خلاصه بازار 23 دی
شنبه 23 دی 1402

خلاصه بازار 23 دی

گـــزارش بـــازار :

شاخص بورس تهران امروز صبح را با صعود آغاز کرد و در نهایت با رشد بیش از ۹ هزار و ۵۵۲ واحدی به کار روزانه خود پایان داد و در رقم دو میلیون و ۱۸۰ واحدی آرام گرفت. ارزش معاملات روزانه بیش از ۶ هزار و ۶۵۳ تومان بود و ارزش روز بازار به ۷ هزار و ۶۵۳ هزار میلیارد تومان رسید. شاخص کل هم وزن با افزایش ۹۲۲ واحدی به رقم ۷۶۴ هزار و ۱۳۷ واحد رسید.


پر تراکنش‌های امروز بورس
نمادهای ذوب، وبملت، خودرو پرتراکنش های بورسی معاملات امروز بودند.


تاثیر مثبت بر شاخص کل بورس
نمادهای کچاد، وغدیر، پارس تاثیر مثبت را بر شاخص کل بورس از خود بر جای گذاشتند.


تاثیر منفی بر شاخص کل بورس
نمادهای میدکو، فولاد، کگل بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص کل بورس از خود بر جای گذاشتند.


بیشترین حجم معاملات
این نسبت را شستا، خساپا، خودرو کسب کردند.


بیشترین ارزش معاملات
این نسبت را پالایش، کمند، افران کسب کردند.


بیشترین تقاضا
نمادهای افران، همای، کمند با بیشترین تقاضا در بازار بورس مواجه شدند.


بیشترین فروش سهام
بیشترین عرضه ها نیز مربوط به فردا، همای، افران در بازار امروز بود.


بیشترین افزایش قیمت روزانه
بیشترین افزایش روزانه در سهام دکوثر، دامین، فمراد به ثبت رسید.


بیشترین کاهش قیمت روزانه
بشترین کاهش قیمت در نمادهای وایران، فسرب، آپ صورت گرفت.


صف های خرید و فروش

تعداد نماد‌های در صف خرید: 37 نماد | ارزش صف‌های خرید: 220 میلیارد تومان

تعداد نماد‌های در صف فروش 27 نماد | ارزش صف‌های فروش: 126 میلیارد تومان


شاخص 

شاخص کل: 2 میلیون و 180 هزار و 516 واحد | افزایش 9552 واحدی | معادلمثبت 0.44 درصد

شاخص کل قیمت وزنی-ارزشی: 457 هزار و 110 واحد |افزایش2002 واحدی | معادلمثبت 0.44 درصد

شاخص کل هم وزن: 764 هزار و 133 واحد | افزایش 922 واحدی | معادل مثبت 0.12 درصد

شاخص قیمت هم وزن: 432 هزار و 371 واحد |افزایش 522 واحدی | معادل مثبت 0.12 درصد 

شاخص آزاد شناور: دو میلیون و 799 هزار و 832 واحد | افزایش15179 واحدی | معادل مثبت0.55 درصد

شاخص بازار اول: یک میلیون و 655 هزار و 584 واحد | افزایش10833 واحدی | معادل مثبت0.66 درصد

شاخص بازار دوم: ۴ میلیون و 210 هزار و 380 واحد | افزایش7900 واحدی | معادلمثبت0.19 درصد


شاخص سهامداران خرد

(شاخص ارزش دارایی سهامداران با دارایی کمتر از ۱۰ میلیارد تومان)

شاخص سهامداران خرد:  132هزار و  567 واحد |افزایش 507 واحدی | معادل مثبت 0.38 درصد


ارزش و حجم معاملات

تعداد معاملات: 510 هزار و 707 نوبت معاملاتی

ارزش معاملات: 65 هزار و 024 میلیارد ریال

حجم معاملات: 9 میلیارد و 189 میلیون برگه اوراق بهادار


ارزش دلاری بورس

ارزش دلاری بازار: 183 میلیارد دلار


نمادهای تاثیرگذار

۷ نماد تاثیرگذار بر شاخص کل بورس: فملی، فولاد، پارسان، شپنا، شبندر، خودرو، کگل


صف های خرید و فروش

تعداد نماد‌های در صف خرید: 47 نماد | ارزش صف‌های خرید: 2,325 میلیارد تومان
سنگین‌ترین صفوف خرید: نخریس، داتام، ثنوسا

تعداد نماد‌های در صف فروش: 42 نماد | ارزش صف‌های فروش: 1,617 میلیارد تومان
سنگین‌ترین صفوف فروش: فنرژی، نارین، شفارس


سرانه خرید و فروش بازار

سرانه خرید: 31.9 میلیون تومان

سرانه فروش: 32.6 میلیون تومان


برترین عرضه و تقاضا

۳ نماد با برترین تقاضا در بورس: ثنوسا، کسرام، جم

۳ نماد با برترین عرضه در بورس: شفارس، کساپا، زپارس


بیشترین و کمترین قیمت

۳ نماد با بیشترین افزایش قیمت در بورس: خرینگ، وتوس، انرژی

۳ نماد با بیشترین کاهش قیمت در بورس: کساپا، پی پاد، چفیبر


ورود و خروج پول حقیقی

میزان خروج پول حقیقی: 118 میلیارد تومان

۳ نماد با بیشترین ورود پول حقیقی: صبا، کالا، کسرام

۳ نماد با بیشترین خروج پول حقیقی: دی، خاور
«نمــای پایــانی بـــازار بر اساس حجم معـــاملات»توجـــه :

 "مطالب فوق جهت بهره برداری و تحلیل مشتریان گرامی بوده و سیگنال خرید یا فروش نمی باشد و این کـارگـزاری هیچ مسئولیتی را در مقابل زیان احتمالی نخواهد داشت."