تبدیل حق تقدم وسپهر
سه شنبه 22 فروردین 1402

تبدیل حق تقدم وسپهر

سهامداران محترم شرکت گروه مالی سپهر با نماد وسپهر؛

  1. پیرو ارسال پیام گروه مالی سپهر با نماد وسپهر درخصوص افزایش سرمایه و حق تقدم های تخصیص داده شده به سهامداران، لطفا با مراجعه به آدرس امور سهام این شرکت به نشانی https://stockapp.psaapp.ir/login از اینکه حق به شما تعلق گرفته و خالص پرداختی خود مطلع شوید.
  2. مهلت پرداخت وجوه تا 2 اردیبهشت ماه به شماره حساب 0217962040004 نزد بانک صادرات بنام شرکت گروه مالی سپهر می باشد.
  3. پس از واریز وجه فیش نقدی را از طریق آدرس h.hosseini@sepehrsaderat.com برای وسپهر ایمیل فرمایید.
  4. پروسه تبدیل حق ها به سهام بین 1 تا 3 ماه ممکن است زمانبر باشد.
  5. تلفن امور سهام وسپهر جهت کسب اطلاعات بیشتر: 02122236915 داخلی 416 می باشد.
  6. همچنین سهامداران محترم همزمان با واریز وجوه حق و ایمیل فیش نقدی ، نسبت به تکمیل فرم اطلاعات پیوستی و ایمیل آن برای شرکت گروه مالی سپهر اقدام فرمایند.
  7. فایل مربوطه را دانلود فرمایید.
دانلود فایل