آمار معاملات لاماری سفید، مشکی، سبز و خاکستری در بورس کالا
یکشنبه 14 اسفند 1401

آمار معاملات لاماری سفید، مشکی، سبز و خاکستری در بورس کالا

جزییات معاملات لاماری ایما سفید، مشکی، سبز و خاکستری در معاملات بورس کالا


لاماری سفید
خودرو لاماری ایما سفید در معاملات امروز مورخ 1401/12/14 بورس کالا با 95.82% افزایش قیمت پایه، با مبلغ  19,209,828,571.43 ریال معامله شد.
 


 
لاماری مشکی
خودرو لاماری ایما مشکی در معاملات امروز مورخ 1401/12/14 بورس کالا 104.07% افزایش قیمت پایه، با مبلغ  20,019,714,285.71 ریال معامله شد.


 
لاماری سبز
خودرو لاماری ایما سبز در معاملات امروز مورخ 1401/12/142 بورس کالا با 80.76% افزایش قیمت پایه، با مبلغ  17,732,100,000 ریال معامله شد.


لاماری خاکستری
خودرو لاماری ایما خاکستری در معاملات امروز مورخ 1401/12/14 بورس کالا با 98.89% افزایش قیمت پایه، با مبلغ  19,511,200,000 ریال معامله شد.