پیام تبریک نوروزی مدیرعامل محترم کارگزاری
یکشنبه 28 اسفند 1401

پیام تبریک نوروزی مدیرعامل محترم کارگزاری

بهار طبیعت از راه می رسد...

زمین جامه نو به تن می کند و به فرموده خالقش نشانه ای از عظمت آفرینش و زنده می شود و رشد می یابد.
امیدواریم به یمن همراهی نوروز امسال با بهار قرآن، ماه مبارک رمضان، دل های ما نیز به نور قرآن و امام حی که سرچشمه حیات و رشد انسان هاست بیدار و منور گردد. إن شاءالله.


سیدهادی ابطحی- نوروز 1402