جزییات افزایش سرمایه چند نماد | سرمایه این نماد‌ها ۲۰۰ درصد افزایش یافت
یکشنبه 21 آبان 1402

جزییات افزایش سرمایه چند نماد | سرمایه این نماد‌ها ۲۰۰ درصد افزایش یافت

اظهارنظر حسابرس در خصوص افزایش سرمایه ۲۰۰ درصدی سپید

اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ هیئت مدیره شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه شرکت سپید ماکیان از مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالی ارائه گردید.


اظهارنظر حسابرس در خصوص افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی سیمان اردستان

اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ هیئت مدیرة شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه شرکت سیمان اردستان از مبلغ ۱,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۲,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور تامین مخارج خرید و احداث نیروگاه برق ۱۰ مگاوات بصورت ترکیبی ارائه گردید.


صدور مجوز افزایش سرمایه ۲۰۰ درصدی کگهر

تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت سنگ آهن گهر زمین  (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقرّرات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نگردیده و افزایش سرمایه با مشخّصات زیر و با رعایت قوانین و مقرّرات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد.
سرمایه فعلی:      ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   ریال
تعداد سهام قابل انتشار:      ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم
ارزش اسمی هر سهم:      ۱,۰۰۰  ریال
مبلغ افزایش سرمایه:    ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال
منبع تأمین افزایش سرمایه:    
۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی.
موضوع افزایش سرمایه:    اجرای طرح‌های توسعه‌ای شرکت


اظهارنظر حسابرس در خصوص افزایش سرمایه کساوه

اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۷ هیئت مدیره شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا  از مبلغ ۵۲۹,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱,۵۲۹,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالی ارائه گردید.


تصمیم هیئت مدیره به انجام افزایش سرمایه تفویض شده در مجمع فوق العاده چنوپا

 پیرو تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ مبنی بر تصویب افزایش سرمایه شرکت نئوپان ۲۲ بهمن  از مبلغ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور اصلاح ساختار مالی و جبران مخارج انجام شده بابت طرح توسعه پروژه، هیئت مدیره در نظر دارد نسبت به انجام مرحله دوم افزایش سرمایه از مبلغ ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور اصلاح ساختار مالی و جبران مخارج انجام شده بابت طرح توسعه پروژه اقدام نماید.


آگهی ثبت افزایش سرمایه ۱۷ درصدی کگل

افزایش سرمایۀ شرکت معدنی و صنعتی گل گهر  از مبلغ ۲۸۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۴۸۵۰۰۰۰۰ میلیون ریال، میلیون ریال و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی مبلغ میلیون ریال) در در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.