عرضه اولیه شرکت «توسعه فن افزار توسن»
یکشنبه 8 مرداد 1402

عرضه اولیه شرکت «توسعه فن افزار توسن»

بر اساس اطلاعیه شرکت فرابورس، عرضه اولیه شرکت فن افزار با نماد "فن افزار"، دوشنبه  16 مرداد 1402 به شرح زیر انجام می‌شود.

مشخصات عمومی عرضه


ایـن عرضـه اولیـه به روش ترکیبـی و طی دو مرحله انجـام می‌شود.


❖ تعداد کل سهام شرکت: 1,500,000,000 سهم
❖ تعداد کل سهام قابل عرضه : 180,000,000 سهم معادل 12 درصد از کل سهام شرکت
❖ متعهدین عرضه: شرکت سرمایه‌گذاران فناوری تک وستا، شرکت تدبیرگران فناوری فردای ایرانیان و شخص حقیقی
❖ مشاور عرضه: شرکت کارگزاری خبرگان سهام
❖ متعهد خرید: شرکت تأمین سرمایه دماوند
❖ بازارگردان: صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش


مشخصات مرحله اول: عرضه به سرمایه‌گذاران واجد شرایط (صندوق های سرمایه گذاری سهامی و مختلط) به روش حراج

❖ تعداد سهام قابل عرضه : 60,000,000 سهم معادل 4 درصد از کل سهام شرکت
❖ تاریخ دوره سفارشگیری و عرضه : دوشنبه  16 مرداد 1402
❖ دوره سفارش گیری: مطابق با پیام ناظر در روز عرضه اولیه
❖ حداکثر تعداد سهام قابل خریداری توسط هر کد معاملاتی: 2,000,000 سهم
❖ قیمت ارزش گذاری: 11,633 ریال
 


مشخصات مرحله دوم: عرضه به سایر سرمایه گذاران به روش قیمت ثابت

❖ حداقل تعداد سهام قابل عرضه : 120,000,000 سهم معادل 8 درصد از کل سهام شرکت
❖ تاریخ دوره عرضه به قیمت ثابت: دوشنبه  16 مرداد 1402
❖ دوره سفارشگیری: مطابق با پیام ناظر در روز عرضه اولیه
❖ حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی و حقوقی: 300 سهم
❖ قیمت عرضه: قیمت کشف شده در مرحله اول


قیمت عرضـه به عمـوم سرمایه‌گذاران و زمان ثبت سفارش توسط ناظر بازار در روز عرضه اعلام می‌شود.

بنابراین حداکثر نقدینگی مورد نیاز مشخص نیست و پس از کشف قیمت توسط صندوق‌ها مشخص خواهد شد.

برای مشاهده اطلاعیه عرضه اولیه "فن افزار" فایل زیر را دانلود فرمایید.
دانلود فایل