عرضه اولیه شرکت نیان الکترونیک
یکشنبه 28 خرداد 1402

عرضه اولیه شرکت نیان الکترونیک

مطابـق با اطلاعیه شرکت فرابـورس ایـران، روز چهارشنبه 31 خرداد 1402، مجموعا ۳۲ میلیون و ۳۱ هزار سهم معادل 12 درصد از سهـام شرکـت نیان الکترونیک با نمـاد «نیان»عرضه می‌شود.

ایـن عرضـه اولیـه به روش ترکیبـی و طی دو مرحله انجـام می‌شود.


 

 


 

 

 در مرحله اول، ۱۰ میلیون و ۶۷۷ هزار و 200 سهم معادل ۴ درصد از سهام شرکت نیان الکترونیک به سرمایه‌گذاران واجد شرایط (صندوق‌های سرمایه‌گذاری) عرضه شده و کشف قیمت انجام می‌شود. 

 در مرحله دوم، ۲۱ میلیون و ۳۵۴ هزار و 400 سهم معادل ۸ درصد از سهام شرکت نیان الکترونیک به قیمت ثابت کشف شده در مرحله اول، به عموم سرمایه‌گذاران عرضه می‌شود.

قیمت عرضـه به عمـوم سرمایه‌گذاران و زمان ثبت سفارش توسط ناظر بازار در روز عرضه اعلام می‌شود.

تـاریخ دوره سفارش گیری و عرضه روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ دوره سفارش گیری مطابق با پیام ناظر در روز عرضه اولیه - قیمت ارزش گذاری مرحله اول: ۷۷,۲۱۶ ریال

بنابراین حداکثر نقدینگی مورد نیاز مشخص نیست و پس از کشف قیمت توسط صندوق‌ها مشخص خواهد شد.


 بـرای مطالعه اطلاعیـه عرضه اولیه «نیان» لطفـا فایل ذیل را دانلـود فرمـایید.
دانلود فایل