خلاصه بازار 24 دی
یکشنبه 24 دی 1402

خلاصه بازار 24 دی

گـــزارش بـــازار :

 شاخص بورس تهران امروز صبح را با صعود آغاز کرد و در نهایت با رشد بیش از ۱۶ هزار و ۷۶۱ واحدی به کار روزانه خود پایان داد و در رقم دو میلیون و ۱۹۷واحدی آرام گرفت. ارزش معاملات روزانه بیش از ۶ هزار و ۶۳۱ تومان بود و ارزش روز بازار به ۷ هزار و ۵۶۰ هزار میلیارد تومان رسید. شاخص کل هم وزن با افزایش ۳۹۲۹ واحدی به رقم ۷۶۷ هزار و ۱۳۷ واحد رسید.


پر تراکنش‌های امروز بورس
نمادهای ذوب، وبملت، خودرو پرتراکنش های بورسی معاملات امروز بودند.


تاثیر مثبت بر شاخص کل بورس
نمادهای کچاد، وغدیر، پارس تاثیر مثبت را بر شاخص کل بورس از خود بر جای گذاشتند.


تاثیر منفی بر شاخص کل بورس
نمادهای میدکو، فولاد، کگل بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص کل بورس از خود بر جای گذاشتند.


بیشترین حجم معاملات
این نسبت را شستا، خساپا، خودرو کسب کردند.


بیشترین ارزش معاملات
این نسبت را پالایش، کمند، افران کسب کردند.


بیشترین تقاضا
نمادهای افران، همای، کمند با بیشترین تقاضا در بازار بورس مواجه شدند.


بیشترین فروش سهام
بیشترین عرضه ها نیز مربوط به فردا، همای، افران در بازار امروز بود.


بیشترین افزایش قیمت روزانه
بیشترین افزایش روزانه در سهام دکوثر، دامین، فمراد به ثبت رسید.


بیشترین کاهش قیمت روزانه
بشترین کاهش قیمت در نمادهای وایران، فسرب، آپ صورت گرفت.


صف های خرید و فروش

تعداد نماد‌های در صف خرید: 30 نماد | ارزش صف‌های خرید: 402 میلیارد تومان

تعداد نماد‌های در صف فروش 24 نماد | ارزش صف‌های فروش: 119 میلیارد تومان


شاخص  ها

شاخص کل: 2 میلیون و 197 هزار و 295 واحد | افزایش 16761 واحدی | معادلمثبت 0.77 درصد

شاخص کل قیمت وزنی-ارزشی: 460 هزار و 596 واحد |افزایش3513 واحدی | معادلمثبت 0.77 درصد

شاخص کل هم وزن: 767 هزار و 985 واحد | افزایش 3839 واحدی | معادل مثبت 0.5 درصد

شاخص قیمت هم وزن: 434 هزار و 483 واحد |افزایش 2172 واحدی | معادل مثبت 0.5 درصد 

شاخص آزاد شناور: دو میلیون و 820 هزار و 748 واحد | افزایش20903 واحدی | معادل مثبت0.75 درصد

شاخص بازار اول: یک میلیون و 669 هزار و 181 واحد | افزایش13590 واحدی | معادل مثبت0.82 درصد

شاخص بازار دوم: ۴ میلیون و 240 هزار و 253 واحد | افزایش29818واحدی | معادلمثبت0.71 درصد


شاخص سهامداران خرد

(شاخص ارزش دارایی سهامداران با دارایی کمتر از ۱۰ میلیارد تومان)

شاخص سهامداران خرد:  133هزار و  485 واحد |افزایش 918 واحدی | معادل مثبت 0.69 درصد


ارزش و حجم معاملات

تعداد معاملات: 451 هزار و 922 نوبت معاملاتی

ارزش معاملات: 65 هزار و 004 میلیارد ریال

حجم معاملات: 10 میلیارد و 822 میلیون برگه اوراق بهادار


ارزش دلاری بورس

ارزش دلاری بازار: 182 میلیارد دلار


نمادهای تاثیرگذار

۷ نماد تاثیرگذار بر شاخص کل بورس: پارس، فارس، وغدیر، شپنا، حکشتی، فولاد، شبندر


صف های خرید و فروش

تعداد نماد‌های در صف خرید: 66 نماد | ارزش صف‌های خرید: 3,758 میلیارد تومان
سنگین‌ترین صفوف خرید: نخریس، داتام، شگستر

تعداد نماد‌های در صف فروش: 34 نماد | ارزش صف‌های فروش: 1,093 میلیارد تومان
سنگین‌ترین صفوف فروش: فنرژی، کساپا، لپیام


سرانه خرید و فروش بازار

سرانه خرید: 32.4 میلیون تومان

سرانه فروش: 32 میلیون تومان


برترین عرضه و تقاضا

۳ نماد با برترین تقاضا در بورس: شگستر، کسرام، حکشتی

۳ نماد با برترین عرضه در بورس: کساپا، بکاب، ونوین


بیشترین و کمترین قیمت

۳ نماد با بیشترین افزایش قیمت در بورس: کساوه، پردیس، دیران

۳ نماد با بیشترین کاهش قیمت در بورس: بکاب، وایران، شفارس


ورود و خروج پول حقیقی

میزان خروج پول حقیقی: 46 میلیارد تومان

۳ نماد با بیشترین ورود پول حقیقی: داتام، پارسان، فزر

۳ نماد با بیشترین خروج پول حقیقی: شستا، خودرو، بپاس


«نمــای پایــانی بـــازار بر اساس حجم معـــاملات»توجـــه :

 "مطالب فوق جهت بهره برداری و تحلیل مشتریان گرامی بوده و سیگنال خرید یا فروش نمی باشد و این کـارگـزاری هیچ مسئولیتی را در مقابل زیان احتمالی نخواهد داشت."