آمار معاملات خودرو ریسپکت سفید در بورس کالا
سه شنبه 25 بهمن 1401

آمار معاملات خودرو ریسپکت سفید در بورس کالا

جزییات معاملات خودرو ریسپکت سفید در معاملات بورس کالا

خودرو ریسپکت مشکی در معاملات امروز مورخ 1401/11/25 بورس کالا با 70.31% افزایش قیمت پایه، با مبلغ  10,950,866,666.67 ریال معامله شد.