عرضه اولیه شرکت «مولد نیروگاهی تجارت فارس »
یکشنبه 22 مرداد 1402

عرضه اولیه شرکت «مولد نیروگاهی تجارت فارس »

بر اساس اطلاعیه شرکت فرابورس، عرضه اولیه شرکت مولد نیروگاهی تجارت فارس با نماد "بمولد"، چهارشنبه 25 مرداد 1402 به شرح زیر انجام می‌شود.

مشخصات عمومی عرضه


ایـن عرضـه اولیـه به روش ترکیبـی و طی دو مرحله انجـام می‌شود.


❖ تعداد کل سهام شرکت: 8,471,000,000 سهم
❖ تعداد کل سهام قابل عرضه : 847,100,000 سهم معادل 10 درصد از کل سهام شرکت
❖ متعهدین عرضه: شرکت بانک تجارت
❖ مشاور عرضه: شرکت کارگزاری بانک تجارت
❖ متعهد خرید: شرکت تأمین سرمایه امید
❖ بازارگردان: صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تجارت ایرانیان اعتماد


مشخصات مرحله اول: عرضه به سرمایه‌گذاران واجد شرایط (صندوق های سرمایه گذاری سهامی و مختلط) به روش حراج

❖ تعداد سهام قابل عرضه : 60,000,000 سهم معادل 4 درصد از کل سهام شرکت
❖ تاریخ دوره سفارشگیری و عرضه : چهارشنبه 25 مرداد 1402
❖ دوره سفارش گیری: مطابق با پیام ناظر در روز عرضه اولیه
❖ حداکثر تعداد سهام قابل خریداری توسط هر کد معاملاتی: 11,300,000 سهم
❖ قیمت ارزش گذاری: 6,454 ریال
 


مشخصات مرحله دوم: عرضه به سایر سرمایه گذاران به روش قیمت ثابت

❖ حداقل تعداد سهام قابل عرضه : 508,260,000 سهم معادل 6 درصد از کل سهام شرکت
❖ تاریخ دوره عرضه به قیمت ثابت: چهارشنبه 25 مرداد 1402
❖ دوره سفارشگیری: مطابق با پیام ناظر در روز عرضه اولیه
❖ حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی و حقوقی: 1,300سهم
❖ قیمت عرضه: قیمت کشف شده در مرحله اول


قیمت عرضـه به عمـوم سرمایه‌گذاران و زمان ثبت سفارش توسط ناظر بازار در روز عرضه اعلام می‌شود.

بنابراین حداکثر نقدینگی مورد نیاز مشخص نیست و پس از کشف قیمت توسط صندوق‌ها مشخص خواهد شد.

برای مشاهده اطلاعیه عرضه اولیه "بمولد" فایل زیر را دانلود فرمایید.
دانلود فایل