آمار معاملات خودرو فیدیلیتی 7 نفره مشکی در بورس کالا
سه شنبه 25 بهمن 1401

آمار معاملات خودرو فیدیلیتی 7 نفره مشکی در بورس کالا

جزییات معاملات خودرو فیدیلیتی 7 نفره مشکی در معاملات بورس کالا

خودرو فیدیلیتی 7 نفره مشکی در معاملات امروز مورخ 1401/11/25 بورس کالا با 98.99% افزایش قیمت پایه، با مبلغ  15,362,000,000 ریال معامله شد.