آمار معاملات خودرو فیدیلیتی 7 نفره سفید در بورس کالا
سه شنبه 25 بهمن 1401

آمار معاملات خودرو فیدیلیتی 7 نفره سفید در بورس کالا

 

جزییات معاملات خودرو فیدیلیتی 7 نفره سفید در معاملات بورس کالا

خودرو فیدیلیتی 7 نفره سفید در معاملات امروز مورخ 1401/11/25 بورس کالا با 86.59% افزایش قیمت پایه، با مبلغ  14,404,560,000 ریال معامله شد.