عرضه اولیه شرکت توسعه صنایع و معادن کوثر
شنبه 27 خرداد 1402

عرضه اولیه شرکت توسعه صنایع و معادن کوثر

روز دوشنبه 5 تیرماه، ۱۲۸ میلیون و ۴۰۰ هزار سهم، معادل ۱۲ درصد از کل سهـام شرکـت «توسعه صنایع و معادن کوثر» با نمـاد معـاملاتی (کتوسعه ) در فرابـورس ایـران عرضه خواهد شد.

 
این عرضه اولیـه به روش ترکیبـی (کشف‌ قیمت توسط صندوق‌های سرمایـه‌گذاری و عرضه به قیمت ثابت کشف‌شده به عموم سرمایـه‌گذاران) انجام خواهد شد.

 
 


 


از تعداد سهام عرضه شده ۸۵ میلیون و ۶۰۰ هزار سهم معادل 8 درصد از کل سهام شرکت برای عرضه به عموم سرمایه‌گذاران در نظر گرفته شده است.

 

حداکثر سهام در نظر گرفته شده برای هر شخص حقیقی و حقوقی نیز 210 سهم به قیمت کشف شده در مرحله اول خواهد بود.

 


 بـرای مطالعه اطلاعیـه عرضه اولیه «کتوسعه» لطفـا فایل ذیل را دانلـود فرمـایید.
دانلود فایل