عرضه اولیه شرکت توسعه معادن کرومیت کاوندگان بنا
دوشنبه 22 آبان 1402

عرضه اولیه شرکت توسعه معادن کرومیت کاوندگان بنا

بر اساس اطلاعیه شرکت فرابورس، عرضه اولیه شرکت مولد نیروگاهی تجارت فارس با نماد "کرومیت"، چهارشنبه 24 آبان 1402 به شرح زیر انجام می‌شود.

مشخصات عمومی عرضه


ایـن عرضـه اولیـه به روش ترکیبـی و طی دو مرحله انجـام می‌شود.


❖ تعداد کل سهام شرکت: 1,550,000,000 سهم
❖ تعداد کل سهام قابل عرضه : 186,000,000 سهم معادل 12 درصد از کل سهام شرکت
❖ متعهدین عرضه: شخص حقیقی
❖ مشاور عرضه: شرکت کارگزاری تامین سرمایه نوین
❖ متعهد خرید: شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان
❖ بازارگردان: صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک و صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان


مشخصات مرحله اول: عرضه به سرمایه‌گذاران واجد شرایط (صندوق های سرمایه گذاری سهامی و مختلط) به روش حراج

❖ تعداد سهام قابل عرضه : 62,000,000 سهم معادل 4 درصد از کل سهام شرکت
❖ تاریخ دوره سفارشگیری و عرضه : چهارشنبه 24 آبان 1402
❖ دوره سفارش گیری: مطابق با پیام ناظر در روز عرضه اولیه
❖ حداکثر تعداد سهام قابل خریداری توسط هر کد معاملاتی: 885,000 سهم
❖ قیمت ارزش گذاری: 6,635 ریال
 


مشخصات مرحله دوم: عرضه به سایر سرمایه گذاران به روش قیمت ثابت

❖ حداقل تعداد سهام قابل عرضه : 124,000,000 سهم معادل 8 درصد از کل سهام شرکت
❖ تاریخ دوره عرضه به قیمت ثابت: چهارشنبه 24 آبان 1402
❖ دوره سفارشگیری: مطابق با پیام ناظر در روز عرضه اولیه
❖ حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی و حقوقی: 248 سهم
❖ قیمت عرضه: قیمت کشف شده در مرحله اول


قیمت عرضـه به عمـوم سرمایه‌گذاران و زمان ثبت سفارش توسط ناظر بازار در روز عرضه اعلام می‌شود.

بنابراین حداکثر نقدینگی مورد نیاز مشخص نیست و پس از کشف قیمت توسط صندوق‌ها مشخص خواهد شد.

برای مشاهده اطلاعیه عرضه اولیه "کرومیت" فایل زیر را دانلود فرمایید.

 
دانلود فایل