پیش بینی شرکت دارویی از کسب درآمد ۷۰ میلیارد تومانی از محل فروش سرم
دوشنبه 22 آبان 1402

پیش بینی شرکت دارویی از کسب درآمد ۷۰ میلیارد تومانی از محل فروش سرم

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، شرکت داروسازی دانا با افزایش خطوط تولیدی جدید از پیش بینی افزایش 70 میلیارد تومانی درآمد از محل فروش 5 میلیون محلول تزریقی سرم تا پایان سال خبر داد و با توقف یک ساعته نماد، آماده بازگشایی شد. بر اساس این گزارش، "ددانا" اعلام کرد: باتوجه به افزایش خطوط تولیدی جدید، پیش بینی می شود تا پایان سال 1402 مبلغ فروش شرکت 70 میلیارد تومان از محل فروش 5 میلیون محلول تزریقی سرم ( محصول جدید ) افزایش یابد.