عرضه اولیه شرکت "پرداخت الکترونیک پاسارگاد"
چهارشنبه 9 فروردین 1402

عرضه اولیه شرکت "پرداخت الکترونیک پاسارگاد"

روز چهارشنبه 16 فروردین 1402 تعداد 360/000/000 سهم معادل 12 درصد از "پرداخت الکترونیک پاسارگاد" با نماد "پی پاد" به عنوان ششصد و یکمین شرکت پذیرفته شده در بخش رایانه و فعالیت های وابسته به آن، گروه و طبقه مشاور و تهیه نرم افزار در بورس اوراق بهادار تهران عرضه اولیه خواهد شد.
سقف قیمت 550 تومان و حداکثر سهمیه هر کد حقیقی و حقوقی 500 سهم خواهد بود.
بنابراین حداکثر نقدینگی مورد نیاز برای شرکت در این عرضه، 277/000 تومان برآورد می‌شود.

برای ثبت سفارش، لطفا به لینک زیر مراجعه نمایید :

 
ثبت سفارش آنلاین عرضه اولیه
ثبت سفارش آفلاین عرضه اولیه