راه‌اندازی قرارداد آتی نقره با تحویل آبان از ۲۶ مهر
دوشنبه 24 مهر 1402

راه‌اندازی قرارداد آتی نقره با تحویل آبان از ۲۶ مهر

شرکت بورس کالای ایران در اطلاعیه‌ای از راه‌اندازی قرارداد آتی نقره تحویل آبان ۱۴۰۲ از چهارشنبه ۲۶ مهر امسال خبر داد.
براساس اطلاعیه مدیریت بازارهای مشتقه و صندوق‌های کالایی بورس کالا، قرارداد آتی نقره تحویل آبان ماه ۱۴۰۲ از روز چهارشنبه ۲۶ مهر راه اندازی شده و تا ۲۳ آبان امسال قابل معامله خواهد بود.

قراردادهای آتی در اولین روز، معاملاتی بدون حد نوسان، قیمتی با دوره پیش گشایش به مدت ۳۰ دقیقه در ابتدای جلسه معاملاتی آغاز و پس از انجام حراج تک قیمتی راس ساعت ۱۰:۳۰ با دوره عادی معاملاتی و اعمال حد نوسان قیمت روزانه ادامه. قیمت پایه قرارداد آنی همان قیمت کشف شده در حراج تک قیمتی خواهد بود که مبنای حد نوسان قیمت روزانه برای ادامه معاملات در حراج پیوسته قرار خواهد گرفت بدیهی است در صورت عدم انجام معامله در حراج تک، قیمتی قرارداد آتی متوقف و مجدداً همین فرآیند، روز کاری بعد تکرار خواهد شد.

دوره پیش گشایش: بدون حد نوسان قیمت روزانه

دوره عادی معاملاتی: اعمال حد نوسان قیمت روزانه بر پایه قیمت کشف شده در حراج تک قیمتی