خلاصه بازار 22 شهریور 1402
چهارشنبه 22 شهریور 1402

خلاصه بازار 22 شهریور 1402
 
منبع : خلاصه بازار

«نمادهایی که امروز بیشترین ورود پول حقیقی را داشته‌اند»

 


«نمادهایی که امروز بیشترین خروج پول حقیقی را داشته‌اند»