خبری مهم برای بازار سرمایه
دوشنبه 24 مهر 1402

خبری مهم برای بازار سرمایه

با هدف حمایت از بازار سرمایه، تزریق ١٠٠٠٠ میلیارد ریال منابع جدید به صندوق تثبیت توسط صندوق توسعه ملی و تزریق ٥٠٠٠ میلیارد ریال به صندوق توسعه بازار توسط بانک‌ها انجام می‌گردد.
 

امیرمهدی صبائی سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار در توییتی نوشت: "با هدف حمایت از بازار سرمایه، تزریق ١٠٠٠٠ میلیارد ریال منابع جدید به صندوق تثبیت توسط صندوق توسعه ملی و تزریق ٥٠٠٠ میلیارد ریال به صندوق توسعه بازار توسط بانک‌ها انجام می‌گردد. همچنین فرآیند ورود منابع پذیره‌نویسی شده سایر صندوق‌ها به بازار تا مبلغ ٢٨ هزار میلیارد ریال نیز تسریع گردید."