مجوز افزایش سرمایه سنگین۴۵۱۹ درصدی
دوشنبه 29 آبان 1402

مجوز افزایش سرمایه سنگین۴۵۱۹ درصدی

از دو محل صادر شد:

چهار شرکت بورسی و فرابورسی، مجوز افزایش سرمایه سنگین ۴۵۱۹، ۵۰، ۴۵ و ۳۳ درصدی را از دو محل گرفتند و آماده برگزاری مجمع فوق العاده شدند.شدند.

 
 

 چهار شرکت نورد آلومینیوم، خودکفائی آزادگان، مواد اولیه الیاف مصنوعی و ایرکا پارت صنعت به ترتیب مجوز افزایش سرمایه سنگین 50، 33، 4519 و 45 درصدی را از سازمان بورس گرفتند و آماده برگزاری مجمع فوق العاده شدند.

بر اساس این گزارش، "فنوال" سرمایه فعلی را از 339.1 به 508.7 میلیارد تومان می رساند. تامین مالی این شرکت بورسی از محل سود انباشته برای تکمیل طرح‎ توسعه و خرید ماشین آلات اعمال می شود.

همچنین سرمایه فعلی "خودکفا" از 750 به 1000 میلیارد تومان می رسد. تامین مالی این شرکت حاضر در تابلو زرد بازار پایه از محل سود انباشته برای اصلاح ساختار مالی صرف می شود.

در این میان، "شمواد" سرمایه فعلی را از 14.3 به 662.7 میلیارد تومان می رساند. تامین مالی این شرکت حاضر در تابلو زرد بازار پایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها برای اصلاح ساختار مالی صرف می شود.

سرمایه فعلی "خکار" هم از 345.9 به 500 میلیارد تومان می رسد. تامین مالی این شرکت بورسی از محل سود انباشتها برای اصلاح ساختار مالی و جلوگيري از خروج نقدينگي اعمال می شود.