عرضه اولیه سهام شرکت کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان (زفجر)
یکشنبه 24 اردیبهشت 1402

عرضه اولیه سهام شرکت کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان (زفجر)

عرضه اولیه سهم شرکت کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان (زفجر) روز شنبه 30 اردیبهشت ماه 1402 در بازار فرابورس ایران انجام می شود.

بر این اساس ؛ شنبه هفته آینده فرابورس میزبان عرضه اولیه شرکت کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان با نماد زفجر است؛

گفتنی است؛ روز شنبه ۳۰ اردیبهشت ماه و با حداکثر سهام قابل سفارش به تعداد ۲۲۵ سهم و به روش ترکیبی کشف قیمت توسط صندوق ها و سفارش عموم در قیمت ثابت کشف شده توسط صندوق ها عرضه اولیه می شود. قیمت ارزش گذاری سهم ۱۱,۴۹۷ ریال است.

 

 

 

همچنین شرکت کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان (زفجر) دوره ۹ ماهه را با سود خالص ۷۸ میلیارد تومانی (۸۷ تومان به ازای هر سهم) پشت سرگذاشت که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۹۱% رشد داشته است.

درآمد عملیاتی زفجر در طی این دوره ۹ ماهه با رشد ۹۲% نسبت به دوره مشابه سال گذشته همراه بوده است و مقدار ۴۵۱ میلیارد تومان گزارش شده است. حاشیه سود ناخالص ۹ ماهه گذشته ۹۳% بوده است.

زفجر در پاییز سال 1401، ۱۲۸ میلیارد تومان درآمد داشته است که نسبت به بهار و تابستان به ترتیب ۱۹% و ۲۱% افت داشته است.

ارزش هر سهم زفجر 10,380 ریال و در روش ضریب قیمت به سود، ارزش هر سهم 10,530 ریال برآورد شده است. همچنین طبق روش خالص ارزش روز دارایی‌ها قیمت هر سهم این شرکت 31,260 ریال بوده که در نهایت میانگین موزون ارزش‌های برآوردی برای هر سهم۱۱,۴۹۷ ریال است.
دانلود فایل