نحوه ترخیص سکه ربع بهار آزادی
دوشنبه 26 دی 1401

نحوه ترخیص سکه ربع بهار آزادی

  فرایند مکاتبه با کارگزاري در خصوص سپرده هاي کالایی بعد از خرید سپرده کالایی در بازار کالا و اتمام سررسید آن، براي دریافت کالاي خود، در ابتدا باید ایمیلی حاوي موارد :
 
  1. نام و نام خانوادگی
  2. کد ملی
  3. کد بورسی
  4. شماره همراه
  5. نماد کامل
  6. حجم سپرده (تعداد سکه)
  7. امضا و اثر انگشت
درخواست رسمی بابت تحویل کالا به آدرس ایمیل زیر تا ساعت 13:00 روزهای کاري، ارسال فرمایید.
 
rezaei@saderatbourse.com

  پس از بررسی مدارك و انطباق آن ها با سپرده کالایی خریداري شده، کارگزاري بانک صادرات نامه خروج کالا از انبار را براي شما صادر می نماید. به این ترتیب، با مراجعه به یکی از انبارهاي مورد تایید بورس کالا (براي سکه به خزانه داري بانک مربوط)، کالاي خود را دریافت نمایید.