آمار معاملات خودرو ریسپکت مشکی در بورس کالا
سه شنبه 25 بهمن 1401

آمار معاملات خودرو ریسپکت مشکی در بورس کالا

جزییات معاملات خودرو ریسپکت مشکی در معاملات بورس کالا

خودرو ریسپکت مشکی در معاملات امروز مورخ 1401/11/25 بورس کالا با 72.77% افزایش قیمت پایه، با مبلغ  11,108,850,000 ریال معامله شد.