خلاصه بازار 1 بهمن
یکشنبه 1 بهمن 1402

خلاصه بازار 1 بهمن

گـــزارش بـــازار :

شاخص بورس تهران امروز صبح را با سقوط آغاز کرد و در نهایت با افت بیش از ۱۳ هزار و ۷۲۵ واحدی به کار روزانه خود پایان داد و در رقم دو میلیون و ۱۵۳ واحدی آرام گرفت. ارزش معاملات روزانه بیش از ۵ هزار و ۷۵۰ تومان بود و ارزش روز بازار به ۷ هزار و ۶۸۰ هزار میلیارد تومان رسید. شاخص کل هم وزن افزایش کاهش ۱۰۰۳۱ واحدی به رقم ۷۴۶ هزار و ۱۳۷ واحد رسید.


پر تراکنش‌های امروز بورس

نمادهای ذوب، وبملت، خگستر پرتراکنش های بورسی معاملات امروز بودند.


تاثیر مثبت بر شاخص کل بورس

نمادهای کچاد، وغدیر، پارس تاثیر مثبت را بر شاخص کل بورس از خود بر جای گذاشتند.


تاثیر منفی بر شاخص کل بورس

نمادهای میدکو، فولاد، کگل بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص کل بورس از خود بر جای گذاشتند.


بیشترین حجم معاملات

این نسبت را شستا، خساپا، خودرو کسب کردند.


بیشترین ارزش معاملات

این نسبت را پالایش، کمند، افران کسب کردند.


بیشترین تقاضا

نمادهای افران، همای، کمند با بیشترین تقاضا در بازار بورس مواجه شدند.


بیشترین فروش سهام

بیشترین عرضه ها نیز مربوط به فردا، همای، افران در بازار امروز بود.


بیشترین افزایش قیمت روزانه

بیشترین افزایش روزانه در سهام دکوثر، دامین، فمراد به ثبت رسید.


بیشترین کاهش قیمت روزانه

بشترین کاهش قیمت در نمادهای وایران، فسرب، آپ صورت گرفت.


صف‌های خرید و فروش در پیش گشایش

تعداد نماد‌های در صف خرید: 27 نماد | ارزش صف‌های خرید: 127 میلیارد تومان

تعداد نماد‌های در صف فروش: 55 نماد | ارزش صف‌های فروش: 644 میلیارد تومان


شاخص ها

شاخص کل: 2 میلیون و 153 هزار و 203 واحد | کاهش 13724 واحدی | معادل منفی 0.63 درصد

شاخص کل قیمت وزنی-ارزشی: 449 هزار و 680 واحد |کاهش 2866 واحدی | معادل منفی 0.63 درصد

شاخص کل هم وزن: 744 هزار و 302 واحد | کاهش 10030 واحدی | معادل منفی 1.33 درصد

شاخص قیمت هم وزن: 420 هزار و 671 واحد |کاهش 5669 واحدی | معادل منفی 1.33 درصد 

شاخص آزاد شناور: 2 میلیون و 756 هزار و 907 واحد |کاهش 17149 واحدی | معادل منفی 0.62 درصد

شاخص بازار اول: یک میلیون و 635 هزار و 668 واحد | کاهش 10366 واحدی | معادلمنفی 0.63 درصد

شاخص بازار دوم: ۴ میلیون و 155 هزار و 223 واحد | کاهش 26657 واحدی | معادلمنفی 0.64 درصد


شاخص سهامداران خرد

(شاخص ارزش دارایی سهامداران با دارایی کمتر از ۱۰ میلیارد تومان)

شاخص سهامداران خرد:  130 هزار و  657 واحد | کاهش 1025 واحدی | معادل منفی 0.78 درصد


ارزش و حجم معاملات

تعداد معاملات: 353 هزار و 569 نوبت معاملاتی

ارزش معاملات: 59 هزار و 683 میلیارد ریال

حجم معاملات: 8 میلیارد و 21 میلیون برگه اوراق بهادار


ارزش دلاری بورس

ارزش دلاری بازار: 174 میلیارد دلار


نماد‌های تاثیرگذار

۷ نماد تاثیرگذار بر شاخص کل بورس: تاپیکو، شستا، شتران، خودرو، وغدیر، شبهرن، ذوب


صف‌های خرید و فروش

تعداد نماد‌های در صف خرید: 37 نماد | ارزش صف‌های خرید: 884 میلیارد تومان
سنگین‌ترین صفوف خرید: وحافظ، ذوب، ثتران

تعداد نماد‌های در صف فروش: 66 نماد | ارزش صف‌های فروش: 4,090 میلیارد تومان
سنگین‌ترین صفوف فروش: نخریس، داتام، فنرژی


سرانه خرید و فروش بازار

سرانه خرید: 22.7 میلیون تومان

سرانه فروش: 27.2 میلیون تومان


برترین عرضه و تقاضا

۳ نماد با برترین تقاضا در بورس: وحافظ، ذوب، ثتران

۳ نماد با برترین عرضه در بورس: نخریس، داتام، فنرژی


بیشترین و کمترین قیمت

۳ نماد با بیشترین افزایش قیمت در بورس: وایران، سنیر، سفار

۳ نماد با بیشترین کاهش قیمت در بورس: چفیبر، کروی، رتاپ


ورود و خروج پول حقیقی

میزان خروج پول حقیقی: 640 میلیارد تومان

۳ نماد با بیشترین ورود پول حقیقی: خبنیان، ذوب ، وسبحان

۳ نماد با بیشترین خروج پول حقیقی: فصبا، شتران، فولاد


«نمــای پایــانی بـــازار بر اساس حجم معـــاملات»

توجـــه :

 "مطالب فوق جهت بهره برداری و تحلیل مشتریان گرامی بوده و سیگنال خرید یا فروش نمی باشد و این کـارگـزاری هیچ مسئولیتی را در مقابل زیان احتمالی نخواهد داشت."