نقش کارگزاری ها در بازار سرمایه و آینده بورس های کشور
یکشنبه 21 خرداد 1402

نقش کارگزاری ها در بازار سرمایه و آینده بورس های کشور

مصاحبه جناب آقای دکتر سید هادی ابطحی، مدیرعامل محترم کارگزاری بانک صادرات ایران با رادیو اقتصاد - پخش زنده
فاینکس 1402 تهران
 فایل صوتی مذکور را می توانید از اینجــا، دانلود فرمایید.