آمار معاملات خودرو تارا دستی سفید در بورس کالا
سه شنبه 25 بهمن 1401

آمار معاملات خودرو تارا دستی سفید در بورس کالاجزییات معاملات خودرو تارا دستی سفید در معاملات بورس کالا

خودرو تارا دستی سفید در معاملات امروز مورخ 1401/11/25 بورس کالا با 79.51% افزایش قیمت پایه، با مبلغ  4,604,412,000 ریال معامله شد.