عرضه اولیه سهام شرکت سیمان اردستان
دوشنبه 26 دی 1401

عرضه اولیه سهام شرکت سیمان اردستان


آگهی عرضه اولیه سهام شرکت سیمان اردستان
نماد: اردستان
 تعداد سهام قابل عرضه: 170,250,000 سهم
 حداکثر میزان سهمیه هر فرد: 200 سهم

 دامنه قیمت: 8,180 تا 10,000 ریال
 حداکثر مبلغ مورد نیاز: 2,010,000 ریال

 


لینک سامانه معاملات آنلاین : https://saderat.exirbroker.com/

لینک سامانه معاملات آفلاین : https://saderat.irbrokersite.ir/برای مطالعه جزییات "اطلاعیه عرضه اولیه" بورس اوراق بهادار فایل ذیل را مشاهده فرمایید.
دانلود فایل