آمار معاملات خودرو لاماری، هایما و T5 در بورس کالا
سه شنبه 4 بهمن 1401

آمار معاملات خودرو لاماری، هایما و T5 در بورس کالا

نام
 
قیمت پایانی
 
پایین ترین
 
بالاترین
 
قیمت پایه
 
حجم
 
تقاضا
 
حجم قرارداد
 
T5 اتوماتیک مشکی 11,740,000,000 11,740,000,000 11,740,000,000 11,740,000,000 300 31 31
T5 اتوماتیک سفید 11,740,000,000 11,740,000,000 11,740,000,000 11,740,000,000 200 19 19
هایما S7 سفید 10,209,771,102 10,200,000,000 10,220,000,000 7,430,000,000 2,000 8,124 699
T5 اتوماتیک سفید 11,740,000,000 11,740,000,000 11,740,000,000 11,740,000,000 0 2 2
T5 اتوماتیک مشکی 11,740,000,000 11,740,000,000 11,740,000,000 11,740,000,000 0 8 8
منبع : شرکت بورس کالای ایران