خلاصه بازار 4 بهمن
چهارشنبه 4 بهمن 1402

خلاصه بازار 4 بهمن

گـــزارش بـــازار :

شاخص بورس تهران امروز صبح را با سقوط آغاز کرد و در نهایت با افت بیش از هزار و ۵۳۲ واحدی به کار روزانه خود پایان داد و در رقم دو میلیون و ۱۵۳ واحدی آرام گرفت. ارزش معاملات روزانه بیش از ۴ هزار و ۹۳۴ تومان بود و ارزش روز بازار به ۷ هزار و ۵۳۲ هزار میلیارد تومان رسید. شاخص کل هم وزن با افزایش ۳۱۶ واحدی به رقم ۷۵۷ هزار و ۱۳۷ واحد رسید.
صف‌های خرید و فروش در پیش گشایش

تعداد نماد‌های در صف خرید: 37 نماد | ارزش صف‌های خرید: 314 میلیارد تومان

تعداد نماد‌های در صف فروش 26 نماد | ارزش صف‌های فروش: 656 میلیارد تومان


شاخص ها

شاخص کل: 2 میلیون و 194 هزار و 998 واحد | کاهش 2291 واحدی | معادل منفی 0.10 درصد

شاخص کل قیمت وزنی-ارزشی: 460 هزار و 111 واحد |کاهش480 واحدی | معادلمنفی 0.10 درصد

شاخص کل هم وزن: 766 هزار و 447 واحد | کاهش 1535 واحدی | معادل منفی 0.20 درصد

شاخص قیمت هم وزن: 433 هزار و 604 واحد |کاهش 868 واحدی | معادل منفی 0.20 درصد 

شاخص آزاد شناور: دو میلیون و 814 هزار و 662 واحد |کاهش6081 واحدی | معادل منفی0.22 درصد

شاخص بازار اول: یک میلیون و 666 هزار و 825 واحد | کاهش2353 واحدی | معادلمنفی0.14 درصد

شاخص بازار دوم: ۴ میلیون و 237 هزار و 619 واحد | کاهش2620واحدی | معادلمنفی0.06 درصد


شاخص سهامداران خرد

(شاخص ارزش دارایی سهامداران با دارایی کمتر از ۱۰ میلیارد تومان)

شاخص سهامداران خرد:  133هزار و  200 واحد |کاهش 275 واحدی | معادل منفی 0.21 درصد


ارزش و حجم معاملات

تعداد معاملات: 428 هزار و 443 نوبت معاملاتی

ارزش معاملات: 52 هزار و 882 میلیارد ریال

حجم معاملات: 7 میلیارد و 888 میلیون برگه اوراق بهادار


ارزش دلاری بورس

ارزش دلاری بازار: 184 میلیارد دلار


نماد‌های تاثیرگذار

۷ نماد تاثیرگذار بر شاخص کل بورس: وامید، شبندر، شپنا، خودرو، کگل، فولاد، حکشتی


صف‌های خرید و فروش

تعداد نماد‌های در صف خرید: 45 نماد | ارزش صف‌های خرید: 1,605 میلیارد تومان
سنگین‌ترین صفوف خرید: داتام، آباد، ثنوسا

تعداد نماد‌های در صف فروش: 46 نماد | ارزش صف‌های فروش: 7,132 میلیارد تومان
سنگین‌ترین صفوف فروش: فصبا، فنرژی، کساپا


سرانه خرید و فروش بازار

سرانه خرید: 30.2 میلیون تومان

سرانه فروش: 31.8 میلیون تومان


برترین عرضه و تقاضا

۳ نماد با برترین تقاضا در بورس: ثنوسا، شفام، کسرام

۳ نماد با برترین عرضه در بورس: کساپا، وملی، لپارس


بیشترین و کمترین قیمت

۳ نماد با بیشترین افزایش قیمت در بورس: ولپارس، پردیس، ولکار

۳ نماد با بیشترین کاهش قیمت در بورس: خوساز، وتوس، لپارس


ورود و خروج پول حقیقی

میزان خروج پول حقیقی: 224 میلیارد تومان

۳ نماد با بیشترین ورود پول حقیقی: داتام، تفارس، غاذر

۳ نماد با بیشترین خروج پول حقیقی: شبندر، خساپا، فولاد


«نمــای پایــانی بـــازار بر اساس حجم معـــاملات»توجـــه :
 "مطالب فوق جهت بهره برداری و تحلیل مشتریان گرامی بوده و سیگنال خرید یا فروش نمی باشد و این کـارگـزاری هیچ مسئولیتی را در مقابل زیان احتمالی نخواهد داشت."

خلاصه بازار 3 بهمن
خلاصه بازار 2 بهمن
خلاصه بازار 1 بهمن