هزار و 913 میلیارد ریال

حجم معاملات: 5 میلیارد و 964 میلیون برگه اوراق بهادار


ارزش دلاری بورس

ارزش دلاری بازار: 166 میلیارد دلار


نماد‌های تاثیرگذار

۷ نماد تاثیرگذار بر شاخص کل بورس: فملی ، حکشتی ، فولاد ، ثفارس ، پارس ، صبا ، شستا


صف‌های خرید و فروش

تعداد نماد‌های در صف خرید: 87 نماد | ارزش صف‌های خرید: 2,247 میلیارد تومان
سنگین‌ترین صفوف خرید: نخریس ، سدبیر ، زشریف

تعداد نماد‌های در صف فروش: 30 نماد | ارزش صف‌های فروش: 2,086 میلیارد تومان
سنگین‌ترین صفوف فروش: خفولا ، فکمند ، فنرژی


سرانه خرید و فروش بازار

سرانه خرید: 23.7 میلیون تومان

سرانه فروش: 22 میلیون تومان


برترین عرضه و تقاضا

۳ نماد با برترین تقاضا در بورس:

۳ نماد با برترین عرضه در بورس:


بیشترین و کمترین قیمت

۳ نماد با بیشترین افزایش قیمت در بورس: غشاذر ، کطبس ، کسعدی

۳ نماد با بیشترین کاهش قیمت در بورس: سپید ، اتکام ، سنیر


ورود و خروج پول حقیقی

میزان خروج پول حقیقی: 97 میلیارد تومان

۳ نماد با بیشترین ورود پول حقیقی: ارفع ، ثمسکن ، ثعمرا

۳ نماد با بیشترین خروج پول حقیقی: دی ، وملی ، شستا

«نمــای پایــانی بـــازار بر اساس حجم معـــاملات»
توجـــه :
 "مطالب فوق جهت بهره برداری و تحلیل مشتریان گرامی بوده و سیگنال خرید یا فروش نمی باشد و این کـارگـزاری هیچ مسئولیتی را در مقابل زیان احتمالی نخواهد داشت."

خلاصه بازار 4 بهمن
خلاصه بازار 3 بهمن
خلاصه بازار 2 بهمن
خلاصه بازار 1 بهمن