دامنه نوسان 45 نماد بورسی تغییر کرد + اسامی
چهارشنبه 5 مهر 1402

دامنه نوسان 45 نماد بورسی تغییر کرد + اسامی

 بر اساس اعلام شرکت بورس تهران و به واسطه راهیابی از تابلوی بازار دوم به تابلوی فرعی بازار اول، دامنه نوسان 45 نماد بورسی تغییر کرد.

شرکت های مشمول ارتقا در بازارها و تابلوهای بورس تهران از سوی شرکت بورس اعلام شد و بر این اساس، دامنه نوسان 45 نماد بورسی تغییر کرد.

بر اساس این اطلاعیه، 7 نماد از تابلوی فرعی بازار اول به تابلوی اصلی بازار اول راه پیدا کردند. همچنین 45 نماد نیز از بازار دوم به تابلوی فرعی بازار اول راه یافتند. در این راستا دامنه نوسان این 45 نماد بورسی تغییر کرد.

در اطلاعیه شرکت بورس درمورد تغییر بازارهای این نمادها آمده است:

«به اطلاع کلیه فعالان محترم بازار سرمایه می رساند، در راستای اجرای مفاد مبحث دستور العمل پذیرش و به موجب مصوبه شماره 456 مورخ 1402/06/05 هیئت مدیره بورس تهران، فهرست شرکت های مشمول ارتقا در بازارها و تابلوهای بورس تهران در سال 1402 به شرح جداول ذیر جهت بهره برداری ایفاد می‌گردد.


دامنه نوسان 45 نماد بورسی تغییر

دامنه نوسان 45 نماد بورسی تغییردامنه نوسان 45 نماد بورسی تغییردامنه نوسان 45 نماد بورسی تغییر