خلاصه بازار25 دی
دوشنبه 25 دی 1402

خلاصه بازار25 دی

گـــزارش بـــازار :

 
به گزارش خبرنگار بازار، شاخص بورس تهران امروز صبح را با سقوط آغاز کرد و در نهایت با افت بیش از هزار و ۵۳۲ واحدی به کار روزانه خود پایان داد و در رقم دو میلیون و ۱۵۳ واحدی آرام گرفت. ارزش معاملات روزانه بیش از ۴ هزار و ۹۳۴ تومان بود و ارزش روز بازار به ۷ هزار و ۵۳۲ هزار میلیارد تومان رسید. شاخص کل هم وزن با افزایش ۳۱۶ واحدی به رقم ۷۵۷ هزار و ۱۳۷ واحد رسید.

پر تراکنش‌های امروز بورس
نمادهای ذوب، وبملت، خگستر پرتراکنش های بورسی معاملات امروز بودند.


تاثیر مثبت بر شاخص کل بورس
نمادهای کچاد، وغدیر، پارس تاثیر مثبت را بر شاخص کل بورس از خود بر جای گذاشتند.


تاثیر منفی بر شاخص کل بورس
نمادهای میدکو، فولاد، کگل بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص کل بورس از خود بر جای گذاشتند.


بیشترین حجم معاملات
این نسبت را شستا، خساپا، خودرو کسب کردند.


بیشترین ارزش معاملات
این نسبت را پالایش، کمند، افران کسب کردند.


بیشترین تقاضا
نمادهای افران، همای، کمند با بیشترین تقاضا در بازار بورس مواجه شدند.


بیشترین فروش سهام
بیشترین عرضه ها نیز مربوط به فردا، همای، افران در بازار امروز بود.


بیشترین افزایش قیمت روزانه
بیشترین افزایش روزانه در سهام دکوثر، دامین، فمراد به ثبت رسید.


بیشترین کاهش قیمت روزانه
بشترین کاهش قیمت در نمادهای وایران، فسرب، آپ صورت گرفت.


صف های خرید و فروش
تعداد نماد‌های در صف خرید: 37 نماد | ارزش صف‌های خرید: 314 میلیارد تومان

تعداد نماد‌های در صف فروش 26 نماد | ارزش صف‌های فروش: 656 میلیارد تومان


شاخص  ها

شاخص کل: 2 میلیون و 194 هزار و 998 واحد | کاهش 2291 واحدی | معادل منفی 0.10 درصد

شاخص کل قیمت وزنی-ارزشی: 460 هزار و 111 واحد |کاهش480 واحدی | معادلمنفی 0.10 درصد

شاخص کل هم وزن: 766 هزار و 447 واحد | کاهش 1535 واحدی | معادل منفی 0.20 درصد

شاخص قیمت هم وزن: 433 هزار و 604 واحد |کاهش 868 واحدی | معادل منفی 0.20 درصد 

شاخص آزاد شناور: دو میلیون و 814 هزار و 662 واحد |کاهش6081 واحدی | معادل منفی0.22 درصد

شاخص بازار اول: یک میلیون و 666 هزار و 825 واحد | کاهش2353 واحدی | معادلمنفی0.14 درصد

شاخص بازار دوم: ۴ میلیون و 237 هزار و 619 واحد | کاهش2620واحدی | معادلمنفی0.06 درصد


شاخص سهامداران خرد

(شاخص ارزش دارایی سهامداران با دارایی کمتر از ۱۰ میلیارد تومان)

شاخص سهامداران خرد:  133هزار و  200 واحد |کاهش 275 واحدی | معادل منفی 0.21 درصد


ارزش و حجم معاملات

تعداد معاملات: 428 هزار و 443 نوبت معاملاتی

ارزش معاملات: 52 هزار و 882 میلیارد ریال

حجم معاملات: 7 میلیارد و 888 میلیون برگه اوراق بهادار


ارزش دلاری بورس

ارزش دلاری بازار: 184 میلیارد دلار


نمادهای تاثیرگذار

۷ نماد تاثیرگذار بر شاخص کل بورس: وامید، شبندر، شپنا، خودرو، کگل، فولاد، حکشتی


صف های خرید و فروش

تعداد نماد‌های در صف خرید: 45 نماد | ارزش صف‌های خرید: 1,605 میلیارد تومان
سنگین‌ترین صفوف خرید: داتام، آباد، ثنوسا

تعداد نماد‌های در صف فروش: 46 نماد | ارزش صف‌های فروش: 7,132 میلیارد تومان
سنگین‌ترین صفوف فروش: فصبا، فنرژی، کساپا


سرانه خرید و فروش بازار

سرانه خرید: 30.2 میلیون تومان

سرانه فروش: 31.8 میلیون تومان


برترین عرضه و تقاضا

۳ نماد با برترین تقاضا در بورس: ثنوسا، شفام، کسرام

۳ نماد با برترین عرضه در بورس: کساپا، وملی، لپارس


بیشترین و کمترین قیمت

۳ نماد با بیشترین افزایش قیمت در بورس: ولپارس، پردیس، ولکار

۳ نماد با بیشترین کاهش قیمت در بورس: خوساز، وتوس، لپارس


ورود و خروج پول حقیقی

میزان خروج پول حقیقی: 224 میلیارد تومان

۳ نماد با بیشترین ورود پول حقیقی: داتام، تفارس، غاذر

۳ نماد با بیشترین خروج پول حقیقی: شبندر، خساپا، فولاد


«نمــای پایــانی بـــازار بر اساس حجم معـــاملات»
 


توجـــه :

 "مطالب فوق جهت بهره برداری و تحلیل مشتریان گرامی بوده و سیگنال خرید یا فروش نمی باشد و این کـارگـزاری هیچ مسئولیتی را در مقابل زیان احتمالی نخواهد داشت."