گزارش ماهانه وضعیت بازار سرمایه در مهرماه ۱۴۰۲ منتشر شد
یکشنبه 28 آبان 1402

گزارش ماهانه وضعیت بازار سرمایه در مهرماه ۱۴۰۲ منتشر شد

ارزش معاملات بازار طی این ماه حدود ۱۳,۸۸۲هزار میلیارد ریال بوده که در مقایسه با ماه قبل ۷.۴ درصد افزایش یافته است.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، بر اساس گزارش ماهانه وضعیت بازار سرمایه کشور در مهرماه، ارزش بازار حدود ۹۸,۵۴۶ هزار میلیارد ریال بوده است که نسبت به ماه گذشته ۳.۷% کاهش را نشان می‌دهد. همچنین ارزش معاملات بازار طی این ماه حدود ۱۳,۸۸۲هزار میلیارد ریال بوده که در مقایسه با ماه قبل ۷.۴% افزایش یافته است. جذب و تجهیز منابع مالی از طریق بازار سرمایه از دو روش سرمایه‌ای و بدهی از ابتدای سال حدود ۳.۱۲۹ هزار میلیارد ریال است.

لینک مشاهده و دریافت فایل های گزارش

ارزش بـازار اوراق بهــادار

در پایان معاملات مهر ماه ۱۴۰۲ ارزش بازار اوراق بهادار شامل ارزش‌ کل بورس تهران، فرابورس ایران، بورس انرژی و بورس کالا به ۹۸.۵۴۶ هـزارمیلیـارد ریـال رسیـد که در مقایسه با ماه گذشته حدود ۳.۷۳% کاهش داشته‌است.

گزارش ماهانه وضعیت بازار سرمایه در مهرماه ۱۴۰۲ منتشر شد

شـاخـص‌هـای بـازار سـرمـایـه

بررسی شاخص‌های بازار سرمایه نشان می‌دهد در پایان معاملات مهر ماه، شاخص‌کل (وزنی ارزشی) بورس اوراق بهادار حدود ۴.۲۰% کاهش و شاخص‌‏کل (وزنی ارزشی) فرابورس ایران حدود ۴.۵۳% کاهش نسبت به پایان ماه قبل داشته‌‏اند. بیشترین و کمترین کمیت ثبت شده برای شاخص‌کل بورس اوراق بهادار تهران طی مهر ماه سال جاری ۲.۱۱۸.۳۴۷ و ۲.۰۰۱.۲۶۷ واحد و برای شاخص کل فرابورس ایران به ترتیب ۲۶.۱۸۷ و ۲۴.۸۴۹ واحد به ثبت رسیده‌است. شاخص صکوک فرابورس ایران نیز در پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۲، حدود ۷۱۸ واحد بوده‏‌است که در پایان معاملات مهر ماه با ۱.۰۵ درصد افزایش به حدود ۷۲۶ واحد رسیده‌است.

گزارش ماهانه وضعیت بازار سرمایه در مهرماه ۱۴۰۲ منتشر شد

جـذب و تجهـیـز منـابـع مالی از طریق بـازار سرمـایه

ارزش جذب و تجهیز منابع به تفکیک سرمایه‌ای و بدهی (بدون احتساب تغییرات ارزش صندوق‏‌های سرمایه‏‌گذاری) از ابتدای سال تا پایان مهر ماه ۱۴۰۲ حدود ۳.۱۲۹ هـزارمیلیـارد ریـال بوده‌است. این در حالی است که ارزش جذب و تجهیــز منابع در دوره مشابه سال ۱۴۰۱ حدود ۲.۲۵۵ هزارمیلیارد ریال بوده‌است. همچنین ارزش مانده اوراق بدهی منتشره در پایان مهر ماه سال جاری ۶.۴۶۵ هزارمیلیارد ریال بوده‌است که از این مقدار، دولت ناشر ۷۲.۳۵% اوراق، سهم ناشران غیردولتی ۲۴.۸۲% و سهم شهرداری‏‌ها مجموعاً ۲.۸۴% می‌باشد. همچنین از منظر نوع اوراق، بیشترین ارزش مانده اوراق به ترتیب مربوط به اوراق مرابحه با ۴۹.۸%، اسناد خزانه با ۲۹.۱%، اوراق اجاره با ۱۲.۴% و اوراق سلف موازی استاندارد با ۲.۵۲ درصد است.

گزارش ماهانه وضعیت بازار سرمایه در مهرماه ۱۴۰۲ منتشر شد