خلاصه بازار 20 دی
چهارشنبه 20 دی 1402

خلاصه بازار 20 دی

گـــزارش بـــازار :
 

شاخص بورس تهران امروز صبح را با صعود آغاز کرد و در نهایت با رشد بیش از ۱۴ هزار و ۵۹۲ واحدی به کار روزانه خود پایان داد و در رقم دو میلیون و ۱۷۰ واحدی آرام گرفت. ارزش معاملات روزانه بیش از ۶ هزار و ۹۳۴ تومان بود و ارزش روز بازار به ۷ هزار و ۵۳۲ هزار میلیارد تومان رسید. شاخص کل هم وزن با افزایش ۴۶۳۸ واحدی به رقم ۷۶۳ هزار و ۱۳۷ واحد رسید.
پر تراکنش‌های امروز بورس

نمادهای ذوب، وبملت، خودرو پرتراکنش های بورسی معاملات امروز بودند.


تاثیر مثبت بر شاخص کل بورس
نمادهای کچاد، وغدیر، پارس تاثیر مثبت را بر شاخص کل بورس از خود بر جای گذاشتند.


تاثیر منفی بر شاخص کل بورس
نمادهای میدکو، فولاد، کگل بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص کل بورس از خود بر جای گذاشتند.


بیشترین حجم معاملات
این نسبت را شستا، خساپا، خودرو کسب کردند.


بیشترین ارزش معاملات
این نسبت را پالایش، کمند، افران کسب کردند.


بیشترین تقاضا
نمادهای افران، همای، کمند با بیشترین تقاضا در بازار بورس مواجه شدند.


بیشترین فروش سهام
بیشترین عرضه ها نیز مربوط به فردا، همای، افران در بازار امروز بود.


بیشترین افزایش قیمت روزانه
بیشترین افزایش روزانه در سهام دکوثر، دامین، فمراد به ثبت رسید.


بیشترین کاهش قیمت روزانه
بشترین کاهش قیمت در نمادهای وایران، فسرب، آپ صورت گرفت.


صف های خرید و فروش

تعداد نماد‌های در صف خرید: 38 نماد | ارزش صف‌های خرید: 169 میلیارد تومان

تعداد نماد‌های در صف فروش 29 نماد | ارزش صف‌های فروش: 185 میلیارد تومان


شاخص 

شاخص کل: 2 میلیون و 170 هزار و 964 واحد | افزایش 14592 واحدی | معادلمثبت 0.68 درصد

شاخص کل قیمت وزنی-ارزشی: 455 هزار و 108 واحد |افزایش3059 واحدی | معادلمثبت 0.68 درصد

شاخص کل هم وزن: 763 هزار و 211 واحد | افزایش 4638 واحدی | معادل مثبت 0.61 درصد

شاخص قیمت هم وزن: 431 هزار و 849 واحد |افزایش 2624 واحدی | معادل مثبت 0.61 درصد 

شاخص آزاد شناور: دو میلیون و 784 هزار و 652 واحد | افزایش21719 واحدی | معادل مثبت0.79 درصد

شاخص بازار اول: یک میلیون و 644 هزار و 750 واحد | افزایش16308 واحدی | معادل مثبت1.00 درصد

شاخص بازار دوم: ۴ میلیون و 202 هزار و 481 واحد | افزایش12774 واحدی | معادلمثبت0.30 درصد


شاخص سهامداران خرد

(شاخص ارزش دارایی سهامداران با دارایی کمتر از ۱۰ میلیارد تومان)

شاخص سهامداران خرد:  132هزار و  060 واحد |افزایش 951 واحدی | معادل مثبت 0.73 درصد


ارزش و حجم معاملات

تعداد معاملات: 383 هزار و 251 نوبت معاملاتی

ارزش معاملات: 68 هزار و 901 میلیارد ریال

حجم معاملات: 9 میلیارد و 612 میلیون برگه اوراق بهادار


ارزش دلاری بورس

ارزش دلاری بازار: 184 میلیارد دلار


نمادهای تاثیرگذار

۷ نماد تاثیرگذار بر شاخص کل بورس: پارسان، وبملت، فملی، شبندر، فولاد، خودرو، شپنا


صف های خرید و فروش

تعداد نماد‌های در صف خرید: 54 نماد | ارزش صف‌های خرید: 1,746 میلیارد تومان
سنگین‌ترین صفوف خرید: نخریس، شرنگی، ثنوسا

تعداد نماد‌های در صف فروش: 23 نماد | ارزش صف‌های فروش: 433 میلیارد تومان
سنگین‌ترین صفوف فروش: کساپا، لپیام، شتهران


سرانه خرید و فروش بازار

سرانه خرید: 31.1 میلیون تومان

سرانه فروش: 31.1 میلیون تومان


برترین عرضه و تقاضا

۳ نماد با برترین تقاضا در بورس: ثنوسا، کسرام، خلنت

۳ نماد با برترین عرضه در بورس: کساپا، فولاد، کگل


بیشترین و کمترین قیمت

۳ نماد با بیشترین افزایش قیمت در بورس: وپترو، خلنت، کاذر

۳ نماد با بیشترین کاهش قیمت در بورس: کساپا، ونیرو، ولکار


ورود و خروج پول حقیقی

میزان خروج ورود پول حقیقی: 65 میلیارد تومان

۳ نماد با بیشترین ورود پول حقیقی: نخریس، پارسان، فزر

۳ نماد با بیشترین خروج پول حقیقی: وپاسار
«نمــای پایــانی بـــازار بر اساس حجم معـــاملات»
توجـــه :

 "مطالب فوق جهت بهره برداری و تحلیل مشتریان گرامی بوده و سیگنال خرید یا فروش نمی باشد و این کـارگـزاری هیچ مسئولیتی را در مقابل زیان احتمالی نخواهد داشت."