آمار معاملات خودرو فیدیلیتی 5 نفره مشکی در بورس کالا
سه شنبه 25 بهمن 1401

آمار معاملات خودرو فیدیلیتی 5 نفره مشکی در بورس کالا

جزییات معاملات خودرو فیدیلیتی 5 نفره مشکی در معاملات بورس کالا

خودرو فیدیلیتی 5 نفره مشکی در معاملات امروز مورخ 1401/11/25 بورس کالا با 79.47% افزایش قیمت پایه، با مبلغ  13,622,000,000 ریال معامله شد.