خلاصه بازار 30 دی
شنبه 30 دی 1402

خلاصه بازار 30 دی

گـــزارش بـــازار :

شاخص بورس تهران امروز صبح را با سقوط آغاز کرد و در نهایت با افت بیش از ۱۹ هزار و ۳۳ واحدی به کار روزانه خود پایان داد و در رقم دو میلیون و ۱۶۶ واحدی آرام گرفت. ارزش معاملات روزانه بیش از ۵ هزار و ۷۵۰ تومان بود و ارزش روز بازار به ۷ هزار و ۶۸۰ هزار میلیارد تومان رسید. شاخص کل هم وزن افزایش کاهش ۷۹۹۹ واحدی به رقم ۷۵۶ هزار و ۱۳۷ واحد رسید.


پر تراکنش‌های امروز بورس

نمادهای ذوب، وبملت، خگستر پرتراکنش های بورسی معاملات امروز بودند.


تاثیر مثبت بر شاخص کل بورس

نمادهای کچاد، وغدیر، پارس تاثیر مثبت را بر شاخص کل بورس از خود بر جای گذاشتند.


تاثیر منفی بر شاخص کل بورس

نمادهای میدکو، فولاد، کگل بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص کل بورس از خود بر جای گذاشتند.


بیشترین حجم معاملات

این نسبت را شستا، خساپا، خودرو کسب کردند.


بیشترین ارزش معاملات

این نسبت را پالایش، کمند، افران کسب کردند.


بیشترین تقاضا

نمادهای افران، همای، کمند با بیشترین تقاضا در بازار بورس مواجه شدند.


بیشترین فروش سهام

بیشترین عرضه ها نیز مربوط به فردا، همای، افران در بازار امروز بود.


بیشترین افزایش قیمت روزانه

بیشترین افزایش روزانه در سهام دکوثر، دامین، فمراد به ثبت رسید.


بیشترین کاهش قیمت روزانه

بشترین کاهش قیمت در نمادهای وایران، فسرب، آپ صورت گرفت.


صف‌های خرید و فروش در پیش گشایش

تعداد نماد‌های در صف خرید: 64 نماد | ارزش صف‌های خرید: 648.9 میلیارد تومان

تعداد نماد‌های در صف فروش: 38 نماد | ارزش صف‌های فروش: 876.8 میلیارد تومان


شاخص ها

شاخص کل: 2 میلیون و 166 هزار و 944 واحد | کاهش 19033 واحدی | معادل منفی 0.87 درصد

شاخص کل قیمت وزنی-ارزشی: 454 هزار و 225 واحد |کاهش 3989 واحدی | معادل منفی 0.87 درصد

شاخص کل هم وزن: 754 هزار و 340 واحد | کاهش 7999 واحدی | معادل منفی 1.05 درصد

شاخص قیمت هم وزن: 426 هزار و 694 واحد |کاهش 4524 واحدی | معادل منفی 1.05 درصد 

شاخص آزاد شناور: 2 میلیون و 774 هزار و 82 واحد |کاهش 23931 واحدی | معادل منفی 0.86 درصد

شاخص بازار اول: یک میلیون و 646 هزار و 54 واحد | کاهش 12468واحدی | معادلمنفی 0.75 درصد

شاخص بازار دوم: ۴ میلیون و 181 هزار و 890 واحد | کاهش 42591 واحدی | معادلمنفی 1.01 درصد


شاخص سهامداران خرد

(شاخص ارزش دارایی سهامداران با دارایی کمتر از ۱۰ میلیارد تومان)

شاخص سهامداران خرد:  131هزار و  681 واحد |کاهش 1163 واحدی | معادل منفی 0.88 درصد


ارزش و حجم معاملات

تعداد معاملات: 428 هزار و 714نوبت معاملاتی

ارزش معاملات: 56 هزار و 378 میلیارد ریال

حجم معاملات: 8 میلیارد و 621 میلیون برگه اوراق بهادار


ارزش دلاری بورس

ارزش دلاری بازار: 176میلیارد دلار


نماد‌های تاثیرگذار

۷ نماد تاثیرگذار بر شاخص کل بورس: تاپیکو، شستا، شتران، شبندر، رمپنا، خودرو، وبملت


صف‌های خرید و فروش

تعداد نماد‌های در صف خرید: 33 نماد | ارزش صف‌های خرید: 923 میلیارد تومان
سنگین‌ترین صفوف خرید: وثنو، وایران، کباده

تعداد نماد‌های در صف فروش: 91 نماد | ارزش صف‌های فروش: 8,064 میلیارد تومان
سنگین‌ترین صفوف فروش: فصبا، نخریس، شبندر


سرانه خرید و فروش بازار

سرانه خرید: 22.4 میلیون تومان

سرانه فروش: 26.7 میلیون تومان


برترین عرضه و تقاضا

۳ نماد با برترین تقاضا در بورس: وثنو، وایران، کباده

۳ نماد با برترین عرضه در بورس: فصبا، نخریس، شبندر


بیشترین و کمترین قیمت

۳ نماد با بیشترین افزایش قیمت در بورس: سنیر، وایران، ولملت

۳ نماد با بیشترین کاهش قیمت در بورس: دسبحان،سیلام،فسازان


ورود و خروج پول حقیقی

میزان خروج پول حقیقی: 945 میلیارد تومان

۳ نماد با بیشترین ورود پول حقیقی: خبنیان، ثجنوب،ثنیر

۳ نماد با بیشترین خروج پول حقیقی: فصبا، دی، وخارزم
 


«نمــای پایــانی بـــازار بر اساس حجم معـــاملات»


توجـــه :

 "مطالب فوق جهت بهره برداری و تحلیل مشتریان گرامی بوده و سیگنال خرید یا فروش نمی باشد و این کـارگـزاری هیچ مسئولیتی را در مقابل زیان احتمالی نخواهد داشت."