آمار معاملات خودرو ر207 دستی سفید در بورس کالا
سه شنبه 2 اسفند 1401

آمار معاملات خودرو ر207 دستی سفید در بورس کالا

جزییات معاملات خودرو پژو 207 دستی سفید در معاملات بورس کالا

خودرو پژو 207 دستی سفید در معاملات امروز مورخ 1401/12/02 بورس کالا با 165.99% افزایش قیمت پایه، با مبلغ  4,934,142,000 ریال معامله شد.