آمار معاملات خودرو فیدیلیتی 5 نفره سفید در بورس کالا
سه شنبه 25 بهمن 1401

آمار معاملات خودرو فیدیلیتی 5 نفره سفید در بورس کالا

جزییات معاملات خودرو فیدیلیتی 5 نفره سفید در معاملات بورس کالا

خودرو فیدیلیتی 5 نفره سفید در معاملات امروز مورخ 1401/11/25 بورس کالا با 78.9% افزایش قیمت پایه، با مبلغ  13,578,640,000 ریال معامله شد.